boo energi logo boo energi logo
Jumbo Solceller

Vill du bidra till Sveriges elförsörjning?

Elcertifikat och Ursprungsgarantier

För varje 1 000 kWh el som du producerar och tillför elnätet erhåller du ett elcertifikat och en ursprungsgaranti.

Elcertifikatsystemet är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. EC och UG får du av staten, intäkten för certifikaten får du när du säljer dina elcertifikat och ursprungsgarantier. Priset styrs av utbud och efterfrågan. 

Du ansvarar själv för att hitta en köpare för dina EC och UG. Oftast är det leverantören du säljer din solel till som även köper dina EC och UG. 

Nytt om elcertifikat från och med juli 2021. 

Energimyndigheten kommer att från och med den 1 juli ta ut en avgift, 200 kr årligen, för alla som vill sälja sina EC och UG. 

Som det ser ut nu, kommer det inte att vara lönsamt för dig som är mikroproducent att sälja dina Elcertifikat och Ursprungsgarantier vidare, tyvärr. Avgiften motsvarar för närvarande en årlig vidareförsäljning av el på ca 40 000 kWh.

I och med detta kommer vi inte att fortsätta hantera EC och UG åt våra mikroproducenter. Ändras förutsättningarna framöver och priserna stiger kommer vi se över detta på nytt. 

Prisexempel från 2019: 

Snittpriset för ett elcertifkat var 74 kronor, dvs 7,40 öre per kWh och ursprungsgarantierna köpte vi för 0,60 öre per kilowattimme. Detta innebär att vi i snitt betalade 8 öre/kWh för våra kunders EC och UG under 2019. 

Om du har en anläggning med beräknad årsproduktion på 10 000 kWh och vi ponerar att du tilldelas 5 elcertifikat per år (helt beroende på produktion). Med 2019 års snittpris hade vi på Boo Energi betalat 400 kronor för dina EC och UG löpande under året. 

Prisexempel från 2020:

Priset på elcertifikat har sjunkit under 2020 och hade i november ett pris på bara 2 kronor, det vill säga endast 0,2 öre/kWh. Det gör att det i dagsläget inte är lönsamt att sälja sina EC och UG för ekonomisk vinning.

Boo Energi


Värmdövägen 657
Box 103
132 23 SALTSJÖ-BOO
08 - 747 51 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alla rättigheter Boo Energi 2016

Karta

Adress