boo energi logo boo energi logo
Jumbo - Elavtal start

Boo-portföljen

När du väljer Boo-portföljen köper våra professionella elhandlare, som bevakar elmarknaden på heltid in din el löpande. 

Du behöver inte tänka på hur eller när elen köps in. Det gör våra elhandlare. De bevakar ständigt marknaden och tar hänsyn till väder, valuta, vattenmagasinens nivåer och världens händelser i stort. Allt för att kunna köpa in elen vid de tillfällen när de anser att priset är rätt.

Slutpriset för alla tusentals kunder som har Boo-portföljen blir resultatet av alla elinköpen som räknas av mot marknadens rörliga elpris, vilket innebär att du får ett tryggt elpris över tid där du även kan påverka ditt elprissnitt genom att minska din elanvändning när elen är som dyrast.

Boo-portföljen består av flertalet genomtänkta elinköp där du som kund kan påverka slutpriset ytterligare genom att försöka styra elanvändningen så att man använder så lite el som möjligt under de timmar på dygnet när den är som dyrast.

Marknaden mer oförutsägbar och svårare att analysera

Observera att elmarknaden kan förändras kraftigt och det kan bli stora prisskillnader från månad till månad. Våra elhandlare gör prissäkringar löpande och köper in elen med hänsyn tagen till många olika faktorer, där politik, väder och elens tillgång och efterfrågan har en stor påverkan. 

Vi kan inte garantera att Boo-portföljen alltid kommer vara ett bättre alternativ än rörligt elpris, men historiskt så har det varit det bästa valet över tid. Vi lanserade vår portfölj 2015 och historikst har Boo-portföljen både haft ett lägre och lugnare elpris än det rörligt. 

Nästa leverans-start för Boo-portföljen är 2023-04-01. Föregående månads fakturerade pris (exklusive ursprungsgarantier) för Boo-portföljen var 215,42 öre exklusive moms 269,28 öre/kWh inklusive moms. Därefter är nästa start av Boo-portföljen 2023-05-01.

Genomtänkta elinköp med Boo portöljen 181 60 mm 171 61 mm

Fördelar med portföljförvaltning (Boo-portföljen):

  • Historiskt lägre snittpris än rörligt elpris (2015-2022)
  • Långsiktigt riskminimerat och bra elpris över tid
  • Parerar elprisets kraftiga svängningar (minskar riskerna vid högt elpris)
  • Fler kunder i en och samma volym ger stabilitet och riskminimering

Boo-portföljen har utmärkta villkor, endast tre månaders uppsägningstid + innevarande månad. 

I Boo-portföljen ingår kostnad av elkraft, elcertifikat, portföljens förvaltade resultat samt Boo Energis inköpskostnader och påslag. Utöver detta tillkommer moms. Enkelt formulerat, vi tar inget extra för denna utmärkta produkt, inga dolda avgifter och självklart kan du välja el som är förnybar. 

En kort film som beskriver Boo-portföljen

Boo-portföljen jämförs med rörligt elpris

Bilden nedan visar en jämförelse mellan Boo-portföljen och rörligt elpris till och med februari prisområde 3. Priset inkluderar elkraft, elcertifkat, kundunik eluttagsprofil, påslag och moms. (inkl. moms). Exklusive marknadsprisanpassning. Från februari 2023 är priserna exkl. ursprungsgarantier.  

Längst ner på sidan kan du i siffror se genomsnitspriset för Boo-portföljen och rörligt elpris under de 12 senaste månaderna. 

Jämförelse Boo portföljen och rörligt elprispng

Boo-portföljen - Så här går det till

Boo-portföljen är en produkt där vi samlar flera kunders beräknade elvolym till en stor volym. Professionella elhandlare köper el till Boo-portföljen på Elbörsen vid de tidpunkter då de anser att elen är prisvärd. Faktorer elhandlarna tar hänsyn till är bland annat väder, valuta, svensk-, nordisk- och världspolitik samt produktionskapacitet.

Inköp av prissäkringar görs upp till 36 månader framåt i tiden, där de närmsta månaderna innan leverans har en högre säkringsnivå än efterföljande månader. Prissäkringar sker kontinuerligt. Handeln på elbörsen sker i finansiella kontrakt. Efter leverans av el räknas de finansiella kontrakten och därmed resultatet (plus eller minus) av mot aktuellt spotpris (rörligt elpris), timme för timme.

Resultatet av finansiella resultatet fördelas sedan ut på all fysisk leverans (rörliga elpriset) som levererats i Boo-portföljsprodukten under aktuell period. Resultatet fördelas ut i öre/kWh och beloppet i öre/kWh är lika för alla i Boo-portföljen för aktuell månad. Finansiella resultatet ihop med kundens individuella (timavräknade) rörliga månadsmedelspris för en månad blidar ett pris som ihop med Boo Energis inköpskostnader och påslag samt elcertifikatskostnad blir faktiska elpriset för aktuell månad. Moms tillkommer.

Priset går aldrig att helt förutbestämma, då alla priskomponenter förutom Boo Energis påslag är olika från månad till månad.

Marknadsprisanpassning 

Vid varje ny månad ansluter sig nya kunder till Boo-portföljen, vilket resulterar i att portföljens totala volym och värde ändras. För att befintliga kunder i Boo-portföljen inte ska påverkas av de nya volymernas första tillkommande prissäkringar, behöver man marknadsanpassa den nya kundens prisskillnad mot baspriset i Boo-portföljen, så att pris- och volymnivån på sikt harmoniseras ihop mellan befintlig portföljs prissäkringsnivå. Denna prisharmonisering kallas för marknadsprisanpassning, och det innebär att den nya kundens avvikande prisbild mot portföljens pris.

Marknadsprisanpassningen sker under ca 20 månader och beroende på när man går med i Boo-portföljen så blir priset med marknadsprisanpassningen antingen högre eller lägre mot Boo-portföljens "baspris", vilket är det pris som redovisas i alla prisjämföreler. Om prisnivån (rörligt elpris och fastprisavtalen) är hög på elmarknaden i förhållande till Boo-portföljens baspris blir marknadsprisanpassningen oftast en tillförd kostnad (+). Om prisnivån omvänt är låg blir marknadsprisanpassningen oftast en minskad kostnad (-). 

Om ett företag som har marknadsprisanpassning avslutar sina elinköp via Boo-portföljen kan resterande summa justeras på sista fakturan.

Här kan du läsa mer om Boo-portföljen och hur den fungerar.

Se aktuella priser för ditt bostadsområde här

Genomsnittspriser för Boo-portföljen och rörligt elpris för de 12 senaste månaderna. 

 Boo portföljen hemsidan 2023 02 21

Elnätkostnad tillkommer och faktureras vanligtvis av din elnätsägare. Elnätsägaren debiterar även elskatt från 2018-01-01.

 

Boo Energi


Värmdövägen 657
Box 103
132 23 SALTSJÖ-BOO
08 - 747 51 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alla rättigheter Boo Energi 2016

Karta

Adress