boo energi logo boo energi logo

100% förnyelsebar energi, det är rätt val!

Checklista - Solceller

Solcellerna kommer att ge dig 100% förnybar energi, vilket innebär att du kommer att producera egen miljömärkt el och bidra till Sveriges elförsörjning.

När du tagit beslut om att installera solcelsanläggningen och bestämt tid för installation, finns det ytterligare några saker du behöver tänka på och myndigheter du behöver meddela. Vi har listat några saker som vi hoppas kan hjälpa dig på vägen till att bli en färdig mikroproducent.  

Teckna solcellsavtal
När solen gassar kommer du kunna sälja ditt elöverskott. Vi på Boo Energi köper gärna din el, observera att du behöver skicka in ett avtal till oss.

Elmätare
Nätägaren behöver installera en elmätare, detta kan ibland ta tid beroende på vem som äger nätet där du bor, i vissa fall kan det ta upp till 8 veckor. När elmätaren är installerad skickar nätägaren ett intyg till dig. Boo Energi brukar vara snabba, vårt nätområde omfattar Saltsjö-Boo samt delar av kommunerna Värmdö och Vaxholm.

Hur mycket producerar min anläggning?
Ladda ner appen från Solaredge (om det är cellsolar som installerat din anläggning), den kostar inget. I appen kan du bland annat se hur många kilowattimmar din anläggning producerar.

Solcellsbidrag
För att få bidrag för din solcellsanläggning behöver du göra en bidragsansökan via Boverkets e-tjänst. De önskar följande dokumentation från dig:
-   Intyg om att växelriktare är installerad
-   Fakturan för din solcellsanläggning, installation och material särredovisat
-   Kontrakt med anlitad projektör
-   Observera att det inte går att söka om dubbla bidrag hos Skatteverket och Länsstyrelsen.

Redovisa årsproduktion
När anläggningen funnits i 12 månader behöver Länsstyrelsen få information om hur mycket solcellsanläggningen producerat. Detta kan ni se i den app som är kopplad till anläggning. Redovisningen görs på en särskild blankett som följer med Länsstyrelsens utskick om utbetalning.

Skattereduktion - vid årets slut
När året är slut skickar elnätsföretaget en kontrolluppgift till Skatteverket. Den visar hur mycket el du sålt under året. Om du inte sålt fler kilowattimmar än du köpt från elnätsföretaget, förtrycks din deklaration med det antal kilowattimmar du sålt i underlaget för ”skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el”. Därefter får du tillbaka 60 öre per såld kilowattimme på deklarationen.

Nätnytta
Nätnytta är den ersättning man får av sitt elnätsbolag i och med att man som mikroproducent (egna solpanler) minskar elnätsbolagets kostnader för överföring av el. Hur stor ersättningen blir beror på vilket elnätsbolag man har. Boo Energi betalar ut 2,0 öre/kWh för den el man köper av mikroproducenter. Utbetalning sker löpande.

Solelportalen
Energimyndigheten har en portal där det finns mycket mer att läsa om just solceller. www.energimyndigheten.se/solelportalen

Viktig driftinformation


Årstämma: Kallelse till stämman den 27 maj finns under rubriken - Om oss.
Fakturering: Ni som får pappersfaktura från oss, har fått två identiska exemplar. Vi ber om ursäkt för detta och ber er slänga en av dem.

Alla rättigheter Boo Energi 2016