boo energi logo boo energi logo
Jumbo Nyhetsbrev

 Boo Energis rörliga elpris för den 10 juni

Det rörliga elpriset för dygnet landar på 47 öre/kWh, priset inkluderar Nord Pools spotpris, Boo Energis påslag, inköpskostnader, elcertifikat och moms, men inte ursprungsgarantier.  

29 maj

Vi sänker den rörliga nätavgiften från den 1 juli

När elpriserna gått ner lite grann, minskar även våra kostnader på elnät. Utgifterna mot överliggande nät och våra nätförluster har blivit lägre och medför att vi fått utrymme att sänka elnätsavgiftens rörliga del.

Visserligen ser vi fortfarande elpriser som är relativt höga, men de är ändå betydligt lägre nu, än vad prognosen för 2023 tidigare visade.  

Vi är därför riktigt glada över att kunna meddela att vi  sänker elnätspriset med 7,5 öre/kilowattimme från den 1 juli (inkl. moms).

För kunder med säkringsabonnemang innebär det att det nya rörliga elnätspriset blir 20 öre (25 öre inkl moms)/kWh.

Våra effektkunder får en sänkning på elnätspriset under låglasttid till 11 öre (13,75 inkl moms)/kWh. Elnätspriset under höglasttid lämnas tillsvidare oförändrat.

Det har blivit dags för vår återkommande kundundersökning och vi vill veta vad du tycker

Vartannat år genomför vi på Boo Energi en kundundersökning och nu var det två år sedan sist. Under maj och juni kan det vara du som blir uppringd för en intervju med frågor angående Boo Energi.

Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i anspråk och du är självfallet helt anonym. Vår samarbetspartner för marknadsundersökningar är Supportföretaget TMJ Group AB.

Undersökning

Rörligt elpris i maj

Priserna nedan avser prisområde 3 och inkluderar Boo Energis påslag och elcertifikat.  

Nordisk energimix - exklusive ursprungsmärkning: 

Boo Energis rörliga genomsnittspris per kilowattimme landade på 48 öre exkl. moms och 60 öre inkl. moms. Exklusive ursprungsgarantier. 

100 % miljömärkt - el från förnyelsebara energikällor (110 % klimatpositiv el):

Boo Energis rörliga genomsnittspris per kilowattimme landade på 55 öre exkl. moms och 69 öre inkl. moms. Inklusive ursprungsgarantier. 

Boo-portföljen i maj

Det är ett rörligt elpris som ligger till grund för vår prismodell Boo-portföljen där våra elhandlare gör prissäkringar framåt i tiden. Priserna nedan avser maj i elprisområde 3 och inkluderar Boo Energis påslag och elcertifikat, men inte marknadsprisanpassningen. 

Nordisk energimix - exklusive ursprungsgarantier: 

Genomsnittspriset per kilowattimme för Boo-portföljen exklusive ursprungsgarantier landade på 48 öre exklusive moms och 60 öre inklusive moms. 

100 % miljömärkt - el från förnyelsebara energikällor (110 % klimatpositiv el): 

Genomsnittspriset per kilowattimme för Boo-portföljen inklusive ursprungsgarantier landade på 55 öre exklusive moms och 69 öre inklusive moms. 

solarpanel

Nyligen kom nyheten om att ett nytt regelverk kommer leda till ökade kostnader för de som har solceller på taket

Vi reder ut vad vi vet och hur vi ser att det kommer påverka våra kunder

Den 20 mars publicerade Energimarknadsinspektionen (EI), att den avgiftsfriheten (eller ”reduktion av nätavgift” som är begreppet som anges i myndigheternas texter) inte är en förenlig med EU-regelverket elmarknadsförordningen. Ei:s bedömning är därför att alla som äger en produktionsanläggning framöver ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el.

Eftersom elmarknadsförordningen och ellagen inte följer varandra kan det vara svårt att veta vad som gäller när ny tolkning av regler om slopad reduktion av nätavgifter för småskaliga produktionsanläggningar införs.

Vi som nätbolag kommer göra analyser av våra tariffer och se hur detta påverkar elnätsavgiften för kunder, inom vårt nätområde, med solcellsanläggningar som kan leverera en effekt om högst 1 500 kW, och som enligt ellagen har varit undantagna för inmatningsavgift.

Vad innebär det för dig som har eller tänker installera solpaneler på ditt villatak?

Vår bedömning är att det inte kommer påverka dig som är mikroproducent i någon större utsträckning. Med den information vi har idag är vår bedömning att du som har installerat eller tänker installera solpaneler på ditt hustak inte ska behöva vara orolig för att det ska bli en stor förändring framåt. Skulle det bli en höjning av nättariffen utifrån detta beslut, kommer den troligtvis vara marginell.  

De som möjligen kan påverkas, av regeländringen, är de som producerar el i större skala exempelvis en solcellspark.

Det kommer inte påverka nätnyttan

Nätnytta är en ersättning som du får av ditt elnätsbolag om du tillverkar egen el genom exempelvis solpaneler som du säljer ut på elnätet. När du tillverkar el minskar elnätsbolagets kostnader för överföring av el. Hur stor nätnyttan är beror på vilket elnätsbolag du har. Nätnyttan påverkas inte, av denna nya regeltolkning.

Vi på Boo Energi betalar för närvarande ut 8,0 öre/kWh för den el vi som går ut på nätet från våra mikroproducenter. Utbetalning sker löpande via månadsfakturan.

På Energimarknadsinspektionens hemsida finns mer att läsa om slopad reduktion av nätavgifter.

Dammsuga mellanbild

Så här vet du om du använder elen på rätt tider när du har ett rörligt timavräknat elavtal:

Ta fram din faktura för maj och titta på sidan två för att se ditt unika elpris per kilowattimme. Har du ett lägre rörligt elpris än 48,21 öre/kWh (exkl. ursprungsgarantier) eller 55,21 öre/kWh (inkl. ursprungsgarantier) så betyder det att du använt el på bättre tider än den genomsnittliga kunden. Har du ett högre rörligt elpris har du använt elen på tider när efterfrågan på el varit högre.  

Priset du ser på din faktura är ditt genomsnittliga timpris över månaden per kilowattimme. 

Vilket ditt unika pris för månaden blir beror främst på tre saker om du valt Boo-portföljen:

1. På vilka tider du använder elen

Precis som med ett rörligt timavräknat elpris kan du kan styra och använda elen utifrån vad den kostar. Elpriset är vanligen som lägst mellan 23-06 och som dyrast när vi går upp och när vi kommer hem. 

2. Hur våra elhandlare köper in elen 

Vanligtvis prissäkrar våra elhandelsexperter mellan 60-95 procent av din förväntade elanvändning och inköp kan göras upp till 3 år framåt i tiden. Prissäkringarna blir högre ju närmare den faktiska leveransen vi kommer. 

3. Olika priser vid leveransstart /marknadsprisanpassning 

När du startar upp i Boo-portföljen utförs prissäkringar för att få stabilitet i prissättningen. Dessa ligger separat i ca 18 månader mot befintliga prissäkringar i form av ”plus eller minus x öre/kWh” fram till inköpen harmoniseras in i ”baspriset” för portföljen. Därefter tas marknadsprisanpassningen bort.

Det innebär att våra kunder har olika pris, beroende på vid vilken tidpunkt man ansluter till vår portfölj.

Nästa leverans-start för Boo-portföljen är 2023-07-01. 

Här läsa mer om hur Boo-portföljens prissättning fungerar. 

Titta gärna på vår film om Boo-portföljen 

Jämförelse mellan Rörligt elpris och Boo-portföljen

Diagrammet nedan visar prisskillnaden mellan Rörligt elpris och Boo-portföljen under perioden januari 2021 till och med april 2023. Priset som visas är öre/kilowattimme i prisområde 3, inklusive Boo Energis påslag, elcertifikat och moms, men exklusive marknadsanpassning. Från februari 2023 är priserna utan ursprungsgarantier. 

Jämförelse tom jan 2023

Ladda ner vår app

Elstöd till hushållen senast 9 juni

Försäkringskassan meddelar att hushållen senast den 9 juni ska få sitt elstöd för november och december 2022.

Den här gången går stödet till alla hushåll med egna elavtal i landet, även de i norra Sverige i elområdena 1 och 2. Det ska kompensera för elpriserna i november och december 2022 och ges för 80 procent av förbrukningen. Det blir 90 öre per kilowattimme i norr och 126 respektive 129 öre/kWh i elområde 3 och 4.

Jämfört med det första elstödet till hushåll har regeringen nu satt ett mycket lägre tak för ersättningen. För förbrukning över 18 000 kWh blir det inga pengar.

Här kan du läsa mer om elstödet på Försäkringskassans hemsida

 

Hur kan påverka din elkostnad? 

Om du har timavräknat rörligt elpris innebär det att Boo Energi levererar elen som köps på Nordpools spotmarknad i aktuellt elprisområde timme för timme. Timpriset ändras timme för timme men bestäms dygnet före och du debiteras i efterskott för den faktiska elanvändningen

Detta gäller enbart om om du har rörligt elpris eller Boo-portföljen hos Boo Energi Försäljnings AB eller motsvarande avtal hos någon annan elleverantör. Har du ett bundet elavtal med fast elpris gör det ingen skillnad om du har tim- eller schablonavräkning då du alltid betalar samma pris per kilowattimme oavsett tid på dygnet. 

Har du schablonavräkning levererar Boo Energi volymvägt rörligt pris. Volymvägt rörligt elpris är Svenska Kraftnäts timpris (spotpris)/kalendermånad, där du som kund erhåller snittpriset för alla elkunder med volymvägt rörligt elpris. 

Om du inte redan har timavräkning kommer vi flytta dig till timavräkning innan årsskiftet. Detta om du har en ny smart elmätare från oss, den nya mätaren heter Kamstrup Omni Power.

Här kan du läsa mer om timavräkning och vad det innebär

Dammsuga mellanbild

Vad är nätförluster?

Nätförluster avser de förluster som uppstår i överföringen av el och definieras som skillnaden mellan hur mycket el som matas in och hur mycket som tas ut på nätet.

Rent tekniskt så uppstår nätförlusterna genom värmeförluster i transformatorer och ledningar. Förlusterna ökar ju mer belastning det är i transformatorn och ledningarna, för ledningarna påverkas förlusterna också av hur långa ledningarna och arean är.

Sen har vi förbrukning som av någon anledning inte mäts. Där är den största orsaken strömtjuvar. Det är ett brott enligt brottsbalken 8 kap. 10§ och heter Olovlig energiavledning. Det kan i värsta fall även vara förenat med livsfara och brandrisk.

Nätförluster handlas och prissäkras på samma marknad som den vanliga elen. Boo Energis nätförluster uppgick år 2021 till 3,61% av den inmatande energi och för 2022 är Boo Energis nätförluster prissäkrade.

Elmätare

Alla rättigheter Boo Energi 2016

Karta

Adress