boo energi logo boo energi logo
Jumbo - Elavtal start

Elavtal utan dolda avgifter eller onödiga påslag

Boo-portföljen

Boo-portföljen är den prismodell som våra kunder uppskattar mest, det är en slags blandning mellan rörligt och bundet elpris. Vi kallar det Sveriges smartaste elpris eftersom det ger dig ett långsiktig och marknadsmässigt bra elpris över tid med låga risker.

Boo-portföljen har sedan starten för sex år sedan haft ett snittpris som är 10 öre lägre per kilowatttimme än ett rörligt elpris (inkl. moms).

Inom Boo-portföljen sköter våra professionella elhandlare inköpen av el åt dig, på samma sätt som de köper el åt den tunga industrin. Du behöver inte tänka på hur eller när, det gör våra elhandlare, de köper in elen vid rätt tillfällen. De tar hänsyn till marknaden, väder, valuta, fyllnadsgrad i vattenmagasin och världens händelser i stort. Du kan luta dig tillbaka och fokusera på andra saker. Boo-portföljen har dessutom utmärkta villkor, endast tre månaders uppsägningstid. 
 
Elpriset i Boo-portföljen är en kombination av bundet och rörligt elpris vilket ger ett lugnt elpris där pristoppar kapas. Priset är alltid säkrat till ca 80% de närmsta 12 månaderna. I Boo-portföljen ingår kostnad av elkraft, elcertifikat, portföljens förvaltade resultat samt Boo Energis påslag. Utöver detta tillkommer moms. Enkelt formulerat, vi tar inget extra för denna utmärkta produkt, inga dolda avgifter eller obehagliga överraskningar och självklart är elen förnybar. 

Se vår film om Sveriges smartaste elpris,  "Boo-portföljen, så fungerar det."

Boo-portföljen jämförs med rörligt elpris

Bilden nedan visar en jämförelse mellan Boo-portföljen och rörligt elpris över tid (prisområde 3) samt slutpriset till kund. Priset inkluderar elkraft, elcertifkat, kundunik eluttagsprofil, påslag och moms. (inkl. moms).

Boo portföljen december 2021

Två exempel enligt ovan: 

Exempel 1 - längst till vänster:

98 % upphandlade fastprisavtal till 50,94 öre/kWh och resterande 2 % rörligt elpris till 60,59 öre/ kWh. Slutpris kund (Boo-portföljen) = 51,13 öre/kWh.

Exempel 2 - längst till höger:

80% upphandlade fastprisavtal till 41,03 öre/kWh och resterande 20% rörligt elpris till 118,73 öre/kWh. Slutpris kund (Boo-portföljen) = 56,57 öre/kWh. 

Trots kraftiga prissvängningar med rörligt elpris blir Boo-portföljen fortsatt stabilt pris.

Boo-portföljen - Så här går det till

Boo-portföljen är en produkt där vi samlar flera kunders beräknade elvolym till en stor volym. Professionella elhandlare köper el till Boo-portföljen på Elbörsen vid de tidpunkter då de anser att elen är prisvärd. Faktorer elhandlarna tar hänsyn till är bland annat väder, valuta, svensk-, nordisk- och världspolitik samt produktionskapacitet.

Inköp görs upp till 30 månader framåt i tiden (innevarande år samt ytterligare 18 månader framåt). Handeln på elbörsen sker i finansiella kontrakt. Därefter betalar de kunder som har Boo-portföljen resultatet av det finansiella resultatet i kombination med ett rörligt elpris innehållande elkraft, Boo Energis påslag samt elcertifikatskostnad.

Bilden visar jämförelsen mellan det rörliga elpriset och Boo Portföljen. Våra professionella elhandlare köper el framåt i tiden när de anser att elen är prisvärd. De följer prisutvecklingen och får hela tiden en bra indikation för hur elpriset kommer att se ut framåt.Priset är alltid säkrat mellan 80-100% de närmsta 12 månaderna.

När en ny kund vill ansluta sig till Boo-portföljen, vilket resulterar i att portföljens totala volym och värde kommer ändras, behöver man marknadsanpassa den nya kundens pris, så att pris- och volymnivån harmoniseras ihop mellan befintlig portföljs pris- och volymbild med den nya volymen och det aktuella priset som råder på marknaden. Denna prisharmonisering kallas för marknadsprisanpassning, och det innebär att den nya kundens avvikande prisbild mot portföljens pris, redovisas som en extra post i form av extra avgift eller extra rabatt mot portföljens pris. Marknadsprisanpassningen sker under ca 18 till 24 månader. Om ett företag som har marknadsprisanpassning avslutar sina elinköp via Boo-portföljen kan resterande summa justeras på sista fakturan.

Elnätkostnad tillkommer och faktureras vanligtvis av din elnätsägare. Elnätsägaren debiterar även elskatt från 2018-01-01.

Se aktuella priser för ditt bostadsområde här

Boo Energi


Värmdövägen 657
Box 103
132 23 SALTSJÖ-BOO
08 - 747 51 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alla rättigheter Boo Energi 2016

Karta

Adress