boo energi logo boo energi logo
Jumbo Nyhetsbrev

Energimarknaden - Just nu

Elpriset slår nya rekord under sommarmånaden augusti i både elprisområde 3 och 4! En kombination av ökad elanvändning med en rad faktorer gör att vi ser en ökad kostnadsbild för elen även framåt. 

Det har i sommar slagits värmerekord på kontinenten vilket fått vattenståndet i exempelvis Rhen att sjunka kraftigt. Gaslagren har fyllts på, men i fredags meddelade det ryska statliga gasbolaget Gazprom att de stoppar sina gasleveranser till Europa via Nordstream 1, på obestämd tid. Många experter varnar för att det kan bli en kritisk vinter och en del industrier har till och med blivit tvungna att stänga ned. Tyskland har som en följd av detta beslutat att fortsätta med de sista kärnkraftsreaktorerna. Däremot har värmeböljan gjort att de franska kärnkraftverken fått problem med kylvattnet och det låga vattenståndet i Rhen har gjort det svårt att transportera kol.

Fortsatt exceptionellt läge på elmarknaden med andra ord. Det är främst extremt höga gaspriser som har lett till det läge vi är nu. Det som möjligen skulle kunna dämpa uppgången är om vädret blir mer blött, milt och vindrikt. Det finns även möjlighet att efterfrågan kan minska något när en del industrier pausar delar av sin produktion till följd av de höga elpriserna.

Gasledning

Har du ett bundet elavtal hos oss behöver du inte känna oro

Media rapporterade i veckan om elbolag som hävdar force majeure och vill bryta fasta elhandelsavtal med sina kunder.

Om du har ett fast elprisavtal med oss behöver du inte vara orolig eftersom vi har prissäkrat dessa avtal. Vi vill att våra kunder ska kunna lita på oss och känna sig trygga. Vi kommer inte bryta några ingångna fasta elhandelsavtal.

Samtidigt vill vi poängtera att även om du har ett överkomligt elpris, försök att spara på elanvändningen för vårt elsystems skull. Vilka möjligheter du har att påverka dina energikostnader beror givetvis på hur du bor, då det är stor skillnad på egen villa och lägenhet och vilken tid på dygnet du använder elen som mest. Om vi alla tänker efter och kan minska elförbrukningen kan vi tillsammans minska efterfrågan och därmed även elpriset.

Räkna pris

Elpriset framåt

Det rörliga priset hade i augusti ett snittpris på 305,61 öre/kWh inklusive moms. 

Fortsatt, om väderförhållandena löper på enligt någorlunda normal prognos, kommer vi kunna nå snittprisser på ca 5 kronor/kWh inkl. moms och vid årskskiftet pekar det rörliga elpriset på drygt 7 kr/kWh!   

Det rörliga elpriset för de kommande månaderna ser ut att hamna på snittvärden mellan 329 öre - 475 öre vilket gör att det kommer bli en rejält dyr vinter även för rörligt elpris! Nämnda priser är prognoser och gäller för månadsmedelpriset, vilket innebär att vi med största sannolikhet kommer ha elpriser som är över 10 kronor/kWh under vissa timmar! Elen är som dyrast  på morgonen samt på eftermiddagen/kvällen.

Detta är som sagt en prognos/riktpriser och har många påverkningsfaktorer, vilket gör att den är högst osäker och förändras hela tiden i och med den svajiga elmarknaden. Vi uppdaterar löpande men kan inte ge några garantier på vad slutpriset verkligen blir.

Det som kan motverka det höga rörliga elpriset är extremt milt, blåsigt och blött väder under en längre tid alternativt att Ryssland ändrar på gasprisstrategin. Bägge alternativen är lågoddsare dock. Det pågår en hel del politiska intensiva diskussioner på nationell och EU-nivå för att hitta lösningar för en lägre elkostnad.  

Men vi kommer ihåg år 2020, då två unika händelser slog in samtidigt och sänkte priset rejält. Mildaste vädret sedan 1756 samt pandemin. Så helt kört med lägre priser än prognosen är det inte, även fast det känns osannolikt.

Vår produkt Boo-portföljen 

Nästa leveransstart att teckna sig för av Boo-portföljen är den 1 november och kan registreras fram till den 11 oktober. Beräknat Boo-portföljspris 18 månader framåt i elprisområde 3 är kalkylerat till 3,10 kr/kWh inkl. moms. Därefter blir nästa leveransstart av Boo-portföljen 1 december, vilken kan registreras fram till 11 december.

Observera att elmarknaden, framför allt det rörliga elpriset kan förändras kraftigt samtidigt som prissäkringar utförs kontinuerligt. Därmed kan det ske stora skillnader på riktpriset från månad till månad.

Rörligt elpris 

Nedan ser du en graf med Boo Energis rörliga elpris månad för månad från januari 2020 fram till och med juli i år. Priserna avser elområde 3, och inkluderar elcertifkat och Boo Energis påslag. 

Rörligt elpris

Hur du kan påverka din elkostnad 

Om du har timavräknat rörligt elpris innebär det att Boo Energi levererar elen som köps på Nordpools spotmarknad i aktuellt elprisområde timme för timme. Timpriset ändras timme för timme men bestäms dygnet före och du debiteras i efterskott för den faktiska elanvändningen

Detta gäller enbart om om du har rörligt elpris eller Boo-portföljen hos Boo Energi Försäljnings AB eller motsvarande avtal hos någon annan elleverantör. Har du ett bundet elavtal med fast elpris gör det ingen skillnad om du har tim- eller schablonavräkning då du alltid betalar samma pris per kilowattimme oavsett tid på dygnet. 

Har du schablonavräkning levererar Boo Energi volymvägt rörligt pris. Volymvägt rörligt elpris är Svenska Kraftnäts timpris (spotpris)/kalendermånad, där du som kund erhåller snittpriset för alla elkunder med volymvägt rörligt elpris. 

Om du inte redan har timavräkning kommer vi flytta dig till timavräkning innan årsskiftet. Detta om du har en ny smart elmätare från oss, den nya mätaren heter Kamstrup Omni Power.

Här kan du läsa mer om timavräkning och vad det innebär

Dammsuga mellanbild

Vad är nätförluster?

Nätförluster avser de förluster som uppstår i överföringen av el och definieras som skillnaden mellan hur mycket el som matas in och hur mycket som tas ut på nätet.

Rent tekniskt så uppstår nätförlusterna genom värmeförluster i transformatorer och ledningar. Förlusterna ökar ju mer belastning det är i transformatorn och ledningarna, för ledningarna påverkas förlusterna också av hur långa ledningarna och arean är.

Sen har vi förbrukning som av någon anledning inte mäts. Där är den största orsaken strömtjuvar. Det är ett brott enligt brottsbalken 8 kap. 10§ och heter Olovlig energiavledning. Det kan i värsta fall även vara förenat med livsfara och brandrisk.

Nätförluster handlas och prissäkras på samma marknad som den vanliga elen. Boo Energis nätförluster uppgick år 2021 till 3,61% av den inmatande energi och för 2022 är Boo Energis nätförluster prissäkrade.

Elmätare

Vad händer om inte elen räcker till alla?

Svenska Kraftnät ansvarar för att förbrukningen är i balans och det är Svenska Kraftnät som kan beordra tillkoppling av mer produktion eller bortkoppling av last. Detta sker med hjälp av automatiska system eller manuella frånkopplingar. Vid manuella frånkopplingar kommer Svenska kraftnät beordra regionnätsägare åtgärder på bortkopplingar, Ellevio, Vattenfall är exempel på regionnätsägare. Efter en frånkoppling kommer regionnätsägare informera oss som lokalnätsägare vad som hänt och vilka åtgärder vi skall vidta. I denna slutfas kommer Boo Energi prioritera enligt planer i STYREL. Alla måste behandlas lika och vi som elnätsägare får inte prioritera en kund före någon annan vid till exempel strömavbrott eller effektbrist. Därför finns det något som kallas Styrel. Det betyder ”styrning av el till prioriterade elanvändare” och är ett sätt för kommuner, länsstyrelser och elnätsföretag att kunna ransonera el vid eventuell elbrist.

Elsystemet i stamnät och regionnät är i normal läge dimensionerat att klara ett fel i elsystemet. Svenska Kraftnät är den som är informationsansvarig vid större störningar i elsystemet, ett råd är att ta del av information på deras hemsida.

Boo Energi har tillgång till reservkraft för att utföra underhållsarbeten. Reservkraft kan också användas om vi skulle få ett tillfälligt fel i vårt elnät och vi vill mata el till de kunder som för tillfället är utan ström. Oftast är det en enskild lågspänningskabel eller nätstation och då kan kunderna som omfattas få el tills vi reparerat felet.

Vid tillfälliga effekttoppar - har vi sedan i höstas ett stort energilager på 2 MW, som tillfälligt kan gå in och stötta när många använder mycket el samtidigt.

Vi som elnätsbolag kan inte ge några garantier för att elproduktionen ska räcka till alla. Däremot så arbetar vi löpande med att ha fungerande eldistributionsanläggningar och att vårt nät är säkert. Vi agerar på eventuella åtgärder som Svenska Kraftnät beordrar.

För närvarande har vi inga indikationer på att det ska bli några längre avbrott på grund av effektbrist. 

Förklaring:

Stamnät: Ledningar som geografiskt går över hela Sverige, går att likna vid motorvägar för el.
Regionnät: Ledningar som geografiskt finns i ett större område, exempelvis ledningar runt Stockholm eller mellan flera kommuner.

Vi kan alla hjälpas åt

Om du använder elen på tider när efterfrågan av el är lägre, är det en vinst både för elnätet i Sverige och för din egen plånbok. Om du kan, försök att minska din elanvändning mellan 7-10 och 17-19, det är då efterfrågan vanligen är som störst och priset som högst.

Styrel

Energimyndigheten har tagit fram en pedagogisk film som är 8 minuter lång. Den beskriver vad som skulle kunna hända om Sverige får elbrist och hur det går till för att prioritera samhällsviktiga användare. Filmen har några år på nacken, men är i allra högsta grad fortfarande både aktuell och intressant.

Länk till Energimyndighetens film om Styrel på Youtube.

Boo Energi


Värmdövägen 657
Box 103
132 23 SALTSJÖ-BOO
08 - 747 51 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alla rättigheter Boo Energi 2016

Karta

Adress