boo energi logo boo energi logo
Jumbo Entreprenad

Laddstationer och solpaneler.

Vi tänker lite extra på vår miljö och ser att solpaneler och laddlösningar är en viktig del i uppbyggnaden av ett hållbart samhälle. Vi levererar nyckelfärdiga solpanelslösningar och laddlösningar till villor, bostadsrätts- och samfällighetsföreningar samt företag i hela Sverige.

Vi vill att det skall vara enkelt att installera solpanel eller laddstation tillsammans med oss. Det är en hel del att tänka på och det är svårt att själv veta vilken produkt som passar just dina behov bäst.

Är du intresserad av att installera solpaneler, laddstation eller kanske bägge är du varmt välkommen att höra av dig, vi har även batterilösningar för villainstallation. Vi guidar dig gärna.

Ekonomiskt stöd

Du som privatpersoner kan dessutom få upp till 50 000 kr i skattereduktionen. Skattereduktionen Grön Teknik ges för arbets- och materialkostnader med:

  • 20 procent för solceller
  • 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi (batteri)
  • 50 procent för laddningspunkter till elfordon (laddbox).

Grön Teknik-reduktionen dras av på fakturan vilket innbär att du som kund inte behöver hantera ansökan själv. 

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om skattereduktion. 

Bostadsrätts- och samfällighetsföreningar samt företag kan ansökan om bidrag för "icke publika laddstationer" via Naturvårdsverket. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om skattereduktion. För solpaneler finns det för stunden inget bidrag att ansöka.

Förnyelsebart

Solpaneler

Vid utgången av 2018 fanns 25 486 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. Under 2020 steg antalet solcellsanläggningar med nästan 22 000. Statistik visar att ca 1 % av Sveriges elförbrukning nu kommer från solen.

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett strategiförslag för att öka användningen av solel i Sverige och menar att cirka 5–10 % av Sveriges totala elanvändning skulle kunna komma från solenergi år 2040, förutsatt att ett antal främjande åtgärder genomförs. 

Vi installerar kompletta, nyckelfärdiga solcellssystem med funktionsgaranti. Vårt mål är att du ska få den bästa möjliga solcellsanläggningen. Både vad gäller layout, teknisk prestanda och ekonomisk lönsamhet. Våra kunder är villaägare, lantbruk, flerbostadshus och företag.

Här kan du läsa mer om våra solpaneler.

Glad i bil

Laddstationer

Fler och fler använder el- eller hybridbil och ser nyttan med att installera en laddbox för att kunna ladda bilen hemma. Det är både säkrare att ladda med en laddbox och det går också snabbare. Har du dessutom laddstationen kopplad till en app, kan du bestämma på vilka tider på dygnet du vill ladda. 

De flesta laddboxar för hemmet kräver att du har en säkring som är minst 16 Ampere (A) som huvudsäkring. En villa har vanligtvis 20 Ampers huvudsäkring, men det kan variera mellan 16A-25A.

Viktigt att tänka på är att hushållet behöver el som vanligt även när du laddar bilen och du kan om du inte vill byta säkring kan en effektvakt hjälpa dig. Ta kontakt med ditt nätbolag och meddela att du skall installera en laddbox, så hjälper de dig.

Om du skulle vilja ändra huvudsäkring i bostaden eller till ditt företag, kan du ta kontakt med ditt nätbolag eller en behörig elinstallatör. När bytet är genomfört meddelar elektriker säkringsändringen till ditt nätbolag. Nätavgiften kan komma att förändras vid säkringsbyte.

Här kan du läsa mer om våra laddstationer.

Alla rättigheter Boo Energi 2016