boo energi logo boo energi logo

Vilket elavtal passar dig bäst?

Vill du veta vad du betalar varje månad eller är det viktigare att betala så lite som möjligt totalt sett, oavsett har vi ett avtal för dig!

Elavtal till utmärkt pris och generösa avtalsvillkor

Vårt kundlöfte ”Miljömärkt el till ett utmärkt pris” innebär att 100% av den el vi säljer produceras av förnyelsebara energikällor så som sol, vind och vatten. Utmärkt pris innebär marknadsmässigt låga priser med generösa villkor.

Vi har tre elprisavtal för dig att välja mellan när du vill teckna nytt elavtal med oss på Boo Energi. Oavsett vilken avtalsform du väljer får du el, producerad till 100% av förnyelsebara energikällor, sol, vind eller vatten. Läs mer om våra elprisavtal nedan och klicka dig vidare för en utförligare beskrivning. 

unnamed

Se vår film "Elprisets olika delar" och  "Vad påverkar elpriset?"

Boo-portföljen - Den smarta mixen av rörligt och bundet

Boo-portföljen är ett sorts mellanting mellan bundet och rörligt pris. Professionella elhandlare förvaltar fram ett lågt rörligt pris över tid, där man slipper eventuella pristoppar (rörligt pris) samt stora prisskillnader vid avtalsförnyelse (bundet pris). Priset är bestämt upp till 80-100 % för 12 månader framåt och inköp görs upp till 30 månader framåt i tiden. Som konsument har du alltid endast tre månaders löpande uppsägningstid.

Läs mer om Boo-portföljen

Bundet elprisavtal - Det trygga valet med fast månadsavgift

Bundet elavtal passar den som vill veta vad man ska betala per kWh för en bestämd period, för att sedan antingen få en prishöjning eller prissänkning vid nästkommande bundna period. Då priset är detsamma under hela avtalsperioden blir kostnaden störst de perioder då man använder mest el, och lägst under de perioder man har lägst elanvändning.

Läs mer om bundet elprisavtal

Rörligt elprisavtal - För de som kan hantera större svängningar i elpriset 

Ett rörligt elavtal passar de som kan ta kraftiga prissvängningar under vissa perioder, både uppåt och neråt. Elpriset per kWh är generellt högre under höst/vinter än vår/sommar. Rörligt elpris är speciellt gynnsamt för de som har en hög elanvändning under vår/sommar och lite lägre förbrukning under höst/vinter.

Läs mer om rörligt elprisavtal

Alla rättigheter Boo Energi 2016