boo energi logo boo energi logo
Jumbo - Våra elavtal

Vilket elavtal passar dig bäst?

Våra elavtal

Uppdaterad: 1 februari 2024

Vi har tre olika avtalsmodeller att välja på, rörligt elpris, fast elpris eller Boo-portföljen. Oavsett prismodell så är elen producerad till 100% från förnyelsebara energikällor, sol, vind, vatten och biogas. Dessutom klimatkompenserar vi extra, vilket ger 110 % klimatpositiv el.

Våra avtalsmodeller

Vi vill att du ska känna dig trygg med oss. Lita på att vi alltid erbjuder prisvärd el utan onödiga extra avgifter och med generösa avtalsvillkor. Läs mer om våra elavtal nedan och klicka dig vidare för en utförligare beskrivning. 

Se gärna vår film:  "Elprisets olika delar".

Boo-portföljen - planerade elinköp 

Boo-portföljen syftar till att erbjuda ett mer stabilt elpris med lägre risk över tid. Genom planerade prissäkringar kan vi minska kraftiga prissvängningar vilket medför att elpriset följer marknaden, men i en mer kontrollerad form än med ett rörligt elpris.  

Priset ses inte som ett fastprisavtal eller ett rörligt elprisavtal. Det är en kombination av planerade elinköp över tid, där du även kan påverka ditt elprissnitt genom att styra en viss del av elanvändningen när priset är lägre. Vanligen är detta nattetid mellan klockan 23-06.

Läs mer om Boo-portföljen

Rörligt timavräknat elavtal - styrs av tillgång och efterfrågan

Rörligt elavtal passar dig som kan hantera kraftiga prissvängningar under vissa perioder, både uppåt och neråt. Elpriset per kWh är generellt högre under höst och vinter då elanvändningen är högre än under vår och sommar. 

Priset sätts timme för timme och du har möjlighet att styra din elanvändning till tider när priset är lägre. Vanligtvis är priset som lägst mellan klockan 23 och 06.

Läs mer om rörligt timavräknat elavtal

Bundet elavtal - du vet ditt pris

Bundet elavtal passar dig som inte vill ha några överaskningar och som vill veta vilket pris du ska betala per kWh under en bestämd period. Då priset är detsamma under hela avtalsperioden blir kostnaden störst under de perioder då du använder mest el och lägst under de perioder du har mindre elanvändning.

Läs mer om bundet elavtal

Alla rättigheter Boo Energi 2024