boo energi logo boo energi logo

Vi jobbar förebyggande för en stabil elleverans

Driftstatus

Se vår informationsfilm om hur du bör agera vid strömavbrott

video300 706603

Enligt ellagen och Energimarknadsinspektionens föreskrifter så ska elnätets leveranssäkerhet redovisas. Det finns inga definitioner på vad som ska redovisas så Boo Energi väljer att redovisa den totala tillgängligheten, total avbrottstid och totala antalet avbrott.


Total tillgänglighet (inkl. aviserade/ ej aviserade avbrott i eget nät): 
99,99995%

Total möjlig distribution i tid:
116 998 560 timmar

Total avbrottstid orsakad i eget nät (inkl. aviserade avbrott):
49,13 timmar

Total avbrottstid orsakad av överliggande nät:
0 timmar

Antal aviserade avbrott:
18 st

Antal långa avbrott* orsakade i eget nät:
51 st

Antal långa avbrott* orsakade av överliggande nät:
0 st

*) Med 'långt avbrott' avses per definition ett avbrott som varar mer än 3 min.

Siffrorna ovan avser 2017.

Alla rättigheter Boo Energi 2016