boo energi logo boo energi logo
Jumbo Elnät

Driftstatus

Uppdaterad: 16 maj 2024

Egenkontroll vid strömavbrott

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt. Innan du tar kontakt med vår beredskapspersonal kan ni själva kontrollera några saker.

Titta på vår film "Vad kan jag själv kontrollera vid strömavbrott" eller läs våra tips nedan.

  • Kontrollera jordfelsbrytare så att den är tillslagen och inte har löst ut. 
  • Om dina närmaste grannar har ström finns felet troligen i ditt hus eller lägenhet. 
  • Kontrollera så att huvudsäkringarna är hela, dessa finner du vid elmätaren. 
  • Om du har säkringar hemma byt alla tre, men slå ifrån huvudbrytaren först. Ögat kan ha bränt fast och sitter kvar, även fast säkringen är trasig. 

Om ni forfarande har fel på elleveransen efter kontroll, hör av dig till vår beredskapspersonal på vår jourtelefon 070-428 88 88.

Vid strömavbrott

Undvik att använda avloppet när det är strömavbrott. Spola endast i nödfall och försök att låta bli att diska, tvätta och duscha. Pumpstationen i ditt närområde kan också vara utan el.

Avbrottsstatistik 

Enligt ellagen och Energimarknadsinspektionens föreskrifter så ska elnätets leveranssäkerhet redovisas. Det finns inga definitioner på vad som ska redovisas så Boo Energi väljer att redovisa den totala tillgängligheten, total avbrottstid och totala antalet avbrott.

Total tillgänglighet: 99,9948 % (inkl. aviserade/ ej aviserade avbrott i eget nät)

Total möjlig distribution i tid: 126 047 640 timmar

Total avbrottstid orsakad i eget nät: 23,97 minuter (inkl. aviserade avbrott)

Total avbrottstid orsakad av överliggande nät: 0 timmar

Antal aviserade avbrott: 29 st

Antal långa avbrott* orsakade i eget nät: 104 st

Antal långa avbrott* orsakade av överliggande nät: 0 st

*) Med 'långt avbrott' avses per definition ett avbrott som varar mer än 3 min.

Siffrorna ovan avser 2023.

Avbrottsersättning 

Om du har varit utan ström i mer än tolv timmar, kan du som kund ha rätt till avbrottsersättning.

pdfInformation om avbrottsersättning

pdfBlankett - skadeanmälan

pdfAllmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

 

Alla rättigheter Boo Energi 2024