boo energi logo boo energi logo
Jumbo - Rörligt elpris

Rörligt elpris

Rörligt elpris

Uppdaterad: 15 april 2024

Elpriset som sätts efter tillgång och efterfrågan

Det rörliga elpriset följer marknaden och har under vissa perioder kraftiga prissvängningar. Det gör  att priset kan skilja från månad till månad, dag för dag och timme till timme. Positivt är att du till stor del kan påverka ditt unika elpris själv genom att flytta viss del av din elanvändning till tider när priset på dygnet är lägre. 

Nu när vinterperioden är förbi, kan vi pusta ut lite grann även om det fortsatt är relativt höga elpriser om vi ser till historien. Det rörliga elpriset har haft en lugnare prisbild i början på året än vad man tidigare befarade och för närvarande ser prisbilden lovande ut framåt. 

Se när priset är lägst Följ och jämför Se din historik 6

Fördelar med rörligt elpris 

Vid rörligt elpris får du vad som kallas timavräknat elpris. Det betyder att du kan följa hur elpriset skiljer sig över dygnet och därefter välja när du vill använda viss del av din el. Vanligtvis är priset som lägst mellan 23-06 och på helgen.

Ladda ner vår app och du får snabbt en överblick över elpriset för kommande dygn. Du hittar den där appar finns, sök på Boo Energi. 

När du tecknar ett rörligt elpris med oss på Boo Energi, kan du när som helst avsluta elavtalet, du har endast 3 veckors uppsägningstid. 

Priset kan svänga

Observera att elmarknaden, framför allt det rörliga elpriset kan förändras kraftigt och det kan bli stora skillnader på riktpriset från månad till månad. Detta gäller främst på vintern, när temperaturerna blir lägre och det används mer el till uppvärmning och efterfrågan ökar.  

Vårt rörliga timavräknade elpris är uppbyggt som följer: 

Nordpools spotpris + inköpskostnader + Boo Energis administrativa påslag, statliga avgifter och moms. 

 

Snödroppe

7 saker om rörligt elpris 

  • Priset sätts timme för timme och du blir fakturerad för rörligt elpris i efterhand. 
  • Det finns risk för snabba prissvängningar med stor skillnad mellan dyr och billig el.
  • Vanligtvis är det rörliga elpriset dyrare vintertid, då förbrukningen oftast är högre. 
  • Rörligt elpris omfattar Boo Energis faktiska inköpskostnad* för elkraft. Utöver detta innehåller elfakturan elcertifikat, Boo Energis påslag och moms.
  • Det är svårt att budgetera ett rörligt elpris, då det är tillgång och efterfrågan som styr. 
  • Har du timmätt elpris, kan du själv påverka elpriset genom att försöka använda elen på tider när efterfrågan av el är låg.
  • Vår avtalsmodell rörligt elpris löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre veckor.  

Rörligt genomsnittspris över åren

Rörligt elpris 2015 2022

Bilden visar prisutvecklingen för Boo Energis rörliga elpris. Priset inkluderar elkraft, elcertifikat, påslag och moms i prisområde SE3. Tidslinjen på bilden börjar i november 2015 och slutar i maj 2022. 

Mer oförutsägbart och svårare att analysera

I och med att en större del av den el som säljs är från förnyelsebara energikällor blir elen också svårare attt reglera utefter efterfrågan (kärnkraft och vattenkraft är lättare att styra). Elpriset är väderberoende och kan svänga kraftigt mellan olika tider på dygnet. 

Har du möjlighet, försök att styra din elanvändning till tider när elpriset är lägre. Vanligtvis är detta på natten, mellan 23-06 och på helgen. 

Vädret, tillgång och efterfrågan av el samt både långsiktiga och kortsiktiga politiska beslut i Sverige och övriga världen är de tyngsta faktorerna som påverkar elpriset. För stunden är det framför allt det oroliga politiska läget och kriget i Ukraina, väderet och mindre produktion från kärnkraft, faktorer som gör att vi ser en fortsatt hög prisbild för rörligt elpris framåt. 

Person med paraply

Timavräknat rörligt elpris

Timavräknat rörligt elpris innebär att Boo Energi levererar el när elen köps på Nordpools spotmarknad i aktuellt elprisområde timme för timme, och du debiteras i efterskott för den faktiska elanvändningen. Vår strävan är att ha timmätt rörligt elpris hos alla våra kunder med rörligt elpris. 

För närvarande är det ett fåttal kunder i vårt nätområde som forfarande har vad som kallas schablonmätt rörligt elpris. Alla som tecknar ett nytt elavtal med oss får per automaitk timmätt rörligt elpris. 

Elnätägaren har tre månader på sig att sätta upp en elmätare för timmätning efter begäran från kund/elleverantör. 

Jämförelse elfaktura

Planera din energianvändning

När du använder el på "rätt" tider finns fler vinster än lägre pris. Det är även bättre för vår miljö. När efterfrågan på el är som högst är det ofta de "sämre" energislagen som levereras. 

Dagtid kan elpriset vara flera gånger dyrare än på natten och på helgerna. Vanligen är elen billigast på natten mellan 23 -06 och som dyrast vardagar mellan 7-9 och 16-19.

Om du vill planera din elanvändningkan du gå in på Nordpools hemsida. De redovisar elpriset för kommande dygnets alla timmar.

Nordpool - timme för timme i prisområde 3

Nedan ser du ett exempel på hur priset kan variera över över dygnet. Priset avser tisdagen den 10 maj 2022 i prisområde 3 och redovisas i öre/kWh.

Graf Elpriset

Högsta pris 198.65 öre/kWh, lägsta pris 12.19 öre/kWh, medelpris över dygnet  69.06 öre/kWh.

Räkna pris

Källor för prissättning

*Elkraftpriset för Rörligt elpris är Boo Energis faktiska inköpskostnader vilket omfattar; Nordpools aktuella spotmarknadspris/Svk volymvägda timpris, handelsavgift elkraft, eventuell prisområdeskostnad, balanskraft, ursprungsgaranti och pålagor från Svk som Effektreservavgift, Regleravgift och Förbrukningsavgift. Elkraften är priset för den faktiska månaden. Övriga kostnader utöver elkraften är genomsnittskostnaden för de tolv senaste månaderna innan den faktiska elkraften som fakturan avser.

Elnätkostnad tillkommer och faktureras vanligtvis av din elnätsägare. Elnätsägaren debiterar även elskatt från 2018-01-01.

Se aktuella priser för ditt bostadsområde här

 

Alla rättigheter Boo Energi 2024