boo energi logo boo energi logo
Jumbo Solceller

Vill du bidra till Sveriges elförsörjning?

Elcertifikat och Ursprungsgarantier

Uppdaterad: 12 januari 2024

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Systemet har funnits i Sverige sedan 2003 och är öppet för produktionsanläggningar som tagits i drift mellan 2003 och 2021.

Elcertifikat (EC) är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el, exempelvis solcellsproducenter. Ursprungsgarantier (UG) är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. EC och UG är ett marknadsbaserat system som styrs av staten och priset bestäms av utbud och efterfrågan.

Du ansvarar själv för att hitta en köpare för dina EC och UG och det gäller enbart dig som tagit din solcellsanläggning i drift mellan 2003 och 2021. Vi på Boo Energi köper/administrerar inte elcertifkat och ursprungsgarantier från privatpersoner.  

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett typ av finansiellt medel som främjar produktionen av förnybar energi och el. Konceptet är baserat på ett marknadsbaserat system som har som syfte och mål att minska på koldioxidutsläppen genom att öka produktionen av förnybar energi. Systemet har funnits sedan 2003 och sen 2012 har Sverige och Norge en gemensam marknad för just elcertifikat.

Det är du som solcellsproducent som ansvarar för att hitta en köpare för dina elcertifikat och ursprungsgarantier och priset bestäms av marknaden, av tillgång och efterfrågan. 

Stoppdatum för anläggningar drifttagna efter 31 december 2021

Under hösten 2020 beslutades det i den svenska riksdagen att införa en stoppregel samt att avsluta elcertifikatsystemet vid utgången av 2035 (tidigare 2045). Beslutet innebär att anläggningar som är tagna i drift efter 2021 inte kommer att godkännas för tilldelning av elcertifikat. Anläggningar som är tagna i drift innan 2021 års slut men som godkänts under samma år kommer att få en tilldelningsperiod på mindre än 15 år.

Solpanel svart

Hur fungerar det med elcertifikat?

Elcertifikatsystemet fungerar genom att producenter av förnybar energi beviljas ett visst antal elcertifikat baserat på den mängden förnybar energi som de producerar. Dessa certifikat kan sedan säljas på en öppen marknad till de som köper elcertifikat och ursprungsgarantier från privatpersoner. Det är en relativt krånglig administrativ process och det är inte helt enkelt för dig som privatperson att hitta en köpare och nu finns även regeln att du behöver ha installerat din anläggning före december 2021. 

Elcertifikat har en viktig roll i övergången till en mer hållbar och ren energiproduktion. Den främjar och uppmuntrar till investeringar i förnybar energi samt bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen. 

Elcertifikatsystemet är en del av EU:s övergripande mål att minska koldioxidutsläppen och öka andelen förnybar energi i energimixen. Systemet används i flera europeiska länder, inklusive Sverige, Norge och Danmark. Något som vi i slutändan hoppas kommer gynna vårat klimat.

Hur får man elcertifikat?

Elcertifikat är en form av stöd för produktion av förnybar energi, som kan erhållas av både företag och privatpersoner som producerar förnybar energi genom sol-, vind-, vatten- eller biobaserade källor. Men för att få elcertifikat måste man först registrera sin produktionsanläggning och ansöka om att få producera förnybar energi. Detta görs hos Energimyndigheten i Sverige.

När produktionsanläggningen är registrerad och produktionen av förnybar energi har påbörjats, kommer du att få ett elcertifikat för varje producerad megawattimme (MWh) av förnybar energi. Elcertifikaten kan sedan säljas på den öppna marknaden.

Energimyndigheten administrerar elcertifikat 

Energimyndigheten tar från och med den 1 juli ta ut en avgift, 200 kr årligen, för alla som vill sälja sina elcertifikat och ursprungsgarantier. Viktigt att poängtera är att om du tagit din anläggning i drift efter 2021 kommer anläggnngen inte att godkännas för tilldelning av elcertifikat (se information i stycket "stoppdatum" ovan).

Ursprungsgaranti 

Ursprungsgarantier, eller ursprungsmärkning som de också kallas, är elektroniska handlingar som används för att garantera ursprunget på el. Med hjälp av ursprungsgarantier kan vi som elhandelsbolag köpa ursprungsgarantier för att våra kunder ska veta varifrån elen du köper kommer.

Ursprungsgarantier utfärdas av staten och det är valfritt att som elproducent ansöka om att få dem. Elproducenter har rätt till en ursprungsgaranti för varje megawattimme (MWh) el de producerar. Precis som elcertifikat, säljer elproducenter ursprungsgarantier till elhandelsbolagen på en öppen marknad. 

Ursprungsgarantier kan utfärdas för alla typer av elproduktion

En ursprungsgaranti är en elektroniska handling som utfärdas för alla typer av elproduktion. Det finns ursprungsgarantier för el som produceras från icke förnybara energikällor som till exempel kärnkraft och kol, den tar inte tar hänsyn till om elen är bättre för miljön. Ursprungsgarantins syfte är att garantera att du som köper el ska veta varifrån elen kommer.  

Boo Energi köper inte EC och UG från privatpersoner

Det är du som mikroproducent som behöver hitta en köpare för dina elcertifkat och ursprungsgarantier. 

Vi på Boo Energi köper inte elcertifikat och ursprungsgarantier från dig som privatperson. 

Men vi köper vi ursprungsgarantier. Det gör vi av vår leverantör Entelios som hanterar ursprungsgarantier för all den mijömärkta elen vi säljer. När du köper miljömärkt el från oss, så kommer den från vatten (72%), vind (13%), biogas (13%) och sol (2%). 

Vindkraft

Alla rättigheter Boo Energi 2024