boo energi logo boo energi logo

Strömavbrott på Tollareslingan 24-52

Idag den 13 januari behövde vi bryta strömmen för boende som bor på Tollafreslingan 24-52. Avbrottet varade i ungefär 1 timme, detta för att laga kablar som skadats.

Egenkontroll vid strömavbrott

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt. Innan du tar kontakt med vår beredskapspersonal kan ni själva kontrollera några saker.

Titta på vår film "Vad kan jag själv kontrollera vid strömavbrott" eller läs våra tips nedan.

  • Kontrollera jordfelsbrytare så att den är tillslagen och inte har löst ut. 
  • Om dina närmaste grannar har ström finns felet troligen i ditt hus eller lägenhet. 
  • Kontrollera så att huvudsäkringarna är hela, dessa finner du vid elmätaren. 
  • Om du har säkringar hemma byt alla tre, men slå ifrån huvudbrytaren först. Ögat kan ha bränt fast och sitter kvar, även fast säkringen är trasig. 

Om ni forfarande har fel på elleveransen efter kontroll, hör av dig till vår beredskapspersonal på vår jourtelefon 070-428 88 88.

Avbrottsstatistik 

Enligt ellagen och Energimarknadsinspektionens föreskrifter så ska elnätets leveranssäkerhet redovisas. Det finns inga definitioner på vad som ska redovisas så Boo Energi väljer att redovisa den totala tillgängligheten, total avbrottstid och totala antalet avbrott.

Total tillgänglighet (inkl. aviserade/ ej aviserade avbrott i eget nät): 
99,99996%

Total möjlig distribution i tid:
118 408 920 timmar

Total avbrottstid orsakad i eget nät (inkl. aviserade avbrott):
48,31 timmar

Total avbrottstid orsakad av överliggande nät:
0 timmar

Antal aviserade avbrott:
9 st

Antal långa avbrott* orsakade i eget nät:
49 st

Antal långa avbrott* orsakade av överliggande nät:
0 st

*) Med 'långt avbrott' avses per definition ett avbrott som varar mer än 3 min.

Siffrorna ovan avser 2018.

Alla rättigheter Boo Energi 2016