boo energi logo boo energi logo
Jumbo Miljö

100% förnyelsebar energi, det är rätt val!

Elcertikfikat och Ursprungsgarantier

För varje 1 000 kWh el som du producerar och tillför elnätet erhåller du ett elcertifikat och en ursprungsgaranti.

Elcertifikatsystemet är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Elcertifikaten och ursprungsgarantierna får du av staten,  intäkten för certifikaten får du när du säljer dina elcertifikat och ursprungsgarantier, det är utbud och efterfrågan som styr priset. 

Du ansvarar själv för att hitta en köpare för dina elcertifikat och ursprungsgarantier. Oftast är det leverantören du säljer din solel till som även köper dina EC och UG. 

Vi på Boo Energi köper gärna dina Elcertifikat (EC) och Ursprungsgarantier (UG) om du även säljer din el till oss. Vi köper dina EC och UG löpande till marknadspris. För att få till en automatisk överföring till oss är det en del administration gentemot Energimyndigheten och i våra system, vi måste därför ta ut en uppläggningsavgift som för närvarande är 950 kronor (inkl. moms).  Som mikroproducent måste du inte sälja dina EC och UG, utan du kan välja att avstå, det är helt frivilligt. 

Prisexempel från 2019: 

Snittpriset för ett elcertifkat var 74 kronor, dvs 7,40 öre per kWh och ursprungsgarantierna köpte vi för 0,60 öre per kilowattimme. Detta innebär att vi i snitt betalade 8 öre/kWh för våra kunders EC och UG under 2019. 

Om du har en anläggning med beräknad årsproduktion på 10 000 kWh och vi ponerar att  du tilldelas 5 elcertifikat per år (helt beroende på produktion). Med 2019 års snittpris hade vi på Boo Energi betalat 400 kronor för dina EC och UG löpande under året. 

Priset på elcertifikat har sjunkit under 2020 och hade i september ett pris på 6,25 kr.

Här nedan finns vårt avtal tillsammans med Energimyndighetens fullmakt och kompletterande uppgifter som du behöver skickat till oss för att komma igång (detta förutsatt att vi köper din el från dina solpaneler). 

När vi mottagit avtalet tillsammans med fullmakten och de kompletterande uppgiftera ifrån dig kommer vi:

  • att ansöka hos Energimyndigheten för tilldelning av EC och UG för din solcellsanläggning.
  • ansöka för att öppna ett Cesarkonto och köpa dina erhållna EC och UG löpande tills det att solcellsavtalet sägs upp eller du meddelar oss annat.

pdfAvtal + Fullmakt EC och UG       pdfKomplettering för EC och UG

 

Viktig driftinformation

Svealands- och Stockholms Elbolag ringer just nu till våra kunder. De presenterar sig som Boo Energi eller att de har ett samarbete med oss. Vårt råd, acceptera inte per telefon eller sms. Ring oss gärna, vi gör en ärlig jämförelse, 08-747 51 70.

Alla rättigheter Boo Energi 2016