boo energi logo boo energi logo
Jumbo Elnät

Boo Energis elnät

Uppdaterad: 11 mars 2024

Vårt nätområde täcker Saltsjö-Boo i Nacka kommun samt delar av Vaxholm och Värmdö kommun.

Vi har valt miljömärkt el till nätförlusterna i vårt elnät och har ett "utmärkt pris" på elnätsavgifterna.

Boo Energi ekonomisk förening har investerat i fjärravlästa mätare för alla våra elnätskunder för att kunna förbättra servicen och förenkla elräkningarna. Vi förstärker och underhåller elnätet för att minska avbrottsriskerna. Boo Energi ekonomisk förening har personal med god lokalkännedom i ständig beredskap som rycker ut om det uppstår störningar.

När du flyttar in i vårt nätområde måste du teckna ett nätavtal genom att anmäla inflyttning för att kunna få elleveranser.

Kabelanvisning

Det finns risk att man i samband med grävarbeten och liknande kommer i närheten av våra spänningsförande kablar och luftledningar. Vi har tagit fram en lathund som vi vill att du följer innan du börja gräva för ett säkrare arbete.  

pdfInstruktioner för att gräva i närheten av våra elledningar

Skall du gräva? Vi ber dig begära utsättning minst 5 arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas. Kontakta Anders Dahlin för för kabelanvisning, tel 08-747 51 60.

Vår övervakningsplan 

Vi som elnätsföretag är sedan den 1 juli 2005 skyldiga att upprätta en övervakningsplan varje år. Övervakninsplanen beskriver hur vi  inom koncernen arbetar för att agera neutralt, objektivt och ickediskriminerande gentemot övriga aktörer på elmarknaden. Varje år skickar vi en rapport till Energimarknadsinspektionen. Nedan finns årets övervakningsplan publlicerad. 

Boo Energis övervakningsplan för 2024

Alla rättigheter Boo Energi 2024