boo energi logo boo energi logo
Jumbo Solceller

Vill du bidra till Sveriges elförsörjning?

Elcertifikat och Ursprungsgarantier

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Systemet har funnits i Sverige sedan 2003 och är öppet för produktionsanläggningar som tagits i drift mellan 2003 och 2021.

Elcertifikat (EC) är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el, exempelvis solcellsproducenter. Ursprungsgarantier (UG) är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. EC och UG är ett marknadsbaserat system styr av staten. Intäkten för certifikaten får du när du säljer dina elcertifikat och ursprungsgarantier och priset styrs av utbud och efterfrågan. 

Du ansvarar själv för att hitta en köpare för dina EC och UG. Vi på Boo Energi köper/administrerar inte elcertifkat och ursprungsgarantier från privatpersoner.  

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett typ av finansiellt medel som främjar produktionen av förnybar energi och el. Konceptet är baserat på ett marknadsbaserat system som har som syfte och mål att minska på koldioxidutsläppen genom att öka produktionen av förnybar energi. Systemet har funnits sedan 2003 och sen 2012 har Sverige och Norge en gemensam marknad för just elcertifikat.

Priset du får styrs som mycket annat av hur utbudet och efterfrågan ser ut där och då. Det är du själv som ansvarar för att hitta köpare för dina elcertifikat och ursprungsgarantier. 

Stoppdatum för anläggningar drifttagna efter 31 december 2021

Under hösten 2020 beslutade den svenska riksdagen att införa en stoppregel samt att avsluta elcertifikatsystemet vid utgången av 2035 (tidigare 2045). Beslutet innebär att anläggningar som är tagna i drift efter 2021 inte kommer att godkännas för tilldelning av elcertifikat. Anläggningar som är tagna i drift innan 2021 års slut men som godkänts under samma år kommer att få en tilldelningsperiod på mindre än 15 år.

Solpanel svart

Hur fungerar det med elcertifikat?

Elcertifikatsystemet fungerar genom att producenter av förnybar energi beviljas ett visst antal elcertifikat baserat på den mängden förnybar energi som de producerar. Dessa certifikat kan sedan säljas på en öppen marknad till de som köper elcertifikat och ursprungsgarantier från privatpersoner. Det är en relativt krånglig administrativ process och det är inte helt enkelt för dig som privatperson att hitta en köpare. 

Elcertifikat har en viktig roll i övergången till en mer hållbar och ren energiproduktion. Den främjar och uppmuntrar till investeringar i förnybar energi samt bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen. 

Elcertifikatsystemet är en del av EU:s övergripande mål att minska koldioxidutsläppen och öka andelen förnybar energi i energimixen. Systemet används i flera europeiska länder, inklusive Sverige, Norge och Danmark. Något som i slutändan förhoppningsvis kommer att gynna vårt klimat.

Hur får man elcertifikat?

Elcertifikat är en form av stöd för produktion av förnybar energi, som kan erhållas av både företag och privatpersoner som producerar förnybar energi genom sol-, vind-, vatten- eller biobaserade källor. Men för att få elcertifikat måste man först registrera sin produktionsanläggning och ansöka om att få producera förnybar energi. Detta görs hos Energimyndigheten i Sverige.

När produktionsanläggningen är registrerad och produktionen av förnybar energi har påbörjats, kommer man att få elcertifikat för varje producerad megawattimme (MWh) av förnybar energi. Elcertifikaten kan sedan säljas på den öppna marknaden, vilket ger en extra slant för producenten.

Energimyndigheten administrerar elcertifikat 

Energimyndigheten tar från och med den 1 juli ta ut en avgift, 200 kr årligen, för alla som vill sälja sina elcertifikat och ursprungsgarantier. 

Vi på Boo Energi köper inte elcertifikat och ursprungsgarantier från dig som privatperson. 

Vindkraft

Vi säljer el från förnyelsebara energikällor 

Den miljömärkta elen vi på Boo Energi säljer till våra kunder kommer från sol, vind, vatten och biogas och vi köper ursprungsgarantier för all miljömärkt el vi säljer till våra kunder. Vi klimatkompenserar även extra, vilket gör att vår mijömärkta el även är 110 % klimatpositiv. 

Alla rättigheter Boo Energi 2016

Karta

Adress