boo energi logo boo energi logo
Jumbo Kundeservice TOP

Låt vår kundservice göra det lätt för dig också!

 

Välkommen att höra av dig till oss!  

Varmt välkommen att höra av dig till oss på kundservice när du har frågor, funderingar eller önskar tips och råd om våra produkter och tjänster.

Vi är anträffbara via telefon 08-747 51 70, vardagar mellan klockan 09.00 – 15:00, med lunchstängt klockan 11:30-12:30. Du kan även ställa en fråga till oss via e-post, post@booenergi.se.

Vi byter ut vårt affärssystem

Vi har under året förberett verksamheten för ett nytt affärssystem. Vi medarbetare har längtat mycket, då ett helt nytt system kommer göra oss mer flexibla och effektiva. Vi hoppas att du som kund kommer att märka och se fördelarna med vårt nya system, även om det till en början kan finnas "barnsjukdomar". Det är ett stort projekt för oss, vi hoppas att det kommer gå smidigt, samtidigt som vi vet att det troligtvis inte kommer gå helt smärtfritt. Systembytet innebär just nu att vi har längre svarstider än vanligt, vi ber om ditt tålamod och gör så gott vi kan för att svara på dina frågor. Här kan du läsa mer www.booenergi.se/systembyte

Ordförklaringar

Vad är en nätägare?

En nätägare ansvarar för underhåll och utveckling av elnät och elledningar där du bor. Till elnätsbolaget betalar du normalt det som kallas elöverföringsavgift, energiskatt och fast månads- eller årsavgift för ditt abonnemang.

Vad är ett elcertifikat?

Elcertifikat är en form av marknadsbaserat stöd inom energisektorn som ska stimulera förnybar elproduktion. Systemet berör såväl elleverantörer, elproducenter, elhandlare, nätägare som elanvändare. Lagen om elcertifikat syftar till att öka mängden el som produceras med hjälp av sol, vind, vatten och biobränsle.

Vad är det för myndighetsavgift på fakturan?

I kostnaden för elnätet ingår en elsäkerhetsavgift som vi som elnätsföretag behöver ta ut för att sedan betala till Elsäkerhetsverket. Dessutom ingår en nätövervakningsavgift som går till Energimarknadsinspektionen och en elberedskapsavgift som överförs till Svenska Kraftnäts elberedskapsenhet. En gång om året debiteras du som elnätskund en myndighetsavgift. År 2022 är myndighetsavgiften på 53,75 kronor exkl. moms. 

Vad är nätövervakningsavgift?

Eftersom nätföretagen har monopol på eldistributionsverksamheten inom respektive nätområde krävs en prisövervakande myndighet. Energimarknadsinspektionen har detta uppdrag och tar betalt för verksamheten genom nätövervakningsavgiften.

Nätövervakningsavgiften är för närvarande 4,35 kr/år + moms.

Vad är elsäkerhetsavgift?

Elsäkerhetsverket har uppgiften att övervaka elsäkerheten i elinstallationer, i meningen personsäkerhet. Det vill säga att elinstallationer utförs föreskriftsenligt och av behörig personal, de informerar också om elfara med mera.

Elsäkerhetsavgiften är för närvarande 10,25 kr/år + moms.

Vad är elberedskapsavgift?

Svenska Kraftnät övervakar elsäkerheten i meningen leveranssäkerhet. Detta innebär bland annat att se till att det finns tillräckliga reservkraftsresurser såväl i normaldrift som i störningssituationer, att det finns en beredskapsorganisation som fungerar i kris- och ofredssituationer med mera.

Elberedskapsavgiften är för närvarande 39,20 kr/år + moms.

Öppettider

När kan man ringa till er?

Kontoret och vår telefonväxel är öppna 8.00-16.00 under vardagar.

Vår kundservicetelefon är öppen 9.00-15.00 under vardagar.

Vi har lunchsstängt mellan 11.30-12.30.

Mellan april och oktober stänger vi kontoret 14.30 på fredagar.

Dag före röd dag stänger vi 13.30.

e-post: post@booenergi.se

Telefon: 08-747 51 70

Elavtal & Elpriser

Varför är Sverige indelat i olika områden med olika prisnivåer?

Liksom de flesta typer av handel styrs även elhandeln av tillgång och efterfrågan. En vanlig slutsats kring elpriset är att priset stiger när behovet av el är som störst och att priset är lågt när behovet av el är som lägst. Utöver detta finns det ett flertal produktionsanläggningar av el i Sverige samt att det går åt olika mycket el i olika områden i vårt land. I norr produceras mycket el av billig vatten- och vindkraft, medan i mellersta och södra delarna av landet är det till viss del vindkraft, men framför allt den lite dyrare kärnkraften som är den stora elproducenten. Det innebär att mycket av den billigare el som produceras i norra delarna av landet måste levereras via landets elnät till de södra mer elintensiva områdena, där det dessutom produceras lite dyrare el.

I Sverige hade vi trots detta samma prissättning av el i hela landet, vilket gjorde att EU-kommissionen fattade beslut om att Svenska kraftnät* måste förändra prissättningen genom att införa prisområden. Detta för att inte bryta mot reglerna och skapa orättvisa kring fri handel mellan EU:s medlemsländer.

Resultatet blev att Svenska kraftnät i november 2011 delade in Sverige i fyra elområden, som följaktligen har fyraolika prisnivåer, som bygger på förklaringen ovan. 

För att ge er rätt elpris är det därför viktigt att ni fyller i det postnummer fastigheten finns som ni vill köpa el till.

elomradeskarta

Vilka olika elavtal kan ni erbjuda?

Vi erbjuder tre olika prismodeller: 

Boo-portföljen (grön): ger dig mindre risk långsiktig och bra elpris med låg riskexponering och låga priser över tid

Bundet elpris 1 - 3 år (blå): Samma elpris per kWh under hela avtalsperioden, vilket ger budgeterbart elpris samt låg riskexponering.

Rörligt elpris (röd): Priset sätts timme för timme och man blir fakturerad för det rörliga faktiska elpriset i efterhand, vilket leder till att produkten är svår att budgetera efter.

Bilden nedan visar hur priserna för de olika avtalen varierar över tiden. Det rörliga priset rör sig upp och ned medan det bundna avtalet ligger fast i längre perioder för att sedan justeras upp eller ned i större steg. Boo portföljen är en mix av rörligt och bundet och är sett över en längre tid ofta ett mycket bra val.

olika elavtal jmf

elomradeskarta

Vad är Boo-portföljen?

Boo portföljen är ett sorts mellanting mellan bundet och rörligt pris. Professionella elhandlare förvaltar fram ett lågt rörligt pris över tid, där man slipper eventuella pristoppar (rörligt pris) samt stora prisskillnader mellan avtalsförnyelse (bundet pris). Priset är bestämt upp till 80-100 % för tolv månader framåt och inköp görs upp till 30 månader framåt i tiden.

Varför ska man välja ett bundet elavtal?

Bundet elavtal passar den som vill veta vad man ska betala per kWh för en bestämd period, för att sedan antingen få en prishöjning eller prissänkning vid nästkommande bundna period. Då priset är detsamma under hela avtalsperioden blir kostnaden störst de perioder då man använder mest el och lägst under de perioder man har lägst elanvändning.

Varför ska man välja ett rörligt elavtal?

Ett rörligt elavtal passar de som kan ta kraftiga prissvängningar under vissa perioder, både uppåt och neråt. Elpriset per kWh är generellt högre under höst/vinter än vår/sommar. Rörligt elpris är speciellt gynnsamt för de som har en hög elanvändning under vår/sommar och lite lägre förbrukning under höst/vinter.

Vad visar era jämförelsepriser?

För att du som kund ska kunna göra rättvisande prisjämförelser finns det sedan den 1 juli 2005 jämförpris på el. Konsumentverket har tagit fram föreskrifter för hur jämförpriset ska beräknas och då har man utgått ifrån tre olika förbrukningsnivåer. 

 • 2 000 kWh/år som representerar en lägenhet

 • 5 000 kWh/år som representerar en villa utan elvärme

 • 20 000 kWh/år som representerar en villa med elvärme

I jämförpriset ska samtliga skatter och avgifter som elhandelsbolaget tar ut av kunden ingå. Hit hör till exempel elcertifikatsavgift, årsavgift/fast avgift och moms.Hur byter jag elbolag?

Så här tecknar du elavtal – säg upp ditt gamla elavtal i tid

Du kan teckna elavtal med ditt nuvarande elhandelsföretag eller byta till ett annat företag. Tänk på att den person i din familj som står för elnätsavtalet även ska vara den som tecknar elavtalet. Det ska alltså vara samma person som står för båda avtalen.

Kontrollera först om du redan har ett tidsbundet elhandelsavtal eftersom du måste säga upp ditt gamla elavtal. Ta reda på vilken uppsägningstid som gäller för ditt elavtal, eftersom detta varierar. Vissa elavtal har automatisk förlängning om du inte själv säger upp elavtalet i tid. Om du bryter ett elavtal under avtalstiden riskerar du annars att få betala en avgift.

Att byta från ett elhandelsföretag till ett annat tar minst två veckor. Detta gäller bara när du byter till ett nytt elhandelsföretag, inte när du omförhandlar med det elhandelsföretag du redan har.

När du byter elhandelsföretag måste din elmätare läsas av för att du ska kunna få en korrekt slutfaktura från det elhandelsföretag du lämnar. Elnätsföretaget ansvarar för att fjärravläsa elmätaren. 

Dessa uppgifter behöver ditt nya elhandelsföretag:

 • personnummer
 • namn, adress och telefonnummer
 • den dag då du vill att ditt nya elavtal ska börja gälla
 • anläggnings id och områdes id
Uppgifterna finns på fakturan från ditt elnätsföretag.

Hur fungerar ångerrätten vid distanselavtal?

Om du vill använda dig av din ångerrätt skall du SENAST 14 dagar från ditt bekräftelsemail på ditt elavtal, meddela oss att du ångrar ditt köp. Detta kan du göra enligt något av nedanstående alternativ.

 • Skicka inbrev märkt ÅNGERRÄTT till Boo Energi Försäljnings AB, Box 103, 132 23 Saltsjö-Boo. Ange leveransadress, namn och avtalstyp samt startdatum.
 • Skicka ett e-brev, kopiera in texten från bekräftelsebrevet. Ange ärende: Ångerrätt.
 • Ring oss på telefon 08- 747 51 70.

Mer information om ångerrätt finns att tillgå här: Distans- och hemförsäljningslagen 2005:59.

 

Vilka avtalsvillkor gäller vid elhandel?

Allmänna avtalsvillkor gällande elhandel för konsumenter och företagare från och med 2015-12-11.

Komplement till ovanstående avtalsvillkor gällande elhandel för konsumenter och företagare från och med 2015-12-11.

Boo Energis särskilda avtalsvillkor gällande elhandel för konsumenter och företagare.

Boo Energis avtalsvillkor autogiro.

 Boo Energis avtalsvillkor Boo-portföljen.

Var ser jag min förbrukning och till vilket pris?

På baksidan av fakturan finns uppgifter om förbrukning och kostnad.

Det totala elpriset innehåller tre delar:

 • Ett elhandelspris för förbrukad el och elcertifikatskostnad.
 • Elnätsavgift, priset för nättjänst (överföring av el).
 • Energiskatt, moms och avgifter till myndigheter.

På Mina Sidor finns även  uppgifter om din förbrukning, timme för timme.

Varför har jag inget elavtal? Jag skrev ju på en blankett!

Vid inflyttning skriver du på en abonnemangsanmälan som är själva elnätsavtalet. För att få ett avtal om elpriset måste du teckna ett elavtal, där du väljer om du vill ha rörligt eller bundet elpris för en bestämd tid, eller Boo-portföljen. Läs mer under Elhandel/Våra Elavtal. Du får alltid ett erbjudande om elavtal från oss vid inflyttning

Mitt elavtal löper ut inom kort. Jag vill teckna om redan nu, hur gör jag?

Som befintlig kund kan du logga in på Mina Sidor och själv förlänga ditt nuvarande avtal. Du kan också vända dig till vår kundtjänst som då hjälper dig med detta.

Mitt elavtal löper ut inom kort och jag har fått ett avtalsförslag från er men jag vet inte vad jag ska välja?

Kontakta oss på kundtjänst så hjälper vi dig. 08-747 51 70.

Mitt elavtal har löpt ut, vad händer nu?

Väljer du inte själv aktivt ett avtal så läggs du istället på ett rörligt elavtal i enlighet med de särskilda avtalsvillkoren. Du får ett meddelande från oss om detta och vilket pris som kommer att gälla.

Jag är osäker på om jag har tecknat om mitt avtal med er. Hur kan jag få reda på om jag har gjort det?

På Mina Sidor ser du vilken period ditt aktuella avtal avser. Med ditt kundnummer och anläggningsID (735999212…) som du hittar på dina fakturor kan du skapa ett konto och sedan logga in. Uppgiften finns under Mina Avtal.

Du bör även se det på fakturaspecifikationen så snart vi har lagt in avtalet och det har börjat gälla. Du finner informationen på fakturans baksida under rubriken ELHANDEL. Där står vilken avtalsform det är och hur länge priset och avtalet gäller. Hör annars av dig till oss på 08-747 51 70, så kan vi hjälpa dig.

Mitt elavtal löper ut inom kort. Jag har bytt elleverantör men har inte sagt upp mitt avtal med er. Vad händer nu?

Din nya elleverantör kommer att skicka ett meddelande till ditt nätbolag som i sin tur meddelar oss att du byter. Har detta skett senast två veckor innan ditt avtal löper ut räknas det som en giltig uppsägning.

Jag har sagt upp mitt avtal men har ändå fått ett nytt erbjudande från er. Varför?

Ända tills vi fått den sista mätarställningen från ditt nätbolag så är du aktiv som kund hos oss och tyvärr kan vi inte plocka bort dig när vi skickar ut våra omförhandlingar. Du kan dock bortse från erbjudandet om din nya elleverantör har genomfört bytet korrekt.

Jag har upptäckt att jag inte har tecknat något avtal utan har en anvisningsleverans med ett anvisningspris. Jag vill teckna ett riktigt elavtal. Hur gör jag då?

Har du din anvisningsleverans från Boo Energi kan du ända fram till den sista i varje månad teckna ett avtal med start den första i nästa månad. Logga in på Mina Sidor och teckna ett nytt avtal. 

Jag har fått ett meddelande från er om byte av elleverantör. Det stämmer ju inte. Vad ska jag göra?

Du måste tyvärr vända dig till den elleverantör som påstår att du tecknat avtal med dem för att få bytet annullerat. Har de fått ditt anläggningsid och områdes ID så kan de genomföra bytet utan att vi får ifrågasätta det. Har du skrivit under något slags dokument har du troligen lämnat en fullmakt som de har utnyttjat.

Vill du anmäla elleverantören till Konsumentverket kan du använda denna blanket:

pdfAnmälningsblankett

Boo Energi har aktivt deltagit i arbetet med att få bort oseriösa elleverantörer och oseriös fullmaktshantering. Det har även framförts krav från Energimarknadsinspektionen och Konsumentverket att alla elavtal ska vara skriftliga. Frågan har utretts av regeringen och kravet på skriftliga bekräftelser trädde i kraft den 1 juni 2018.

Elnät

Vad är er leveranssäkerhet?

Avbrottsstatistik 

Enligt ellagen och Energimarknadsinspektionens föreskrifter så ska elnätets leveranssäkerhet redovisas. Det finns inga definitioner på vad som ska redovisas så Boo Energi väljer att redovisa den totala tillgängligheten, total avbrottstid och totala antalet avbrott.

Total tillgänglighet (inkl. aviserade/ ej aviserade avbrott i eget nät): 
99,999989%

Total möjlig distribution i tid:
121 869 120 timmar

Total avbrottstid orsakad i eget nät (inkl. aviserade avbrott):
33,84 timmar

Total avbrottstid orsakad av överliggande nät:
0 timmar

Antal aviserade avbrott:
17 st

Antal långa avbrott* orsakade i eget nät:
62 st

Antal långa avbrott* orsakade av överliggande nät:
0 st

*) Med 'långt avbrott' avses per definition ett avbrott som varar mer än 3 min.

Siffrorna ovan avser 2020.

Har jag rätt till ersättning för elavbrott?

Som elanvändare har du rätt till avbrottsersättning om ett elavbrott (på en fas eller flera) varat under en sammanhängande period om minst tolv timmar. 

Avbrottsersättningen beräknas för en period med avbruten överföring av el (avbrottsperiod) och perioden anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet under de närmast följande två timmarna. 

Avbrottsersättningen ska för en avbrottsperiod om minst tolv timmar och högst tjugofyra timmar betalas med 12,5 procent av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken avrundat till närmast högre hundratal kronor, vilket för närvarande innebär ett minimibelopp på 1 000 kronor. 

Om avbrottsperioden är längre än tjugofyra timmar ska för varje därefter påbörjad tjugofyratimmarsperiod ytterligare ersättning betalas med 25 procent av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor, enligt ovan. Avbrottsersättningen kan för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad. 

Ersättningen får jämkas efter vad som är skäligt, om arbetet med att få i gång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker. 

Vi ska betala avbrottsersättningen till dig utan oskäligt dröjsmål och aldrig senare än sex månader från utgången av den månad då vi fick eller borde ha fått kännedom om avbrottet. 

Om du trots ovanstående inte har fått avbrottsersättning och inte har gjort anspråk på ersättning från oss inom två år från det att avbrottet upphörde, går rätten till ersättning förlorad.

 

Har jag rätt till ersättning för skada i samband med elavbrott?

Du kan också som elanvändare vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd. Rätten till ersättning regleras särskilt för Konsumenter (se bilaga 1a) och i de Allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 N (rev) för övriga elanvändare.

pdfInformation om avbrottsersättning och skadestånd

Vad är ett elnätsavtal?

Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Hos oss betalar du en fast avgift som är beroende av säkringsstorlek och en rörlig avgift för elöverföring per förbrukad kilowattimme (kWh). Du kan fråga en elinstallatör eller ditt elnätsföretag om du har rätt storlek på säkringarna. Bor du i lägenhet kan du vanligtvis inte ändra säkringens storlek.

Teckna nätavtal genom att anmäla inflyttning.

Du kan inte välja elnätföretag, och därmed inte påverka kostnaderna på så vis. Du kan dock påverka kostnaden genom att minska din elanvändning.

Den el du anväder kan du köpa från valfritt elhandelsföretag. Elskatten debiteras av elnätsföretaget från 2018-01-01.

Vilka villkor gäller för elnätet?

Allmänna avtalsvillkor gällande nätanslutning för konsumenter och företagare från och med 2016-02-01.

Sammanfattning av avtalsvillkoren

 • Nya villkor får börja tillämpas tidigast två månader efter att särskilt meddelande om ändringar har skickats.
   
 • Ellagen ställer krav på vad elhandelsavtal respektive nätavtal ska innehålla. Dessa krav finns tydliggjorda även i villkoren.
   
 • De ändrade reglerna i samband med leverantörsbyte är införda i villkoren, t.ex. att byte kan ske varje dag, att elleverantören ska informera elnätsföretaget och att elnätsföretaget ska genomföra byte i rätt tid. 
   
 • Regler för när preliminär fakturering ska ske har reviderats. Huvudreglerna är att fakturering ska ske på insamlade värden. För elnätsföretagen krävs synnerliga skäl för att preliminärfakturering ska ske och för elhandelsföretagen krävs att det ligger utom elhandelsföretagets kontroll att mätvärdena saknas samt att dess följder inte kunnat undvikas eller övervunnits. 
   
 • Reglerna för kundens rättighet i samband med preliminärfakturering har skärpts, exempelvis genom tydligare regler när konsumenten har rätt till kostnads- och räntefri avbetalningsplan samt 15 procent reduktion på mellanskillnad mellan preliminär och slutlig faktura.
   
 • Då avtalad fakturering helt uteblivit och om det beror på omständigheter inom företagets kontroll, får företaget inte kräva betalningar för fordringar äldre än tolv månader. 
   
 • Ellagens krav att elhandelsföretagen ska sända en slutfaktura inom sex veckor har införts och i villkoren gäller samma regel även elnätsföretagen. Vidare får företagen inte skicka fler fakturor efter det att slutfakturering skett. 
   
 • Regler för betalning har ändrats genom att förfallodagen får infalla tidigast 20 dagar efter att fakturan skickats, samt att förfallodagen får infalla tidigaste den 28:e i månanden. Detta innebär att förfallodagen kan infalla nästkommande månad. 
   
 • Reglerna för förskottsbetalning och säkerhet har harmoniserats. 
   
 • Såväl elhandelsföretag som elnätsföretag ska ange tydlig information på sin webbplats om klagomålshantering samt var konsumenten kan vända sig för information och vägledning. 
   
 • För elhandelsföretag har regler om anvisningsavtalen justerats så att konsumenten har rätt att säga upp avtalet då villkoren ändras. Detta i enlighet med ellagen. Däröver har villkoren om distans- och hemförsäljning förtydligats. 
   
 • För elnätsföretagen har det i villkoren införts en hänvisning till Styrel i de fall då uttaget av el behöver avbrytas eller begränsas. Därutöver införs villkor som ger konsumenten rätt till kostnadsfri utredning om det finns skälig anledning att anta att det finns brister i elkvalitet.

Gatubelysning lyser inte. Var kan jag felanmäla det?

Boo Energis belysningsavtalskunder

För felanmälan av belysningsanläggning där avtal med Boo Energi finns, kontakta kundservice på telefon 08-747 51 70.

Felanmälan av Nacka kommuns gatu- och parkbelysning

Felanmälningar till Nacka kommun sker via kommunens kontaktcenter på 08-718 80 00, eller via  http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/skotsel-av-gator-och-vagar/felanmalan-gatubelysning-och-trafiksignaler/

Miljö

Kan jag producera min egen el?

Funderar du på att börja producera din egen förnybara el – kanske med hjälp av sol eller vind? Här kan du läsa om hur det går till att ansluta din produktionsanläggning till vårt elnät.

Så fungerar det i korta drag

Produktionsanläggningen ansluts till din vanliga elanläggning och den el du producerar kommer i första hand att användas av dig själv och minska ditt behov av att köpa el. Om elen du producerar inte räcker för att täcka ditt behov så fungerar det precis som vanligt – då köper du el av din elleverantör via elnätet och du betalar naturligtvis bara för den el du behöver köpa.

Producerar du mer än du förbrukar kan du teckna avtal med ett elhandelsföretag om att köpa din överskottsproduktion och du kan då också ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten.

Vi köper gärna elen från din solcellsanläggning. Här kan du läsa mer om hur det går till att producera sin egen el från solpaneler.

Faktura

Jag har inte fått någon faktura för denna månad. Hur får jag tag i en kopia?

Om du inte har bett om något annat så fakturerar vi alla kunder med en årsförbrukning understigande 15 000 kWh varannan månad. Då skickas fakturorna den 7 januari, 7 mars osv. Har du en årsförbrukning överstigande 15 000 kWh, Boo-portföljen eller om du har e-faktura ska du få en faktura varje månad. Du hittar alltid en kopia på Mina Sidor. Med ditt kundnummer och anläggningsID (735999…) som du hittar på din (gamla) faktura kan du sedan logga in. Annars får du höra av dig till oss på kundtjänst.

Varför har jag så hög förbrukning i december?

Vi har gjort en korrigering på decemberfakturan. Fakturan visar först en förbrukning för både november och december, därefter gör vi en korrigering, och drar av novembers förbrukning. Tyvärr ser det vid en första anblick ut som om det är decembers förbrukning som visas. För er som har elhandeln hos Boo Energi blir det tydligare, där framgår decembers förbrukning tydligt. Vi ber om ursäkt för förvirringen!

I genomsnitt är förbrukningen 33 % högre i december än i november

I december 2021 var det kallare än förra året. Kunderna hos oss på Boo Energi har i genomsnitt förbrukat 33 procent mer el i december än november. Har du exempelvis direktverkande el är förbrukningen troligtvis ca 50 % högre än månaden innan. 

Betalinformation

Jag hade ingen täckning på mitt autogirokonto på förfallodatum. Vad händer då?

Vi gör tre dragningsförsök, alltså, på förfallodatum samt de två påföljande vardagarna. Har du ingen täckning den andra vardagen i nästkommande månad heller görs inga fler dragningsförsök. Om du inte betalar räkningen på egen hand  kommer vi att skicka en påminnelse till dig den femte arbetsdagen i samma månad.

Jag har fått ett inkassokrav men jag vet att jag har betalat fakturan den avser!

På påminnelsen anger vi vilket datum betalningen måste vara oss tillhanda för att det inte ska gå iväg något inkassokrav. Vet du att du har betalt räkningen så har troligen betalningen inte hunnit till oss innan vi skickade inkassokravet. Svea Ekonomi kommer då att skicka ut en ny räkning på mellanskillnaden. Hör av dig till oss om du har ytterligare frågor.

Jag har betalat både inkassokravet och fakturan! Hur får jag tillbaka pengarna?

Så snart vi får återredovisningen från Svea Inkasso lägger vi in pengarna för avdrag på din nästa faktura. Är det mycket pengar kan du höra av dig till oss så sätter vi in pengarna på ditt konto.

Jag har fått en påminnelse men jag vet att jag har betalat fakturan den avser!

Det dröjer en dag innan vi får din betalning redovisad från banken. Därför kan informationen gå om varandra. På Mina Sidor kan du se om betalningen är mottagen av oss, dock med ytterligare en dags fördröjning. Då är fakturan inramad i en grön ram. Är den fortfarande obetald är den röd.

Det händer också att vi får in betalningar som vi inte kan identifiera pga ofullständiga betalningsuppgifter. Vi gör vårt bästa för att lyckas men ibland går det inte, i synnerhet när det är någon annan än fakturamottageren som betalar räkningen. Därför är det viktigt att du kontaktar oss så vi kan reda ut eventuella missförstånd innan ärendet går vidare till inkasso.

Anslutning av el

Hur ansluter vi el till vårt nybygge?

Beställningen om nyanslutning måste komma via er elektriker.

 1. Ta kontakt med en behörig elinstallatör. Det är genom hen du beställer nyanslutningen.
 2. När ni är överens om vad som skall göras, skriver ni under den föranmälan som elinstallatören skickar in till oss minst en månad innan det att ni vill ha strömmen inkopplad. Om det gäller en nyanslutning över 50A kan vi behöva förstärka elnätet, så var ute i god tid.
 3. Med föranmälan som underlag skickar vi en faktura på anslutningsavgiften och ett nätavtal (abonnemangsanmälan) till er, som skall vara inbetalt respektive underskrivet och inskickat, innan anslutningen kan göras.
 4. Till elinstallatören skickar vi ett installationsmedgivande som hen använder som färdiganmälan och skickar tillbaka, där hen berättar för oss att er elanläggning är klar att ta emot ström från elnätet.
 5. Under tiden har ni grävt ner, på ett djup av 0,4 m-1,0 m, gula elrör som är invändigt släta och minst 44 mm i innerdiameter från en, av oss, anvisad punkt vid tomtgränsen och till anslutningspunkten vid huset. Röret får inte passera igenom eller under huset. Lämna rörändarna synliga och tätade i båda ändar.
 6. När dessa punkter är utförda kommer våra trevliga montörer och drar kabel i röret, sätter upp elmätaren och kopplar på ström.
 7. Vid nyanslutning och ändring av elservisen till villor, sommarstugor, radhus och kedjehus är fasadmätarskåp ett krav. Det kan i vissa fall passa med kabelmätarskåp.

Priser och de dokument ni behöver finns under nätpriser, blanketter och länkar. Fyll i och skicka in via e-post, fax eller post. Eller kom in till vårt kontor på Värmdövägen 657.

Vi vill byta ut elservisen, hur gör vi?

Om elservisen skall bytas ut, gäller samma ordning som vid nyanslutning. Skillnaden är bara att ni inte behöver skicka in något nätavtal (abonnemangsanmälan) eller betala fakturan i förskott, se nedan.

 1. Ta kontakt med en behörig elinstallatör, det är genom hen ni beställer servisändringen.
 2. När ni är överens om vad som skall göras, skriver ni under den föranmälan som elinstallatören skickar in till oss minst en månad innan ni vill ha strömmen inkopplad. Om det gäller en servisändring till över 50A kan vi behöva förstärka elnätet, så var ute i god tid.
 3. Till elinstallatören skickar vi ett installationsmedgivande som hen använder som färdiganmälan och skickar tillbaka, där han berättar för oss att er elanläggning är klar att ta emot ström från elnätet.
 4. Under tiden har ni grävt ner, på ett djup av 0,4 m-1,0 m, gula elrör som är invändigt släta och minst 44 mm i innerdiameter från en av oss anvisad punkt vid tomtgränsen och till anslutningspunkten vid huset. Röret får inte passera igenom eller under huset. Lämna rörändarna synliga och tätade i båda ändar.
 5. När dessa punkter är utförda kommer våra trevliga montörer och drar kabel i röret, sätter upp elmätaren och kopplar på ström.

Tänk på att vid ändring av elservisen till villor, sommarstugor, radhus och kedjehus är fasadmätarskåp ett krav. Det kan i vissa fall passa med mätarkabelskåp.

Läs mer här

Priser och de dokument ni behöver finns under nätpriser, blanketter och länkar. Fyll i och skicka in via e-post, fax eller post. Eller kom in till vårt kontor på Värmdövägen 657.

Vi behöver ändra vår mätarsäkring, hur gör vi det?

Om ni behöver ändra er mätarsäkring går det bra att boka en tid med oss så utför vi säkringsändringen mot en avgift.

En elinstallatör får också utföra säkringsändringen. Hen anmäler detta till oss med en färdiganmälan som ni har skrivit på.

Flytt

Jag ska flytta ut. Vad ska jag göra?

Enligt avtalsvillkoren har du en månads uppsägningstid. Anmäl här.

Jag ska flytta in. Vad ska jag göra?

Du måste anmäla detta senast dagen du flyttar in. Anmäl här. Ingen elleverans kommer att avbrytas ifall ni anmäler er inflyttning via vår webbsida under den period som kontoret är stängt.

Mina sidor

Vilka är mina användaruppgifter?

Gå till Mina Sidor, där beskrivs hur du hittar dina uppgifter, skapar ditt konto och kan logga in.

Boo Energi


Värmdövägen 657
Box 103
132 23 SALTSJÖ-BOO
08 - 747 51 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alla rättigheter Boo Energi 2016

Karta

Adress