boo energi logo boo energi logo
Jumbo Kundeservice TOP

Låt vår kundservice göra det lätt för dig också!

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Här nedan har vi samlat svar på de vanligaste frågorna men om du inte hittar svar på din fråga nedan är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret.

Information om din faktura eller ditt avtal kan du alltid se på Mina Sidor.

Flytt

Jag ska flytta. Vad gäller?

Ska du flytta ut?

När du ska flytta, tänk på att alltid anmäla detta till ditt elnätsbolag (bolaget som äger elnätet där du bor) Uppsägningstiden är 1 månad.

Du kan alltid ta med dig ditt nuvarande elhandelsavtal med oss när du flyttar. Anmäl utflyttning här [, eller kontakta oss så kan vi hjälpa dig att hitta en lösning som passar dig.

Ska du flytta in? 

Ska du flytta till en bostad inom vårt elnätsområde? Då ska du alltid anmäla inflyttning till oss senast dagen du flyttar in. 

Här kan du göra en flyttanmälan.

Elavtal & Elpriser

Vilka olika elavtal kan ni erbjuda?

Vi erbjuder tre olika prismodeller: 

Boo-portföljen

När du väljer Boo-portföljen låter du våra professionella elhandlare, som bevakar elmarknaden på heltid, hantera inköpen av el åt dig. Erfarna elhandlare köper in elen vid tillfällen när de anser att priset är lågt. Du har precis som vid rörligt elpris möjlighet att påverka din elräkning genom att flytta en del av din elanvändning till tider när priset är lägre. 

Uppsägningstid: 3 månader + innevarande kalendermånad.

Rörligt elpris: Följer marknaden och priset kan skilja månad till månad. Elpriset är oftast högre under höst och vinter än under vår och sommar. Om du väljer rörligt elpris får du ett timavräknat elavtal där du själv har möjlighet att påverka din elräkning och flytta en del av din elanvändning till tider när priset är lägre (vanligen mellan klockan 23:00-06:00).

Uppsägningstid 1 månad + innevarande kalendermånad.

Bundet elpris: 

Vid bundet elpris betalar du ett förutbestämt pris per kilowattimme. Önskar du veta mer om bundet elpris och hur prisbilden ser ut, vill vi att du kontaktar vår kundservice 08-747 51 70 eller post@booenergi.se

elomradeskarta

Vad är Boo-portföljen?

Boo-portföljen passar dig som vill ha ett tryggt elpris över tid, där de kraftiga prissvängningarna du har i ett rörligt elpris kapas, samtidigt som priset följer marknaden.

Priset ses inte som ett fastprisavtal eller ett rörligt elprisavtal. Det är en kombination av planerade elinköp över tid, där du även kan påverka ditt elprissnitt genom att minska elanvändningen när elen är som dyrast.

Boo-portföljen har sedan starten 2015 haft ett lägre elpris än rörligt, över tid. 

Du kan läsa mer om hur Boo-portföljen fungerar här. 

 

Vilka avtalsvillkor gäller vid elhandel?

Allmänna avtalsvillkor gällande elhandel för konsumenter och företagare från och med 2015-12-11.

Komplement till ovanstående avtalsvillkor gällande elhandel för konsumenter och företagare från och med 2015-12-11.

Boo Energis särskilda avtalsvillkor gällande elhandel för konsumenter och företagare.

Boo Energis avtalsvillkor autogiro.

 Boo Energis avtalsvillkor Boo-portföljen.

Mitt elavtal löper snart ut och jag vill teckna ett nytt.

Som befintlig kund kan du logga in på Mina Sidor och själv förlänga ditt nuvarande avtal. Du kan också vända dig till vår kundtjänst som då hjälper dig med detta.

Mitt elavtal har löpt ut, vad händer nu?

Ett avtalserbjudande skickas ut per post eller e-post innan ditt elavtal löper ut. Gör du inget aktivt val förlängs avtalet med ett rörligt elpris enligt gällande avtalsvillkor.

Jag har anvisningspris. Hur kan jag byta till ett bättre elavtal?

Har du din anvisningsleverans från Boo Energi kan du ända fram till den sista i varje månad teckna ett avtal med start den första i nästa månad. Logga in på Mina Sidor och teckna ett nytt avtal. 

Faktura

Var kan jag hitta en kopia på min faktura?

Du hittar alltid en kopia på Mina Sidor eller i vår app. 

Du kan också höra av dig till vår kundservice, så hjälper de till, post@booenergi.se  eller 08-747 51 70. 

Varför har jag så hög elanvändning under vinterhalvåret?

Under sommaren krävs en mindre mängd energi för att värma upp din bostad- medan det under vintern krävs en större mängd energi för att bostaden ska bli varm.

Detta i samband med att efterfrågan på el blir högre gör att priserna går upp och du betalar oftast ett högre pris per kilowattimme mer under årets kalla månader.

 

 

Var ser jag min elanvändning och vilket pris jag betalar?

På baksidan av fakturan finns uppgifter om din elanvändning och kostnad.

Det totala elpriset innehåller fyra delar:

 • Ett elhandelspris för förbrukad el och elcertifikatsavgift.
 • Elnätsavgift, priset för nättjänst (överföring av el).
 • Energiskatt, moms och avgifter till myndigheter.
 • Ursprungsgarantier (om du valt miljömärkt el)

På Mina Sidor och i Boo-appen finns även uppgifter om din förbrukning, timme för timme.

Mina sidor

Vilka är mina användaruppgifter?

Vi har två olika portaler beroende på vilken du gillar bäst och hur du helst vill logga in. Skall du anmäla en flytt är det för närvarande ”Mina Sidor" som du ska använda.

Boo-portalen 

Är du konsument och har tillgång till Bank-id rekommenderar vi ”Boo-portalen”

Mina Sidor 

Representerar du ett företag eller vill logga in med användarnamn och lösenord så väljer du ”Mina sidor” (även du som konsument kan logga in här.) 

Saknar du BankID kan du välja att skapa ett nytt konto och därmed logga in med mailadress och valt lösenord.

Här finner du Boo-portalen och "Mina Sidor". 

 

Miljö

Kan jag producera min egen el?

Funderar du på att börja producera din egen förnybara el – kanske med hjälp av sol eller vind? Här kan du läsa om hur det går till att ansluta din produktionsanläggning till vårt elnät.

Så fungerar det i korta drag

Produktionsanläggningen ansluts till din vanliga elanläggning och den el du producerar kommer i första hand att användas av dig själv och minska ditt behov av att köpa el. Om elen du producerar inte räcker för att täcka ditt behov så fungerar det precis som vanligt – då köper du el av din elleverantör via elnätet och du betalar naturligtvis bara för den el du behöver köpa.

Producerar du mer än du förbrukar kan du teckna avtal med ett elhandelsföretag om att köpa din överskottsproduktion och du kan då också ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten.

Vi köper gärna elen från din solcellsanläggning. Här kan du läsa mer om hur det går till att producera sin egen el från solpaneler.

Vad är skillnaden på Nordisk energimix och klimatpositiv el?

Från och med den 1 februari 2023 erbjuder vi dig att välja bort miljömärkningen på ditt elavtal, detta då priserna på ursprungsgarantier (UG) har ökat.

Det finns för närvarande följande två alternativ att välja på:

1. 110% klimatpositiv el (100 % miljömärkt + 10 % klimatkompensation):  
El som kommer från enbart 100 % förnyelsebara energikällor, sol, vind, vatten och biogas. 

2. Nordisk energimix (ospecificerad energimix + 10 % klimatkompensation):
Elen kommer från ospecificerade energikällor som även är fossila. 

Här kan du läsa mer om Nordisk energimix och el från förnyelsebara energikällor.

 

Elnät

Vad är er leveranssäkerhet?

Avbrottsstatistik 

Enligt ellagen och Energimarknadsinspektionens föreskrifter så ska elnätets leveranssäkerhet redovisas. Det finns inga definitioner på vad som ska redovisas så Boo Energi väljer att redovisa den totala tillgängligheten, total avbrottstid och totala antalet avbrott.

Total tillgänglighet (inkl. aviserade/ ej aviserade avbrott i eget nät): 
99,999989%

Total möjlig distribution i tid:
121 869 120 timmar

Total avbrottstid orsakad i eget nät (inkl. aviserade avbrott):
33,84 timmar

Total avbrottstid orsakad av överliggande nät:
0 timmar

Antal aviserade avbrott:
17 st

Antal långa avbrott* orsakade i eget nät:
62 st

Antal långa avbrott* orsakade av överliggande nät:
0 st

*) Med 'långt avbrott' avses per definition ett avbrott som varar mer än 3 min.

Siffrorna ovan avser 2020.

Har jag rätt till ersättning för elavbrott?

Som elanvändare har du rätt till avbrottsersättning om ett elavbrott (på en fas eller flera) varat under en sammanhängande period om minst tolv timmar. 

Avbrottsersättningen beräknas för en period med avbruten överföring av el (avbrottsperiod) och perioden anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet under de närmast följande två timmarna. 

Avbrottsersättningen ska för en avbrottsperiod om minst tolv timmar och högst tjugofyra timmar betalas med 12,5 procent av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken avrundat till närmast högre hundratal kronor, vilket för närvarande innebär ett minimibelopp på 1 000 kronor. 

Om avbrottsperioden är längre än tjugofyra timmar ska för varje därefter påbörjad tjugofyratimmarsperiod ytterligare ersättning betalas med 25 procent av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor, enligt ovan. Avbrottsersättningen kan för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad. 

Ersättningen får jämkas efter vad som är skäligt, om arbetet med att få i gång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker. 

Vi ska betala avbrottsersättningen till dig utan oskäligt dröjsmål och aldrig senare än sex månader från utgången av den månad då vi fick eller borde ha fått kännedom om avbrottet. 

Om du trots ovanstående inte har fått avbrottsersättning och inte har gjort anspråk på ersättning från oss inom två år från det att avbrottet upphörde, går rätten till ersättning förlorad.

 

Har jag rätt till ersättning för skada i samband med elavbrott?

Du kan också som elanvändare vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd. Rätten till ersättning regleras särskilt för Konsumenter (se bilaga 1a) och i de Allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 N (rev) för övriga elanvändare.

pdfInformation om avbrottsersättning och skadestånd

Vad är ett elnätsavtal?

Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Hos oss betalar du en fast avgift som är beroende av säkringsstorlek och en rörlig avgift för elöverföring per förbrukad kilowattimme (kWh). Du kan fråga en elinstallatör eller ditt elnätsföretag om du har rätt storlek på säkringarna. Bor du i lägenhet kan du vanligtvis inte ändra säkringens storlek.

Teckna nätavtal genom att anmäla inflyttning.

Du kan inte välja elnätföretag, och därmed inte påverka kostnaderna på så vis. Du kan dock påverka kostnaden genom att minska din elanvändning.

Den el du anväder kan du köpa från valfritt elhandelsföretag. Elskatten debiteras av elnätsföretaget från 2018-01-01.

Vilka villkor gäller för elnätet?

Allmänna avtalsvillkor gällande nätanslutning för konsumenter och företagare från och med 2016-02-01.

Sammanfattning av avtalsvillkoren

 • Nya villkor får börja tillämpas tidigast två månader efter att särskilt meddelande om ändringar har skickats.
   
 • Ellagen ställer krav på vad elhandelsavtal respektive nätavtal ska innehålla. Dessa krav finns tydliggjorda även i villkoren.
   
 • De ändrade reglerna i samband med leverantörsbyte är införda i villkoren, t.ex. att byte kan ske varje dag, att elleverantören ska informera elnätsföretaget och att elnätsföretaget ska genomföra byte i rätt tid. 
   
 • Regler för när preliminär fakturering ska ske har reviderats. Huvudreglerna är att fakturering ska ske på insamlade värden. För elnätsföretagen krävs synnerliga skäl för att preliminärfakturering ska ske och för elhandelsföretagen krävs att det ligger utom elhandelsföretagets kontroll att mätvärdena saknas samt att dess följder inte kunnat undvikas eller övervunnits. 
   
 • Reglerna för kundens rättighet i samband med preliminärfakturering har skärpts, exempelvis genom tydligare regler när konsumenten har rätt till kostnads- och räntefri avbetalningsplan samt 15 procent reduktion på mellanskillnad mellan preliminär och slutlig faktura.
   
 • Då avtalad fakturering helt uteblivit och om det beror på omständigheter inom företagets kontroll, får företaget inte kräva betalningar för fordringar äldre än tolv månader. 
   
 • Ellagens krav att elhandelsföretagen ska sända en slutfaktura inom sex veckor har införts och i villkoren gäller samma regel även elnätsföretagen. Vidare får företagen inte skicka fler fakturor efter det att slutfakturering skett. 
   
 • Regler för betalning har ändrats genom att förfallodagen får infalla tidigast 20 dagar efter att fakturan skickats, samt att förfallodagen får infalla tidigaste den 28:e i månanden. Detta innebär att förfallodagen kan infalla nästkommande månad. 
   
 • Reglerna för förskottsbetalning och säkerhet har harmoniserats. 
   
 • Såväl elhandelsföretag som elnätsföretag ska ange tydlig information på sin webbplats om klagomålshantering samt var konsumenten kan vända sig för information och vägledning. 
   
 • För elhandelsföretag har regler om anvisningsavtalen justerats så att konsumenten har rätt att säga upp avtalet då villkoren ändras. Detta i enlighet med ellagen. Däröver har villkoren om distans- och hemförsäljning förtydligats. 
   
 • För elnätsföretagen har det i villkoren införts en hänvisning till Styrel i de fall då uttaget av el behöver avbrytas eller begränsas. Därutöver införs villkor som ger konsumenten rätt till kostnadsfri utredning om det finns skälig anledning att anta att det finns brister i elkvalitet.

Gatubelysning lyser inte. Var kan jag felanmäla det?

Boo Energis belysningsavtalskunder

För felanmälan av belysningsanläggning där avtal med Boo Energi finns, kontakta kundservice på telefon 08-747 51 70.

Felanmälan av Nacka kommuns gatu- och parkbelysning

Felanmälningar till Nacka kommun sker via kommunens kontaktcenter på 08-718 80 00, eller via  http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/skotsel-av-gator-och-vagar/felanmalan-gatubelysning-och-trafiksignaler/

Boo-Appen

Boo-appen

Med vår app får du som konsument enkelt koll på din elanvändning, dina kostnader och din miljöpåverkan. Att ladda ner den kostar inget och du får ett bra hjälpmedel som kan förenkla din vardag när det kommer till el. 

Du laddar ner den där appar finns. Sök på Boo Energi.

Du loggar enkelt in med Mobilt BankID och kan även lägga till fler medlemmar i hushållet som vill ha tillgång till informationen i appen. 

Familjedelning 

När du loggat in i appen väljer du vyn: Mina sidor - Kontouppgifter - Familjedelning.

Här kan du kan läsa mer om appen.

Betalinformation

Jag saknade pengar på mitt autogirokonto. Vad händer då?

Vi gör fyra försök att dra pengar från ditt konto. Först på fakturans förfallodatum, därefter på de tre följande vardagarna. Om du inte betalar räkningen på egen hand kommer vi att skicka en påminnelse till dig via post den sjunde arbetsdagen i samma månad.

Jag har fått ett inkassokrav trots att jag betalat fakturan som avses.

På påminnelsen anger vi vilket datum betalningen måste vara oss tillhanda för att det inte ska gå iväg något inkassokrav. Vet du att du har betalt räkningen så har troligen betalningen inte hunnit till oss innan vi skickade inkassokravet. Svea Ekonomi kommer då att skicka ut en ny räkning på mellanskillnaden. Hör av dig till oss om du har ytterligare frågor.

Hur får jag återbetalning om jag betalat både inkassokrav och faktura?

Så snart vi får återredovisningen från vår partner Svea Inkasso lägger vi in pengarna för avdrag på din nästa faktura. Är det mycket pengar kan du höra av dig till oss så sätter vi in pengarna på ditt konto.

Jag har fått en påminnelse trots att jag betalat fakturan som avses.

Det dröjer en dag innan vi får din betalning redovisad från banken. Därför kan informationen gå om varandra. På Mina Sidor eller i Boo-appen kan du se om betalningen är mottagen av oss.

Anslutning av el

Hur ansluter vi el till vårt nybygge?

Beställningen om nyanslutning måste komma via er elektriker.

 1. Ta kontakt med en behörig elinstallatör. Det är genom hen du beställer nyanslutningen.
 2. När ni är överens om vad som skall göras, skriver ni under den föranmälan som elinstallatören skickar in till oss minst en månad innan det att ni vill ha strömmen inkopplad. Om det gäller en nyanslutning över 50A kan vi behöva förstärka elnätet, så var ute i god tid.
 3. Med föranmälan som underlag skickar vi en faktura på anslutningsavgiften och ett nätavtal (abonnemangsanmälan) till er, som skall vara inbetalt respektive underskrivet och inskickat, innan anslutningen kan göras.
 4. Till elinstallatören skickar vi ett installationsmedgivande som hen använder som färdiganmälan och skickar tillbaka, där hen berättar för oss att er elanläggning är klar att ta emot ström från elnätet.
 5. Under tiden har ni grävt ner, på ett djup av 0,4 m-1,0 m, gula elrör som är invändigt släta och minst 44 mm i innerdiameter från en, av oss, anvisad punkt vid tomtgränsen och till anslutningspunkten vid huset. Röret får inte passera igenom eller under huset. Lämna rörändarna synliga och tätade i båda ändar.
 6. När dessa punkter är utförda kommer våra trevliga montörer och drar kabel i röret, sätter upp elmätaren och kopplar på ström.
 7. Vid nyanslutning och ändring av elservisen till villor, sommarstugor, radhus och kedjehus är fasadmätarskåp ett krav. Det kan i vissa fall passa med kabelmätarskåp.

Priser och de dokument ni behöver finns under nätpriser, blanketter och länkar. Fyll i och skicka in via e-post, fax eller post. Eller kom in till vårt kontor på Värmdövägen 657.

Vi vill byta ut elservisen, hur gör vi?

Om elservisen skall bytas ut, gäller samma ordning som vid nyanslutning. Skillnaden är bara att ni inte behöver skicka in något nätavtal (abonnemangsanmälan) eller betala fakturan i förskott, se nedan.

 1. Ta kontakt med en behörig elinstallatör, det är genom hen ni beställer servisändringen.
 2. När ni är överens om vad som skall göras, skriver ni under den föranmälan som elinstallatören skickar in till oss minst en månad innan ni vill ha strömmen inkopplad. Om det gäller en servisändring till över 50A kan vi behöva förstärka elnätet, så var ute i god tid.
 3. Till elinstallatören skickar vi ett installationsmedgivande som hen använder som färdiganmälan och skickar tillbaka, där han berättar för oss att er elanläggning är klar att ta emot ström från elnätet.
 4. Under tiden har ni grävt ner, på ett djup av 0,4 m-1,0 m, gula elrör som är invändigt släta och minst 44 mm i innerdiameter från en av oss anvisad punkt vid tomtgränsen och till anslutningspunkten vid huset. Röret får inte passera igenom eller under huset. Lämna rörändarna synliga och tätade i båda ändar.
 5. När dessa punkter är utförda kommer våra trevliga montörer och drar kabel i röret, sätter upp elmätaren och kopplar på ström.

Tänk på att vid ändring av elservisen till villor, sommarstugor, radhus och kedjehus är fasadmätarskåp ett krav. Det kan i vissa fall passa med mätarkabelskåp.

Läs mer här

Priser och de dokument ni behöver finns under nätpriser, blanketter och länkar. Fyll i och skicka in via e-post, fax eller post. Eller kom in till vårt kontor på Värmdövägen 657.

Vi behöver ändra vår mätarsäkring, hur gör vi det?

Om ni behöver ändra er mätarsäkring går det bra att boka en tid med oss så utför vi säkringsändringen mot en avgift.

En elinstallatör får också utföra säkringsändringen. Hen anmäler detta till oss med en färdiganmälan som ni har skrivit på.

Välkommen!

Nu ändrar appen utseende
Alla rättigheter Boo Energi 2016