booenergi logotyp  booenergi logotyp

Medlemsansökan

Som nätkund hos Boo Energi ekonomisk förening kan ni även bli andelsägare och medlem. Genom att bli andelsägare och medlem har du möjlighet att påverka föreningens verksamhet och samtidigt bevaka dina egna intressen.

Boo Energi ekonomisk förening är en ekonomisk förening med följande ändamål, enligt paragraf 2 i stadgarna:

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att - direkt eller indirekt genom hel - eller delägt bolag - bedriva distribution, produktion och försäljning av elektrisk kraft samt driva annan därmed förenlig verksamhet".

Både privatpersoner och företag kan bli medlemmar och andelsägare. Det som krävs är att man är nätkund i Boo Energi ekonomisk förenings elnät.

Skriv ut medlemsansökan nedan och mejla, faxa eller posta in formuläret till oss på Boo Energi.

Medlemsansokan_2017.pdf

Den administrativa avgiften som man betalar för att bli medlem (fn 4 910 kr) går oavkortat till Boo Energi-fonden som finns till för att stötta det lokala föreningslivet och unga idrottsförmågor.

 
Alla rättigheter Boo Energi 2016