boo energi logo boo energi logo
Jumbo Boo Studio

Boo Studion

Boo Studion - våra filmer

Vi har tagit fram några filmer för att göra el lite enklare och roligare.

En film om Boo Energi och våra värderingar.

En omtänksam 100-åring med klimatpositiv el.

Elprisets olika delar.

Varför får jag två fakturor och vad betalar jag för egentligen?

Vad påverkar elpriset?

Den energimängd på 400 miljarder kWh som nämns i filmen är den årliga elanvändningen i Norden då Sverige tillhör den Nordiska elbörsen.

Vi går igenom hur vår favoritprodukt Boo-Portföljen fungerar.

Vad kan jag själv kontrollera vid strömavbrott?

Hur kan jag förbereda mig inför ett längre strömavbrott?

Alla rättigheter Boo Energi 2016