boo energi logo boo energi logo
Jumbo Elnät

Har du fått en ny elmätare?

Uppdaterad: 8 november 2023

I samband med att din mätare byts ut, kommer vi som din elleverantör få information om din förbrukning timme för timme. Alla våra kunder kan sedan tidigare välja ett elavtal som är timavräknat. Du kan i och med det påverka din elräkning i större utsträckning samt spara pengar genom att använda el på tider när priset på el är lågt. Om du bundit ditt elavtal till en viss tid med fastställt pris fortsätter det avtalet som tidigare, tills det att bindningstiden löper ut.

När fakturan anländer från oss blir det också enklare att läsa av din förbrukning då den visar din faktiska elanvändning varje månad istället för mätarställningen.

Här kan du läsa mer om timavräknat elpris.

electricity meter 96863 1920

Arbete med elmätarbyten pågår 

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen, tagit fram funktionskrav för framtidens elmätare. Tillsammans med de andra nätbolagen i Sverige har vi fått uppgiften att byta ut cirka 5 miljoner elmätare runt om i landet före 2025.

Den elmätare som vi på Boo Energi använder heter Kamstrup Omnipower och hittills har vi bytt ut 11 000 av våra kunders elmätare.

Vi kommer att prioritera elmätarbyten under året och vi har som mål att alla våra kunder ska ha fått en ny Omnipower mätare innan 2024 böjrar. Detta så vi är klara i god tid före de nya kraven börjar gälla.

Åke byter elmätare 

Varför ska elmätaren bytas ut? 

Energimarknadsinspektionen har, på uppdrag av regeringen, tagit fram funktionskrav för framtidens elmätare. De nya funktionerna ger bättre förutsättningar för att minska energiförbrukningen och kostnaderna för elkunderna samt att möjliggöra en ökad och billigare introduktion av mikroproduktion. Innan 2025 ska alla cirka 5 miljoner elmätare i Sverige ha bytts ut.


Vi på Boo Energi har så här långt bytt ut ungefär 80 procent av våra elmätare. Våra nya elmätare heter Kamstrup Omnia och de som finns kvar sedan tidigare heter Kamstrup Senea.

Vad kan den nya elmätaren? 

  • Elmätaren kan mäta spänning, ström och aktiv energi för varje fas. Detta möjliggör en effektivare nätdrift och underlättar för de hushåll som har mikroproduktion.
  • Vi som elnätsägare kan nu läsa av din elmätare på distans. Vi har även möjlighet att uppgradera och ändra mätarens inställningar utan att behöva vara på plats.
  • Den nya elmätaren gör att vi kan koppla i från strömmen på elanläggning utan att vara på plats. Det gör det lättare att stänga av strömmen i samband med en flytt till exempel.

  • Elmätaren har ett kundgränssnitt som gör att man kan hämta uppgifter från mätaren, vilket kan hjälpa dig att följa din elförbrukning i realtid. För att kunna använda kundgränssnittet på de nya mätarna behöver du koppla på en modul till vår CCC-port. En vanlig modul som fungerar på våra elmätare kallas HAN-port, RJ45. 

För att kunna mäta din elanvändning i realtid så behöver du ansluta en HAN-portsmodul. Det kan du läsa mer om här:

Elmätaren till hemsidan

1. Display - Visar din mätarställning, antal kilowattimmar.

2. Knapp- Knappen använder du för att växla sidor i displayen.

3. Lysdiod - Den övre lampan blinkar i takt med förbrukningen, 1 000 blinkningar/kWh.

4. Mätarnummer - Din mätares "personliga" nummer. 

5. Kundgränssnitt - Plats för kommunikationsmodul som kopplas till mätarens CCC- port. Boo Energi behöver aktivera kundgränssnittet för att den påkopplade modulen skall fungera. 

6. Brytardiod släckt = tillkopplad

    Niklas och Linus

    Vi på Boo Energi har som mål att alla våra mätare skall vara utbytta till nya Omniamätare i december 2023.  

    Alla rättigheter Boo Energi 2024