boo energi logo boo energi logo
Jumbo Generell

Tryggt och säkert!

Boo Energis nätområde

Uppdaterad: 11 juni 2024

Boo Energis elnät sträcker sig över hela Saltsjö-Boo och delar av Värmdö och Vaxholm. Vi sätter alltid våra kunder främst och ser till att vårt elnät är stabilt, tryggt och håller god kvalitet.

Som boende i vårt nätområde kan du bli delägare i vår välskötta förening.
Läs mer om vilka förmåner jag kan få som medlem.

Ny elnätsavgift från den 1:a juli 

Samhällets elektrifiering accelererar samtidigt som våra kostnader till överliggande nät ökar. För att trygga säkerheten och utvecklingen av vårt elnät behöver vi justera elnätspriset. Det är en ändring som är nödvändig för att vi ska fortsätta upprätthålla en hög kvalitet och pålitlighet i vårt elnät.

Nedan följer några exempel på vad höjningen kan innebära för ett hushåll i kronor. Priset som anges är ungefärligt inklusive moms:

Eluppvärmd villa 21 kr per månad (252 kr/år)

Villa utan elvärme 5 kr per månad (60 kr/år)

Lägenhet 2 kr per månad (24 kr/år)

Våra prisblad för 2024 

Elnätsavgifter 2024 - 200A

Elnätsavgifter 2024 - över 200A

 

Förstärkning av elnätet

Elnätsavgifter för dig som privatperson

Din elnätsavgift består av två delar, därutöver tillkommer även ett elhandelspris från din elleverantör.

  • En del som är fast och beror på huvudsäkringens storlek
  • En rörlig avgift som beror på hur mycket el du använder (hur många kilowattimmar)

Nedan finner du avgifterna för dig som är konsument och bor i lägenhet eller villa. Månadsavgifterna i tabellerna är avrundade i kronor.

Elnätsavgift för dig som bor i lägenhet (2024)

Skärmbild 2024 06 11 103132

 

Elnätsavgift för dig med övrigt säkringsabonnemang (2024)

Skärmbild 2024 06 11 103444

 

Nätstation

Elskatt 2024

Energiskatten på el räknas upp med 3,6 öre per kilowattimme (4,5 öre inklusive moms)  för 2024, vilket innebär att energiskattenivån uppgår 42,8 öre per förbrukad kilowattimme. Inklusive moms blir elskatten 53,50 öre per kWh. För vissa delar i norrland är energiskatten lägre.

Förordningsändringen finns publicerad i SFS 2022:1590 här.

För ett hushåll som förbrukar 20 000 kWh per år (genomsnittlig villa) innebär det en ökning med ungefär 900 kr inklusive moms jämfört med 2023.

Vad innebär nätförluster?

Nätförluster avser de förluster som uppstår i överföringen av el och definieras som skillnaden mellan hur mycket el som matas in och hur mycket som tas ut på nätet. Rent tekniskt så uppstår nätförlusterna genom värmeförluster i transformatorer och ledningar. Förlusterna ökar ju mer belastning det är i transformatorn och ledningarna, för ledningarna påverkas förlusterna också av hur långa ledningarna och arean är.

Utöver detta finns även den förbrukningen som av någon anledning inte mäts. Där är den största orsaken strömtjuvar. Det är ett brott enligt brottsbalken och kan i värsta fall även vara förenat med livsfara och brandrisk.

Nätförluster handlas och prissäkras på samma marknad som den vanliga elen. Boo Energis nätförluster uppgick år 2022 till 3,53 % av den inmatande energin.

Myndighetsavgifter

Elnätspriset består av en överföringsavgift och en månadsavgift. Därutöver tillkommer alltid ett elhandelspris. Dessutom tillkommer såsom tidigare enligt riksdagsbeslut en myndighetsavgift på fn 54,65 kr/år (68,31 kr/år inkl. moms). Om skatter eller liknande avgifter ökar Boo Energis kostnader måste vi ta ut ett tillägg, som svarar mot denna kostnad. Sådan ändring får enligt de nya leveransbestämmelserna ske utan föregående underrättelse.

Från 2018-01-01 är alla elnätsbolag skattepliktiga för elskatt och är därmed de som debiterar elkunden för detta. Skattesatsen är bestämd till till 39,2 öre/kWh (49 öre/kWh ink moms) från 2023-01-01.. Effektkunder samt större elpannor har separata avtal.

Nätnytta 

Nätnytta är en ersättning som du får av ditt elnätsbolag om du tillverkar din egen el genom exempelvis solpaneler och säljer ut på elnätet. När du tillverkar el minskar elnätsbolagets kostnader för överföring av el. Hur stor ersättningen blir beror på vilket elnätsbolag du har. Boo Energi betalar för närvarande ut 8,0 öre/kWh för den el vi som går ut på nätet från våra mikroproducenter. Utbetalning sker löpande via månadsfakturan. 

Niklas på gården

Vilken säkring passar dig?

Vilken huvudsäkring du behöver beror främst på hur mycket el du använder och hur elförburkningen är fördelad över tid. Här kan du läsa mer om olika styrkor för säkringar.

Karta över Boo Energis nätområde

Ny karta

    Alla rättigheter Boo Energi 2024