booenergi logotyp  booenergi logotyp

Nyheter från Boo Energi

Elskatteflytten - från elhandel till elnät

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, bara att skatten du betalar syns brevid posten för elnätskostnader och inte elhandelskostnader.

För dig som både är elnät- och elhandelskund hos Boo Energi har det ingen praktisk betydelse men för dig som köper din el någon annanstans ifrån blir det en förändring. Det är då viktigt att du bevakar att din elhandlare inte fakturerar dig elskatt för förbrukning som sker efter 31 december 2017.

Din elnätsfaktura från Boo Energi kommer alltså utöver elnätsavgifter också innehålla elskatt. Elskatten blir från 2018-01-01 33,1 öre/kWh ex moms, 41,38 öre/kWh ink moms.

Dina elkostnader består av tre delar

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten, se närmare förklaring här nedan.
Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige blir 33,1 öre per kWh från 2018-01-01. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).

 

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hävisar vi till Skatteverket.

Läs mer
Alla rättigheter Boo Energi 2016