boo energi logo boo energi logo
Jumbo Generell

Tryggt och säkert!

Nyheter

Vi har en del att stå i för närvarande. 
 
I måndags inträffade ett större avbrott i samband med ett åsknedslag vilket gjorde att många kunder i Graninge, Farstasundet och Kils gård var utan ström i ca 20 min.I dag har vi i skrivande stund endast ett känt strömavbrott som vi arbetar med. Vi kommer fortsätta att inspektera och avlägsna träd som ligger på ledningar.
 
Förutom elledningar finns det ledningar för telefon och vägbelysning, i dessa fall hänvisar vi till anläggningsägaren.

IMG 20221121 180613

Nyhetsbrev - November

Månaden blev varmare än normalt i hela landet och i större delen var temperaturen 2-3 grader över det normala. För södra Götaland slogs det oktoberrekord på flera håll, till exempel i Hanö, Helsingborg och Malmö. Vädret har varit mycket gynnsamt för elpriset som blev mycket lägre än väntat i oktober.

Milt väder, samtidigt som det blåst en hel del gör också att både gaslagren inte behövt nyttjas och att vattenmagasinen kunnat fyllas på.

Här kan du läsa vårt senaste nyhetsbrev 

Har du ett bundet elavtal hos oss behöver du inte känna oro

Media rapporterade i veckan om elbolag som hävdar force majeure och vill bryta fasta elhandelsavtal med sina kunder.

Om du har ett fast elprisavtal med oss, behöver du inte vara orolig, eftersom vi har prissäkrat dessa avtal. Vi vill att våra kunder ska kunna lita på oss och känna sig trygga. Vi kommer inte bryta några ingångna fasta elhandelsavtal.

Samtidigt vill vi poängtera att även om du har ett överkomligt elpris, försök att spara för vårt elsystems skull. Vilka möjligheter du har att påverka dina energikostnader beror givetvis på hur du bor, då det är stor skillnad på egen villa och lägenhet. Om vi alla tänker efter och kan minska elförbrukningen kan vi tillsammans minska efterfrågan och därmed även elpriset.

Publicerat den 8 september -22

E2E - Motionera ner din elräkning

Motionerar du ner din elräkning med hjälp av vår app "E2E Boo Energi" varje månad?

Vår App E2E anserades med pompa och ståt i oktober 2017 och sedan dess har alla våra elkunder haft möjlighet att motionera ner sin elräkning.

Nu, den sista juni, knappt 5 år senare går vår omtyckta App ur tiden.....

Vi har under en tid haft en hel del problem med Appen, särskillt för er som har en Android telefon. Vilket förstås skapat frustration för dig som användare och även för oss på Boo Energi. Det, tillsammans med andra faktorer, gör att vi beslutat att avsluta "Motionera ner din elräkning tillsammans med Boo Energi".

Det innebär att du som motionerar ner din elräkning, på din julifaktura kommer se raden hälsorabatt för sista gången......

Det känns tråkigt även för oss att säga farväl. E2E appen, motionera ner din elräkning har varit mycket uppskattad både av våra kunder och personal under åren.

Publicerades: Den 14 juni 2022

Digitalt möte

Elpriskompensation för mars

Det som regeringen kallar den förlängda elpriskompensationen avser enbart elområde 3 och 4. Du som bor i Boo Energis nätområde kommer få en korrigering på fakturan i juni månad. Elpriskompensationen för mars månad är fördelat enligt tabellen nedan. 

Här kan du läsa mer om elpriskompensationen.

 Elpriskompensation för mars

Passion för energi

Tidningen "Passion för energi" var på plats när vi invigde vårt jättebatteri för en månad sedan. De har skrivit en trivsamt reportage om vårt energilager som vi tillsammans med Fortum nyligen kopplat till Boo Energis elnät med målet att minska effekttopparna och säkra elleveransen till våra kunder. 

pdfHär kan du läsa nummer 2 av tidningen i PDF format.

Passion till hemsidan

Ett flexiblare elnät

Vi har i ett gemensamt projekt tillsammans med Fortum anslutit ett stort batteri till vårt elnät. Vi är först ut i Sverige, med en sån här lösning.

Batteriet har en energilagringskapacitet på hela 2, 2 MWh och hade du haft ett liknande hemma, skulle du kunna ladda 200 000 mobiltelefoner (10 W) under 1 timme.

Batteriet laddas upp när lasten på nätet är låg för att sparas till en eventuell effekttopp och stöttar när många använder mycket el på samma gång. En lösning som gör elleveransen säkrare för hushåll och företag i hela Stockholmsregionen.

Här kan ni läsa mer om vad vårt nya energilager innebär.

Publicerat: den 1 november - 2021

Beskuren Boo Energi framför containern

Från vänster: Maria Hultman, Nils-Peter Sundberg, Marie Persell, Sven-Erik Svensson och Fredrik Heleander, alla från Boo Energi

Varför är elpriset så högt just nu? 

September 2021 bjöd på det högsta månadspriset någonsin i Norden. Höstens väderprognos visar på nederbörd och vind som är normal för årstiden vilket skapar hopp om att vinterpriset kanske inte blir så högt som befarat.

Vi tycker Dagens Nyheter gjort en bra analys över varför elpriserna skenar just nu.

Europa är i energikris, som smittar av sig på våra svenska elräkningar. Och det beror delvis på att EU ställer om från fossil till förnybar energi. Vindkraftskritiker pekar på vindkraften, som inte alls har levererat som förväntat. Kärnkraftskramare har å andra sidan pekat på elkrisen som ett resultat av en alltför snabb utfasning av kärnkraften. Men den huvudsakliga förklaringen till de skenande priserna finns i skiftet från kol till gas.

På bara fem år har kolet halverats i unionen, enligt analysfirman Ember. EU:s klimat politik som främst bygger på handel med utsläppsrätter, har lyckats. När handeln med utsläppsrätter skulle omförhandlas för tre år sedan lade Sverige fram ett förslag som kom att kallas ”The Swedish Proposal” – som vann gehör. I ett slag minskade antalet utsläppsrätter kraftigt, och därmed steg priserna. Före reformen kostade det runt 5 euro att släppa ut ett ton koldioxid. Nu ligger priset på 63 euro. Kolkraft har, som konsekvens, blivit svindyrt. Det har i sin tur triggat ett massivt skifte från kolkraft till gaskraft, då gas släpper ut ungefär hälften så mycket koldioxid och blir betydligt billigare.

Problemet nu? Att gaspriset har skenat. Det har flera orsaker. Efterfrågan har ökat som en följd av att ekonomin återhämtat sig snabbt. Dessutom var Europa väldigt kallt även förra vintern, vilket gör att gaslagren på många håll är rekordlåga. Lägg därtill att Ryssland inte verkar vilja leverera den gas som efterfrågas. Totalt har detta lett till att gaspriserna nu är 3-4 gånger högre än normalt – och, ironiskt nog,lett till att kolkraftverk har börjat köras mer än vanligt. Det har i sin tur gjort att priserna på utsläppsrätter ökat ytterligare, vilket har lett till ännu högre elpriser.

För klimatomställningen kan detta slå åt två helt olika håll. Å ena sidan skulle de höga elpriserna kunna trigga en snabbare utbyggnad av elproduktion i förnybar form, då det är billigast. Å andra sidan finns en risk att en del finansministrar i Luxemburg vill dra i nödbromsen i klimatpolitiken, just när handeln med utsläppsrätter står inför nästa reform. Om det sker, kan det få minst sagt negativa effekter för klimatomställningen.........

Källa: Dagens Nyheter, analys av Peter Alestig, 6 okt -21

to learn gc7c485a50 1920

Vad tror vi om vinterns elpris?

På terminsmarknaden (där man kan prissäkra el för leverans framåt i tiden) ser vi inga priser som ligger på samma höga nivå som septemberpriset. Till och med i januari och februari ser priset lägre ut och det tyder på att ett lägre pris mot vintern än vi har haft nu i september. Det är inte helt vad vi är vana vid – höga priser i september och lägre priser i januari och februari, det är motsatsen till normalt. Varför ser det ut så just nu?

Den allra enklaste förklaringen

2021 kan bli det torraste året någonsin i Norge. Det har gjort att det hittills i år har inte har funnits tillräckligt med vatten för kraftproduktionen och att energilagren inför vintern inte har fyllts på som de brukar. Det har gett oss höga kraftpriser i sommar och i september. Men nu har väderprognoserna ändrats och vi ser äntligen nederbörd och vind som normalt för årstiden. Det skapar en förhoppning om att vinterpriserna inte blir så höga som en del befarat. 

Dock är det inget vi kan säga med säkerhet, men vår förhoppning är att elpriset går mot mer normala nivåer. 

Publicerat: den 6 oktober - 2021

Kan Voltbox hjälpa dig sänka elräkningen? 

Flera kunder har hört av sig till oss då de hört talas om en apparat som säger sig kunna minska elräkningen med hela 90 procent.

Voltbox - En mirakelprodukt?

Teknikaliteter.se skriver:

För 599 kronor får du mirakelapparaten Voltbox som inte gör någon som helst nytta, annat än att företaget som säljer den blir rikare.

En rolig eltekniker på Youtubekanalen ElectroBOOM.com har plockat sönder en Voltbox och kan rapportera att den bara innehåller en kondensator. Det visar sig också att den faktiskt drar ström från elnätet.

Kikar vi runt bland inlägg och artiklar på nätet så finns det en hel del dåligt som personer har att säga om denna manick. Det verkar dessutom som de med jämna mellanrum byter namn på sin produkt för att göra det ännu svårare för oss konsumenter att upptäcka denna bluff. 

Här kan du läsa hela artikeln som teknikaliteter.se har skrivit om Voltbox.

Publicerat den 18 august 2021

Vi har Stockholms lägsta nätavgift

Om du bor inom vårt elnätsområde tillhör du de hushåll i Stockholms län som har lägst elnätsavgift. Nätet ägs, underhålls och utvecklas av oss på Boo Energi. 

Vi gör hela tiden avvägningar för att du som bor i vårt nätområde ska få bästa möjliga balans för ett hållbart elnät, med hänsyn till kvalitet, säkerhet och pris. 

Energimarknadsinspektionen sammanställer varje år vilka avgifter elnätsägarna tar ut från sina kunder. Vi är det nätbolag som har lägst avgifter i hela Stockholmsområdet. Ser vi till hela Sverige så ligger vi också bra till när det kommer till låga nätavgifter.

Här kan du läsa mer om den jämförelse Energimarknadsinspektionen gjort och elprisets olika delar. 

Leveranssäkerhet och avbrottsersättning 

Våra myndigheter är måna om att du som kund känner till dina rättigheter som elanvändare och de vill att vi informerar om leveranssäkerhet och din rätt till avbrottsersättning varje år. Vi på Boo Energi vill självklart också att du ska känna till dessa. 

Information om vår leveranssäkerhet och din rätt till avbrottsersättning och skadestånd finns att läsa mer om här.

Har du funderingar kring detta är du självklart alltid välkommen att ringa till oss, 08-747 51 70.  

Nu är vi topp 3 i Sverige inom vår katetgori.

Tack till alla er som svarat på undersökningen!

Supportföretaget TMJ Group är specialister på kundundersökningar inom energi och de har på uppdrag av oss under april kontaktat några av er för att höra vad ni tycker.

Vi har ställt frågor om bland annat tillgänglighet, bemötande, värde, miljö och kompetens. Vi kommer under året att återkomma till undersökningen och berätta mer om vad ni tycker och vilka insatser vi gör utifrån de svar vi fått ifrån er.

Vi fick betyget Mycket Väl Godkänd!

Sammanfattningsvis fick vi ett bättre resultat än för två år sedan. Vi är nu, topp 3 av Sveriges 85 energibolag som ingår i vår kategori.

Carro och Sussie med emblem

Känner du till att Boo Energi har en av de lägsta elnätsavgifterna i Stockholms län?

De flesta av er svarade nej på den frågan. En del av er trodde att elnätsavgiften på Boo Energi blivt högre. Vi tror att det till viss del kan bero på att skatter och andra avgifter har stigit kraftigt under senare år.

Utöver Boo Energis i förhållandevis låga avgifter när man jämför mot övriga elnätsbolag har bolagen även som uppgift att för statens räkning fakturera energiskatt och myndighetsavgift.

Energiskatt, myndighetsavgift och moms. 

 • Energiskatten på el är för de flesta 35,6 öre/kWh*. Skatten har höjts kontinuerligt sedan avregleringen 1996, då den var så låg som 9,7 öre/kWh.
 • Myndighetsavgift. Du som konsument betalar 53,80 kr per år i elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgift.
 • Momsen är 25 procent och adderas på elhandelskostnaden, elnätskostnaden, myndighetsavgiften och energiskatten.

*Delar av Norrland samt utvalda företagsbranscher har lägre energiskatt.

Webinar - Solpaneler och laddstationer

Vi har just nu har vi två inplanerade tillfällen där vi kommer berätta om solpaneler och laddstationer. Vi kommer ge tips på saker som är värda att kolla upp innan man sätter igång. De två planerade tillfällena hålls i digital form via Zoom den 8 och 9 juni. Vi ägnar 30 minuter att berätta mer om solpaneler och laddstationer och därefter har vi tid för dina och de andra deltagarnas frågor i ungefär 30 minuter. 

Här kan du läsa mer och anmäla dig till ett tillfälle som passar dig.

Kopia av Laddas med klimatpositiv el. 4

Varning för oseriös försäljning av elavtal

Fler kunder än någonsin tidigare kontaktar oss just nu på Konsumenternas Energimarknadsbyrå med klagomål om telefonförsäljning. Då många känner sig lurade och klagomålen är så pass allvarliga vill vi ge dig rådet att direkt avsluta samtal med telefonförsäljare om du inte vill teckna elavtal.

Upprörda kunder berättar liknande historier om hur de blivit lurade. Enligt klagomålen börjar det med att en telefonförsäljare ringer och ofta utger sig för att representera ett annat företag, exempelvis kundens nuvarande elhandlare. När säljaren presenterar elavtalet så är det vanligt att viktig information om bindningstiden eller uppsägningstiden utelämnas och att priset beskrivs som mycket mer fördelaktigt än vad det i verkligheten är. Därefter försöker säljaren på olika sä tt få kunden att besvara ett sms, oftast genom att påstå att kunden är tvungen att svara på sms-meddelandet för att få mer information om avtalet.

Säljarna beskrivs ofta som mycket forcerande. Kundens svar på sms-meddelandet som alltså avser en vilja att ta emot mer information används sedan som en bekräftelse på ett faktiskt elavtal. Mot kundens vilja hävdar sedan elhandlaren att avtalet är giltigt. Det påstådda avtalet har ofta lång bindningstid och ett betydligt högre pris än vad kunden tidigare har haft.
 (Källa: Konsumenternas Energimarknadsbyrå 12 apr -21)   
Via denna länk kommer du till artikeln på Energimarknadsbyrån.

Bunden i fem år med högre avgifter. 

En av våra kunder hörde av sig till oss, han bor i en lägenhet och förbrukar inte mycket el. Han hade blivit uppringd av ett annat elbolag, hans nya avtal innebär att han är bunden till den nya leverantören i fem år och kommer uppskattningsvis förlora 3 700 kronor på att gå över till elbolaget......Kunden har vid flera tillfällen sagt att han inte ville byta.

Missnöjd

Observera: att Stockholms Elbolag har nu förutom Svealands elbolag även startat ett nytt bolag som heter Cheep Energy. 

I nästa stycke kan du läsa den artikel som Nacka Värmdö Posten publicerade i slutet på förra året. 

Är du kund hos oss och blivit uppringd av ett elbolag där det inte känns bra. Hör av dig till oss så fort som möjligt. Som konsument har du alltid två veckors ångerrätt. 08-747 51 70.

Svartlistat elbolag sprider ilska i Saltsjö-Boo

Elbolag som ringer företag och äldre privatpersoner i Boo och uppger att de samarbetar med, eller är, Boo energi har blivit ett återkommande problem. – Vi fick reda på att vi var välkomna till Svealands elbolag efter ett samtal. Nu har vi polisanmält dem, säger företagaren Åke Nordqvist.

Nacka Värmdö Posten publicerade i slutet av 2020 en artikel, vi har återgivit den på vår hemsida, den finns att läsa här.

Skrivet av Jalmar Carlson, som är reporter på NVP. Publicerat i NVP under vecka 49 2020.

Vi vill veta vad du tycker.

Just nu genomför vi på Boo Energi en kundundersökning. Under mars och april månad är det kanske just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående Boo Energi? Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i anspråk och du är självfallet helt anonym. Vår samarbetspartner för marknadsundersökningar är Supportföretaget TMJ Group AB.

Publicerad: 2021-02-19

Mycket väl godkänd 2019

Vi höjer vårt påslag på el med 1 öre / kilowattimme

Vi behöver möta framtiden och allt vad det innebär och är tvungna höja vårt påslag med 1 öre/kilowattimme exkl. moms.

Det innebär att vår höjning ökar kostnaden med ca 20 kronor per år för en mindre lägenhet och 50 kronor per år för en lite större bostad, inkl. moms.  

Höjningen beror på flera orsaker:

 • Priset på el har kraftigare svängningar nu än förut då vädret blivit mer ostabilt de senaste åren. Elen, som köps in timme för timme, har därmed blivit svårare att analysera och prisrisken blir därmed större vilket resulterar i ökad kostnadsbild.
 • De är även stora prisskillnader mellan norr och söder vilket beror på överföringsproblem av el i stamnätet (landets huvudelnät). Då den mesta delen av elen produceras i norr och största behovet finns i nedre delarna av landet blir tillgång och efterfrågan påtaglig för inköpen av el. Den så kallade prisområdesrisken ökar. Problemet med stamnätet spås vara långvarigt.
 • Vi vill fortsätta att erbjuda samma goda kvalitet och service som tidigare, samtidigt som vi behöver följa med i den digitala utvecklingen och erbjuda tjänster som förenklar och förtydligar för våra kunder.

Trots att vi höjer påslaget är vi fortfarande en av de elleverantörer som har ett lågt elpris på samtliga produkter. Vi har aldrig dolda avgifter eller andra ”konstiga” påslag och alltid med generösa avtalsvillkor.

Du som har ett bundet elpris har förstås samma fasta elpris som tidigare. Vid nästa avtalsperiod är däremot påslaget 1 öre högre per kilowattimme.

Elpriset redovisas som vanligt på vår hemsida. Där ser du hur många öre varje kilowattimme kostar. Priset som visas inkluderar klimatpositiv el, elcertifikat och vårt påslag. Inga extra avgifter tillkommer och månadsavgiften är oförändrad 37,50 kronor inkl. moms.

Här kan du se våra elpriser:

Publicerad den 5 februari - 21. 

Glödlampa och pengar

Två elbolag förlorar i rätten - orimliga bindningstider. 

Det är inte rimligt med årslånga bindnings- och uppsägningstider för ditt rörliga elavtal. Tre månader är max, slår domstolen fast i två domar mot Eskilstuna Energi och Sundsvalls Energi.

Konsumentombudsmannen, KO, hade tagit de två elbolagen till Patent- och marknadsdomstolen för att få de långa bindnings- respektive uppsägningstiderna för elabonnemang med rörligt elpris prövat.

Bolagen erbjöd konsumenterna rabatter om de valde de längre avtalstiderna, men domstolen konstaterar att beloppen var mycket små och inte alls kunde väga upp nackdelarna med den långa bindningstiden respektive uppsägningstiden. En nackdel är att konsumenten blir låst vid ett abonnemang även om priset skulle gå upp eller om man till exempel ska flytta.

– Det är lätt att tro att en rabatt är något bra, men det är svårt för konsumenterna att ställa rabatten i relation till långa bindnings- och uppsägningstider, speciellt när det gäller elavtal med rörligt pris. Det är positivt att domstolen nu har begränsat möjligheten att binda konsumenterna under lång tid, säger Johanna Nyblom, processråd vid KO. 

De båda bolagen förbjuds nu att använda de långa tiderna för bindningstid respektive uppsägningstid. Om de skulle bryta mot förbudet framöver kan de komma att dömas till ett vite på vardera en miljon kronor.

Publicerat den 8 januari 2021. Källa: Branschaktuellt.se

Energiskatt

Regeringen beslutade den 12 november om indexuppräkning av energi- och koldioxidskatter för 2021. Energiskatten på el indexuppräknas med 0,3 öre per kilowattimme till 35,6 öre vilket gör att den nya elskatten blir 44,50 öre/kWh per kilowattimme inkl. moms för 2021.

Publicerat: 2020-11-20

Tacka inte ja per i telefon. 

Energimarknadsinspektionen, Ei, går ut med en uppmaning om att vara försiktig när någon ringer dig för att teckna ett nytt elavtal per telefon. De har fått in många klagomål om oseriösa telefonförsäljare. De som ringer uppger ofta att de samarbetar med din befintliga elleverantör eller elnätsföretag, trots att det inte är så.

Vårt tips är att be dem sända över ett avtal per e-post/brev, så att ni i lugn och ro kan gå igenom deras erbjudande. Ni får gärna ringa till oss, vi kan göra en ärlig jämförelse.

Du kan här på vår hemsida jämföra våra olika prismodeller, fyll i ditt postnummer för att se priset där du bor. Vi har alltid låga marginaler, utan dolda avgifter eller krångliga avtalsvillkor. Inga extra kostnader tillkommer utöver det som presenteras på sidan.

Här kan du jämföra våra prismodeller.

Boo Energi-fonden

Boo Energi-fonden startade 2016 och vi har sedan dess hjälpt hundratals utövare med allt från utrustning och medlemsavgifter till teambuilding och idrottsevent. Det har nu blivit dags att ansöka om bidrag för 2021.Boo Energi-fonden. Vi känner en genuin glädje över att genom Boo Energi-fonden stötta föreningslivet. Syftet med fonden är att kunna hjälpa så många som möjligt att få känna samhörighet tillsammans med andra, att vara en del i en gemenskap.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker till Boo Energi-fonden.

Vi stoedjer föreningslivet LD

 Nya regler för Rot- och Rut avdrag. 

Såväl pensionärer som miljövänner tycks gynnas av de nya förslagen till rot- och rutavdrag. Avdrag för privatpersoner som installerar solceller och ett höjt ruttak till 75.000 kronor är två nyheter som träder i kraft vid nyår.

Det hushåll som installerar solceller kan även få göra ett avdrag på 15 procent av kostnaden där både material och arbetskostnad är inräknat, upp till ett tak på 50.000 kronor. Precis som med rot görs avdraget direkt på fakturan. För rotavdrag gäller följande:

 1. Avdrag för privatpersoner som installerar solceller. Det statliga stöd som finns i dag slopas vid årsskiftet. Där är avdraget 20 procent, upp till ett tak på 1,2 miljoner kronor.
 2. Stöd till den som installerar en laddstolpe för en elbil. Avdragsnivån ligger på 50 procent för den som vill installera en laddstolpe för elbil. Det gäller för både arbets- och materialkostnaderna av laddstolpar.
 3. Stöd för den som vill lagra egen grön energi med ett batteripack.

Källa: Dagens Nyheter 25 okt -20

Ny koncern vd till Boo Energi - Per Svenningsson

I samband med att Boo Energi fyller 100 år tillträder nackabon Per Svenningsson som ny koncernchef och vd. Per tillträder den första september 2020 och kommer närmast från rollen som vd för Vattenfall InCharge som erbjuder elbilsladdning till företag och privatpersoner inom bolagets samtliga europeiska marknader. Per har lång erfarenhet från branschen och har under många år haft ett flertal ledande positioner inom Vattenfall med ansvar för både försäljning och produktutveckling.

Per vid datorn 20200831 3

Rekryteringen av en ny vd har pågått under våren 2020 och den 8 juni, vid Boo Energis årsstämma blev det klart att Per Svenningsson tar över rollen som ny koncernchef och vd. 

 • Vi är mycket glada över att Per Svenningsson tar över som koncernchef och vd för Boo Energi. Han har en gedigen ledarerfarenhet från elbranschen och har som boende i Kummelnäs sedan 25 år en god, lokal förankring vilket var en viktig parameter i rekryteringsprocessen, säger Göran Hult, styrelseordförande i Boo Energi ekonomisk förening.
 •  Jag ser fram emot att som vd vara med och leda 100-åringen Boo Energi in i framtidens energilandskap. Boo Energi är ett välskött bolag med stor potential och höga miljöambitioner, lite av en oslipad diamant, säger Per Svenningsson. 

Samhället och elbranschen står inför en rad både utmanande och spännande förändringar. Både privat- och företagskunder ställer högre miljökrav och efterfrågan på smarta energilösningar ökar vilket visar att det är många som vill vara med och driva en positiv förändring för kommande generationer. Boo Energi är medlemsägt och i framkant när det kommer till hållbar omställning, sedan den 1 mars erbjuder föreningens säljbolag el som är klimatpositiv. 

För mer information vänligen kontakta:

Göran Hult, styrelseordförande Boo Energi ekonomisk förening, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Per Svenningsson, koncernchef och VD, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Publicerat 2020-09-01

Nu plockas luftledningen vid Lagnövägen ner

Den 7 september startar vi ett arbete med att ta ned högspänningslinjen som går från Lagnövägen och fortsätter upp i skogen.

Först kommer vi ta bort sly och kvistar för att vår traktor ska kunna röra sig i terrängen, sedan kommer vår entreprenör som utför arbetet att systematiskt börja ta bort stolpar och fästen.

Hushållen får nu ström via de nya fräscha kablar vi lagt i marken, detta gör att risken för strömavbrott minskar, exempelvis vid hård blåst och vi får dessutom en vackrare natur.

Den entreprenör vi anlitat har stor vana av sådant här arbete och beräknas hålla på under ca två veckor.

Jocke i skogen. 3

Publicerat 2020-09-04 

Boo Energi fyllde 100 år den 30 maj

Lördagen den 30 maj 1920 träffades ett antal personer i Sågtorps skola för att diskutera det gemensamma intresset att anskaffa och nyttja elektricitet. Boo Elektriska Distriubutionsförening bildas och 5 km elledningar köptes in. I dag 100 år senare finns närmare 14 000 hushåll anslutna till Boo Energis elnät. Vårt nätområde täcker Saltsjö-Boo i Nacka kommun samt delar av Vaxholm och Värmdö kommun. Alla som bor i området har möjlighet att bli delägare även idag. Som medlem har man möjlighet att påverka och även en chans till återbäring varje år.

Vi firar istället 101 år på Ormingekarnevalen den 29 maj

Då Ormingekarnevalen alltid firas den sista helgen i maj tyckte vi att det var ett  utmärkt tillfälle att fira vårt 100 års jubileum där, men som ni alla vet kom ett virus. Ormingekarnevalen är dessvärre för första gången inställd på 41 år och vi hoppas istället kunna fira vår 101 årsdag med pompa och ståt.  

 Här kan ni läsa mer om Ormingekarnevalen.

Uppdaterat den 15 juni.. 

Svartlistat elbolag ringer till våra kunder 

Vi har från flera oberoende privatpersoner och representanter för företag fått höra att ett elbolag ringer till er kunder. De säger ibland att de ringer från Boo Energi eller Nacka Energi med uppdraget att de ska förbättra ert befintliga elavtal.

Det räcker med att ni säger ett "ja" i telefon och så har ni godkänt ett elavtal som gissningsvis har ett högre elpris än vad du har hos oss, samt att du är bunden till den nya svartlistade elleverantören i 2 år.

Vårt tips är att be dem sända över ett avtal per e-post, så att ni i lugn och ro kan se hur deras erbjudande ser ut. Ring gärna till oss och jämför innan du signerar ett nytt långt avtal. Publicerat den 29 april. 

Vi tar inte emot besökande 

I och med de omständigheter som råder just nu har vi beslutat att inte ta emot besökande här på kontoret. Ni är varmt välkomna att ringa eller mejla oss. Har ni blanketter eller avtal ni vill lämna, går det bra att lägga i vår låda i dörren. Ni når oss tillsvidare per telefon och e-post. 

08-747 51 70 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Boo Energi inför klimatpositiv el

Elbolaget Boo Energi Försäljnings AB nöjer sig inte med att vara klimatneutrala och kompensera för exakt de koldioxidutsläpp som kundernas elförbrukning orsakar. Genom att gå ännu längre och ge stöd till två globala miljöprojekt bidrar företaget till att binda mer växthusgaser än vad elen ger upphov till. På så sätt är all el som säljs av Boo Energi från och med 1 mars i år klimatpositiv.

- Det finns ingen tid att förlora och världen har inte tid att vänta. Omställningen till minskad klimatpåverkan måste ske snabbt och därför skrider vi till verket redan nu och tar vår del av ansvaret. För varje kilowattimme som våra kunder köper, minskas de globala utsläppen, säger Fredrik Heleander, VD på Boo Energi.

- Trots att vi enbart säljer el från förnyelsebara källor som sol, vind, vatten och biogas orsakas ändå påverkan på klimatet ur ett livscykelperspektiv. En solcellsanläggning måste, precis som ett vind- och vattenkraftverk, tillverkas, fraktas och sättas upp och någon gång tas ned igen, processer som bidrar till utsläpp. Vi nöjer vi oss inte med att enbart kompensera för denna klimatpåverkan utan för ytterligare tio procent. På så sätt blir vi klimatpositiva till 110 procent.

Stöder två projekt i Kina
Kompensationen beräknas med hjälp av The GreenHouse Gas Protocol, den mest använda standarden för att beräkna utsläpp av växthusgaser. Eftersom Kina just nu är det land i världen som står för störst miljöpåverkan harBoo Energi valt att stödja två kinesiska projekt. I ett av projekten omvandlas avfallet från ett antal byar till miljövänlig biogas och till gödsel för jordbruk. Biogasen används för matlagning och uppvärmning som ersättning för eldning av kvistar och kol. Dessutom ges stöd till ett kinesiskt vindkraftprojekt för att minska beroendet av kolkraft.

- Vi har valt två projekt i Kina då det är det land som har mest utsläpp i hela världen. De två projekt som vi investerar i minskar inte bara utsläppen utan skapar också lokala arbetstillfällen och en mer hållbar ekonomi, säger Fredrik Heleander.  

Redan 2014 började Boo Energi att sälja el enbart från förnyelsebara källor. Klimatkompensationen som infördes 1 mars 2020 innebär inga prishöjningar för bolagets kunder.  

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Heleander
VD Boo Energi Försäljnings AB
Mobiltelefon: 0704-28 88 87
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Här kan du läsa mer om vad klimatpositiv el innebär.  Publicerat den 10 mars 2020. 

Givewatts

I vårt senaste nummer av Elkontakten ber vi våra kunder svara på ett quiz, för vart 20:e inkommet svar skänker vi 500 kronor till organisationen Givewatts. 

Här kan du se hur många som svarat och hur stort vårt bidrag till organisationensom som bidrar till minskad energifattigdom är uppe i. 

Ett svartlistat elbolag ringer till Boo Energis kunder. 

För närvarande ringer ett elbolag som inte är Boo Energi till våra kunder. De presenterar sig som Boo Energi eller säger sig harr ett samarbete med oss och vill att du ska teckna ett nytt elavtal.
Vi vill vara tydliga med att vi inte har något samarbete. Vi vet inte hur deras erbjudande ser ut, men jämför noga innan du tackar ja.


Ring gärna oss, så berättar vi hur ditt elavtal ser ut idag och vad som är viktigt att tänka på när men väljer elleverantör.  08-747 51 70. 

Elbilsladdning

Har du en elbil eller laddhybrid som du laddar regelbundet i vårt nätområde? För att på bästa sätt kunna effektivisera och fortsatt hålla hög kvalitet på elleveranserna skulle vi uppskatta om du som laddar din bil informerar oss. 

- Vilken adress bor du på och när på dygnet laddar du vanligtvis laddar bilen?

- Har du laddstolpe eller laddbox?

Skicka oss gärna ett mejl och skriv elbilsladdning i ämnesraden, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Avgrävd kabel

Strax efter klockan halv åtta den 27 januari grävdes en av våra kablar av. Vi kunde snabb koppla om strömmen till andra ledningar så avbrottet för våra kunder blev kort. Efter en titt på skopan som kom i kontakt med kabeln försår man vilken fara en elkabel kan innebära. Vi kommer under veckan att laga den avgrävda kabeln. Publicerat: 2020-01-27

Elskadad skopa

Strömavbrott på Tollareslingan 24-52

Idag den 13 januari behövde vi bryta strömmen för boende som bor på Tollafreslingan 24-52. Avbrottet varade i ungefär 1 timme och avbrottet var nödvändigt för att laga kablar som skadats.. Publicerat den 13 januari. 

Elskatt och elnätsavgift höjs den 1 januari 2020

Regeringen harr fastställt den nya elskatten som ökar från 34,7 öre/kWh till 35,3 öre/kWh (44,12 öre/kWh inkl. moms)

För att kunna behålla en god leveranssäkerhet och för att kunna stärka elnätet i samband med stora utbyggnader i Saltsjö-Boo höver Boo Energi ekonomisk förening elnätspriset från årsskiftet. Vi fortsätter trots detta att vara ett av de nätbolag har som har de lägsta elnätsavgifterna i Sverige. Publicerat 2019-12-18

Boo Energi i "Passion för energi"

I det senaste numret av energibranschens tidning"Passion för energi" finns en artikel som handlar om Boo Energi och vår populära träningsapp "E2E Boo Energi". Bilderna är tagna en het dag i augusti på ett av våra tabatapass som vi har här på Värmdövägen varje måndag. Vi gör också "plankan" och armhävningar på eftermiddagsfikat varje dag. Tidningen finns att läsa i pdf format på Supporterföretagets TMJ groups hemsida.

Publicerat 2019-10-21

Passion 3 bilder

Vi på Boo Energi ringer alltid själva, vi arbetar inte med någon partner.

Vi på Boo Energi strävar hela tiden efter att ge en nära och genuint bra service. Vi vill att våra kunder gillar oss och att de stannar för att de vet att vi hela tiden gör vårt bästa för att de skall få ett tryggt och säkert elnät och betala rätt pris för sin miljömärkta el.

Tyvärr finns det andra i branschen som arbetar mer kortsiktigt. De tar kontakt med dig och berättar att de har ett fantastiskt erbjudande, många gånger har de också koll på att din nuvarande leverantör har jättehögt pris. De erbjuder dig sedan att teckna ett nytt elavtal som i själva verket är både dyrare och avtalet har en lång bindningstid som du inte kan ta dig ur.

Vi har fått information om att det nu finns en leverantör som ringer till våra kunder och uppger att de är en partner till oss Boo Energi och vill förbättra avtalsvillkoren. De anger sedan felaktiga priser som låter kanonbra, men i slutändan blir det istället dyrare och du som kund har två års uppsägningstid.

Vi vill uppmana dig att i lugn och ro jämföra innan du gör ett byte, titta på alla delar av elpriset och var noga med att läsa på vilka avtalsvillkor som gäller.

Energimarknadsinspektionens hemsida finns en lista över de elbolag som har många klagomål under lång tid. Ett tips är kika på den listan innan ni ingår ett avtal.

Inlägget publicerat 2019-10-11

Vi har låga elnätsavgifter, utan att tumma på kvalitet eller service! 

Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO redovisar fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme. Först för 2019 års Nils Holgersson-undersökning är elnät. Där de redovisar prishöjningar för elnätet från 2014 fram till idag. Nils Holgersson-undersökningen tar med de elnätsföretag som finns centralt i en kommun, vilket gör att Boo Energi aldrig kommer med i rapporten då fler elnätsföretag finns i kommunen. Vi vill därför visa hur vår elnätsavgift har utvecklats under samma period.

Vi på Boo Energi är det företag som har bland de lägsta elnätsavgifterna i Sverige och det syns tydligt att vi även är ett av de elnätsägare som varit försiktig med att höja avgiften under de senaste fem åren. Den översta bilden är tagen från Nils Holgerssonsgruppens hemsida. Publicerat 2019-06-28

Diagram över Elnätsavgifterna i Sverige mellan 2014-2019

Nu borrar vi under Värmdöleden

Boo Energis elledningar som går över den hårt trafikerade Värmdöleden är svåra att underhålla, då trafiken måste ledas om eller stoppas när luftledningen ska ses över.

Våra nya kablar skall därför läggas ner i rör under vägen. 350 meter kommer vi att behöva borra, detta gör några specialister åt oss. När den nya biten elnät är på plats under jord kan vi påbörja arbetet med att ta ner luftledningen. På sikt ger detta ett hållbarare, tryggare och mer prisvärt elnät. Inlägget publicerat 2019-06-26

Klocktorp JPEG

Mycket väl godkänd - igen!

Supportföretaget TMJ Group, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. De har gjort ett slumpmässigt urval och intervjuat 307 personer som är kunder hos oss på Boo Energi.

Vi fick vid den senaste mätningen i april Mycket väl godkänd med ett nöjdhetsindex över 75 på en skala mellan 0-100.

Nöjdhetsindex berör följande frågeområden:

 • Spontan uppfattning
 • Tillgänglighet
 • Bemötande
 • Kompetens
 • Tydlighet i besked/svar
 • Hjälp vid störning/avbrott - Leveranssäkerhet
 • Hemsida
 • Klagomålshantering
 • Fakturaförståelse
 • Prisvärdhet

Nedan har vi listat några av de kommentarer vi fått från er kunder:

 • Jag är väldigt nöjd med Boo Energi främst för att de har så bra service. Man får så himla bra respons.
 • Appen som de har är ju jättebra! Den får folk att komma ut och röra på sig. Den har triggat oss att slå alla rekord.
 • Det har fungerat utmärkt med Boo Energi. Jag har haft dem som leverantör i 30 år och det har alltid fungerat utmärkt.
 • Jag är oerhört förtjust i Boo Energi, jag är verkligen positivt överraskad att ett elbolag kan bli så pass personligt.
 • Jag var på ett trevligt möte som handlade om solpaneler i Boo Energis regi, det var trevligt och intressant.
 • Man blir bemött på ett bra sätt och de tar en på allvar när man ringer in. Inte som vissa andra företag som säger att man ska återkoppla så händer det aldrig.
 • Man kommer alltid fram till någon som är glad och peppad liksom. Annars ibland när man ringer till företag så kan vissa låta väldigt uttråkade och nästan lite arga för att man ringer.
 • De reder ut saker snabbt och man får konkreta svar på frågor.

Tack till alla er som deltagit i undersökningen! 

Inlägget publicerat 2019-06-25. 

Ormingeringen

Just nu pågår ett arbete med markförläggning av kablar för att ersätta befintliga luftledningar från Vattenfalls ställverk runt Krokhöjden till Myrsjöskolan. Kommunen har för avsikt att bygga fler bostäder i området. En entreprenör utför arbetet med markförläggningen av Vattenfalls och Boo Energis kablar och den första etappen från Kummelbergets industriområde till Vattenfalls ställverk beräknas vara klar kring midsommar.

Etapp två från Vattenfalls ställverk via Mensättravägen till korset vid Myrsjöskolan beräknas vara klart till årsskiftet. I och med detta blir Boo Energis elnät både föryngrat och förstärkt. Inlägget skrivet: 2019-05-06

Vattenfall Otera Mindre

Nytt elnät på Koviksudde

På bilderna nedan ser ni våra montörer Mikael och Niklas som just nu arbetar med att driftsätta det nya elnätet i vårsolen ute på Koviksudde.

Vi kommer successivt att släppa på el till de nya transformatorstationerna, kablarna och kabelskåpen. Så småningom kommer alla fastigheter att vara inkopplade på det nya nätet och elen kommer i nya robusta och säkra elledningar.

Under stormen Alfrida i januari så var Koviksudde ett av våra hårdast drabbade områden med många strömavbrott som följd. När ombyggnadsarbetet är klart och de gamla luftledningarna är borta så kommer framtida stormar inte alls att påverka elförsörjningen på samma sätt.

Ni som har en fastighet på Koviksudde har i samband med utbyggnaden för vatten och avlopp fått en ny elservis till er fastighet. Viktigt är att VA och el samordnas när det är dags att gräva på tomten. Hör av er till oss innan ni sätter igång. Inlägget skrivet 2019-04-10Två bilder


Boo Energi - Årets Nackaföretag 2019!

Vi känner en enorm stolthet att i år få utmärkelsen Årets Nackaföretag 2019! 

Motivering som följer: 
Boo Energi utmärker sig med ett starkt engagemang för miljö och hälsa. Med träningsappen stimulerar de till ett hälsosamt liv som också ger kunderna en sänkt energikostnad. Dessutom bidrar Boo Energi, genom Boo-Fonden, till en mer glädjefylld tillvaro för regionens barn och ungdomar. Boo Energi Ligger i framkant för omställning till solenergi och erbjuder alltid 100% miljömärkt el. Med en imponerande utveckling skänker årets pristagare ett mervärde till Nacka och bidrar till samhällets utveckling långt utanför sitt verksamhetsområde.
 

Pris

Boo Fonden

Boo fonden stöttar varje år hundratals människor i föreningslivet. 

Syftet med fonden är att kunna hjälpa så många som möjligt att känna glädje tillsammans med andra, vara en del av en grupp, bli sedd. Vi vet att det ibland kan vara svårt för både föreningar och föräldrar att få pengarna att räcka till och vi på Boo Energi känner verkligen glädje över att kunna stötta.

Alla de som ansökt från fonden har fått återkoppling per e-post. Certifikatsutdelning till alla bidragstagare hölls på Tele2 Arena. 


Boo Energi


Värmdövägen 657
Box 103
132 23 SALTSJÖ-BOO
08 - 747 51 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alla rättigheter Boo Energi 2016

Karta

Adress