boo energi logo boo energi logo
Jumbo Miljö

100% förnyelsebar energi, det är rätt val!

Checklista - Solceller

Solcellerna kommer att ge dig 100% förnybar energi, vilket innebär att du kommer att producera egen miljömärkt el och bidra till Sveriges elförsörjning.

När du tagit beslut om att installera solcelsanläggningen och bestämt tid för installation, finns det ytterligare några saker du behöver tänka på och myndigheter du behöver meddela. Vi har listat några saker som vi hoppas kan hjälpa dig på vägen till att bli en färdig mikroproducent.  

Teckna solcellsavtal
När solen gassar kommer du kunna sälja ditt elöverskott. Vi på Boo Energi köper gärna din el, observera att du behöver skicka in ett avtal till oss.

Elmätare
Nätägaren behöver installera en elmätare, detta kan ibland ta tid beroende på vem som äger nätet där du bor, i vissa fall kan det ta upp till 8 veckor. När elmätaren är installerad skickar nätägaren ett intyg till dig. Boo Energi brukar vara snabba, vårt nätområde omfattar Saltsjö-Boo samt delar av kommunerna Värmdö och Vaxholm.

Hur mycket producerar min anläggning?
Ladda ner appen från Solaredge (om det är cellsolar som installerat din anläggning), den kostar inget. I appen kan du bland annat se hur många kilowattimmar din anläggning producerar. 

Elcertifikat (EC) och Ursprungsgarantier (UG)
För att sälja dina EC och UG behöver du ansöka om ett konto hos Energimyndigheten och få tillgång till ett system som kallas för CEASAR. Mer information om detta finner du på Energimyndighetens hemsida.
 
Vi på Boo Energi kan hjälpa till med ansökan hos Energimyndigheten och administrationen för dina EC och UG. Bocka för kryssrutan på avtalet och bilägg fullmakten i retur till oss. Så hanterar vi detta löpande åt dig till du meddelar oss annat.

Solcellsbidrag
För att få bidrag för din solcellsanläggning behöver du göra en bidragsansökan via Boverkets e-tjänst. De önskar följande dokumentation från dig:
-   Intyg om att växelriktare är installerad (detta får du av din nätägare)
-   Fakturan för din solcellsanläggning, installation och material särredovisat
-   Kontrakt med anlitad projektör
-   Observera att det inte går att söka om dubbla bidrag hos Skatteverket och Länsstyrelsen.

Redovisa årsproduktion
Från och med den 1 januari 2019 är kravet på att årligen lämna in en uppföljning borttaget. Det innebär att du inte längre behöver rapportera in några uppgifter om årlig elproduktion.

Skattereduktion - vid årets slut
När året är slut skickar elnätsföretaget en kontrolluppgift till Skatteverket. Den visar hur mycket el du sålt under året. Om du inte sålt fler kilowattimmar än du köpt från elnätsföretaget, förtrycks din deklaration med det antal kilowattimmar du sålt i underlaget för ”skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el”. Därefter får du för närvarande tillbaka 60 öre per såld kilowattimme på deklarationen.

Nätnytta
Nätnytta är den ersättning du får av ditt elnätsbolag i och med att du som mikroproducent (egna solpanler) minskar elnätsbolagets kostnader för överföring av el. Hur stor ersättningen blir beror på vilket elnätsbolag du har. Boo Energi betalar för närvarande ut 2,0 öre/kWh för den el vi köper av mikroproducenter. Utbetalning sker löpande via månadsfakturan. 

Solelportalen
Energimyndigheten har en portal där det finns mycket mer att läsa om just solceller. www.energimyndigheten.se/solelportalen

Viktig driftinformation

Svealands- och Stockholms Elbolag ringer just nu till våra kunder. De presenterar sig som Boo Energi eller att de har ett samarbete med oss. Vårt råd, acceptera inte per telefon eller sms. Ring oss gärna, vi gör en ärlig jämförelse, 08-747 51 70.

Alla rättigheter Boo Energi 2016