boo energi logo boo energi logo

Boo-portföljen

Uppdaterad: 23 april 2024

När du väljer Boo-portföljen köper våra professionella elhandlare, som bevakar elmarknaden på heltid in din el löpande. 

Du behöver inte tänka på hur eller när elen köps in, det gör våra elhandlare. De bevakar ständigt marknaden och tar hänsyn till väder, valuta, vattenmagasinens nivåer och världens händelser i stort. Allt för att kunna köpa in elen vid de tillfällen när de anser att priset är rätt.

Slutpriset för alla tusentals kunder som har Boo-portföljen blir resultatet av alla elinköpen som räknas av mot marknadens rörliga elpris, vilket innebär att du får ett tryggt elpris över tid där du även kan påverka ditt elprissnitt genom att minska din elanvändning när elen är som dyrast.

Om vi skulle förenkla beskrivningen av Boo-portföljen så kan den relateras till en fond: En fond har alltid en viss risknivå. Värdet på fonden kan gå både upp och ner beroende på hur innehavet i fonden utvecklas.

Ny modell för prissäkring

Under sommaren 2021 upplevde vi större prissvängningar på elmarknaden än tidigare. Detta har lett till att vi justerat vår metod för prissäkring i Boo-portföljen.

Med den nya modellen behöver vi inte prissäkra lika mycket som tidigare, men möjligheten att prissäkra 100% av den beräknade elvolymen finns fortfarande kvar. Dessutom kan vi agera på marknaden genom att sälja finansiella kontrakt om det skulle behövas. 

Dessa förändringar gör att vi kan hantera prissvängningarna mer fördelaktigt och förutsättningar för ett mer positivt finansiellt resultat skapas på den nya och krävande elmarknaden. 

Genomtänkta elinköp med Boo portöljen 181 60 mm 171 61 mm

Så här fungerar Boo-portföljen 

Boo-portföljen är en samlingsportfölj där flera tusen kunder med en total volym på över 200 000 000 kWh får möjligheten att köpa el på samma sätt som större företag. I portföljen värdesätts ett mer stabilt elpris över tid. Genom planerade prissäkringar kan vi minska kraftiga prissvängningar vilket medför att elpriset följer marknaden, men i en mer kontrollerad form än med ett rörligt elpris och inte så statiskt som med ett fasprisavtal.

Boo-portföljen är i grunden ett rörligt timavräknat elpris, som stabiliseras genom att löpande prissäkra finansiella kontrakt (terminer) och i och med det minska risken.

Det innebär att du som kund kan påverka ditt elpris genom att styra din elanvändning i viss mån genom att använda elen när priset på el är lågt. Det i kombination med att våra certifierade elhandlare, som följer elmarknaden på heltid, utför planerad handel av prissäkringar/finansiella kontrakt.

Vid månadens slut skapar prissäkringarna ett ekonomiskt resultat (plus eller minus) som fördelas jämnt i öre/kWh för all volym som levererats till våra kunder i portföljen.

Det finansiella resultatet balanserar därmed upp det rörliga elprisets svängningar och leder till ett mer förutsägbart elpris över tid jämfört mot ett renodlat rörligt elpris.

Två produkter kombineras i Boo-portföljen

 • En elleverans i form av ett rörligt timavräknat elpris som ger dig möjlighet att påverka elkostnaden genom att använda elen på tider när elpriset är lägre. 
 • Handel av elterminer/prissäkrningar som räknas av mot fastställt marknadspris. Prisäkringar som utförs av våra elhandlare skapar stabilitet i prissättningen. 

Handel

Fördelar med portföljförvaltning (Boo-portföljen):

 • Långsiktigt bra elpris över tid, med viss förutsägbarhet och mindre risk
 • Fler kunder i en och samma portfölj och stor volym ger stabiliet
 • Historiskt lägre snittpris än rörligt elpris (2015-2023)
 • Utmärkta villkor, endast tre månaders uppsägningstid + innevarande månad 

Boo-portföljens priskomponenter 

 • Grunden i Boo-portföljen är ett rörligt elpris
 • Finansiellt resultat + eller -
 • Marknadsprisanpassning i ca 18 månader
 • Elcertifikat
 • Boo Energis inköpskostnader och påslag
 • Moms
Enkelt formulerat, vi tar inget extra för denna utmärkta produkt och självklart kan du välja el som är förnybar. 

Här kan du läsa mer om vad varje priskomponent innebär.

Marknadsprisanpassning 

Under de första 18 månaderna tillämpar vi något som kallas marknadsprisanpassning. Syftet med detta är att säkerställa rättvisa för alla våra kunder inom Boo-portföljen.

Enkelt förklarat kan marknadsprisanpassningen beskrivas som skillnaden i prisnivå mellan befintliga prissäkringar i Boo-portföljen gentemot de prissäkringar som utförs för nytillkomna kunders elvolym.

Marknadsprisanpassningen kan variera både uppåt och nedåt och beror på historiska elpriser. Beloppet som visas här är den marknadsprisanpassning som våra kunder fick på sin senaste faktura när de tecknade Boo-portföljen.

Det är viktigt att notera att marknadsprisanpassningens exakta värde inte kan fastställas likt elpriset, förrän månaden har passerat.

En kort film som beskriver Boo-portföljen

Boo-portföljen jämförs med rörligt elpris

Bilden nedan visar en jämförelse mellan Boo-portföljen och rörligt elpris till och med januari i prisområde 3. Priset inkluderar elkraft, elcertifkat, kundunik eluttagsprofil, påslag och moms. Exklusive marknadsprisanpassning. Från februari 2023 är priserna exkl. ursprungsgarantier.  

Längst ner på sidan kan du i siffror se genomsnitspriset för Boo-portföljen och rörligt elpris under de 12 senaste månaderna. 

Aug 2023

Boo-portföljen kan beskrivas som en fond 

Resultatet i Boo-portföljen skulle kan liknas med en fond, där värdet går upp och ner. 

I en fond är det värdet i fonden som ändras, du påverkas inte av resultatet så länge du har kvar fonden. Resultatet, vinsten eller förlusten får du den dagen du säljer dina andelar.

I portföljprodukten som vi kallar Boo-portföljen betalar du ett pris för elen varje månad, där kostnaden (”värdet”) skiljer sig från månad till månad, precis som värdet i fonden. Resultatet är dock mer direkt, men i bägge fallen är det att resultatet över tid som ska bli så bra som möjligt och gärna bättre än om man inte valt fond- eller portföljförvaltning.

Mer detaljer i Boo-portföljens prissättning 

Om du vill veta ännu mer om hur prissättningen i Boo-portöljen fungerar, så beskriver vi de olika delarna mer ingående här.

Vi jämför Boo-portföljen och rörligt pris de senaste året

 Pristabell feb 2024

Se aktuella priser för ditt bostadsområde här.

Elnätkostnad tillkommer och faktureras vanligtvis av din elnätsägare. Elnätsägaren debiterar även elskatt från 2018-01-01.

 

Alla rättigheter Boo Energi 2024