boo energi logo boo energi logo
Jumbo Elavtal

Vilket elavtal passar dig bäst?

Vill du veta vad du betalar varje månad eller är det viktigare att betala så lite som möjligt totalt sett, oavsett har vi ett avtal för dig!

Klimatpositiv el till utmärkt pris.

Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss och har alltid tydliga elpriser med låg marginal, utan dolda avgifter till enkla avtalsvillkor.  

Vi har tre olika avtalsmodeller att välja på, rörligt elpris, fast elpris eller Boo-portföljen. Oavsett vilken avtalsmodell du väljer får du alltid el, producerad till 100% från förnyelsebara energikällor så som sol, vind, vatten och biogas. Dessutom klimatkompenserar vi för all el som våra kunder använder, det gör att vår el är 110 % klimatpositiv. Detta utan att det kostar extra för dig som kund. Läs mer om våra elprisavtal nedan och klicka dig vidare för en utförligare beskrivning. 

unnamed

Se vår film "Elprisets olika delar" och  "Vad påverkar elpriset?"

Boo-portföljen - En smart mix 

Boo-portföljen passar dig som vill ha ett lugnare elpris, en slags blandning mellan rörligt och fast elpris. Du kan luta dig tillbaka och låta våra professionella elhandlare köpa in elen vid tillfällen när de anser att priset är lågt. Elpriset blir sedan ett snitt av alla inköp och ger ett långsiktigt stabilt elpris med låga priser över tid till generösa avtalsvillkor.  

Läs mer om Boo-portföljen

Bundet elprisavtal - Det trygga valet 

Bundet elavtal passar dig som inte vill ha några överaskningar och som vill veta vilket pris du ska betala per kWh under en bestämd period. Då priset är detsamma under hela avtalsperioden blir kostnaden störst under de perioder då du använder mest el och lägst under de perioder du har mindre elanvändning.

Läs mer om bundet elprisavtal

Rörligt elprisavtal - Styrs av tillgång och efterfrågan

Rörligt elavtal passar dig som kan hantera kraftiga prissvängningar under vissa perioder, både uppåt och neråt. Elpriset per kWh är generellt högre under höst och vinter då elanvändningen är högre än under vår och sommar. 

Läs mer om rörligt elprisavtal

Alla rättigheter Boo Energi 2016