boo energi logo boo energi logo
Jumbo Styrning HAN-port

Varje kilowattimme räknas!

För många kommer det vara svårt att klara av de höga elpriserna. Om du använder mindre el kan du spara pengar i ditt hushåll och när fler av oss gör samma sak blir efterfrågan på el lägre och vi kan tillsammans påverka elpriset i rätt riktning.  

Om vi hjälps åt kan vi förbättra situationen på elmarknaden och balansen i systemet. Här hittar du information om läget, varför vi behöver spara på energin och hur du kan bidra.

Vi visar solidaritet 

Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Tillsammans

Kan du flytta elanvändningen till andra tider?

Försök att minska din elanvändning mellan klockan 7-10 och 17-19, då är efterfrågan nästan alltid som störst och priset som högst. Allt som har med värme att göra i hemmet förbrukar mest energi, torktumlaren och golvvärmen till exempel är riktiga energibovar. 

Kan du flytta viss elanvändning till natten eller helgen sparar du inte bara pengar på att själv få ett lägre elpris, (om du har timavräknat rörligt elpris eller Boo-portföljen) utan du bidrar till balansen i hela el systemet. 

Enligt Svenska kraftnät minskar risken för manuell frånkoppling av elen till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar.

Spotpriset
 Bilden visar ett exepel för hur priset kan se ut fördelat över dygnets timmar. 

Det här kan du göra!

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

Ladda bilen på kvällen

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten. 

Sänk värmen inomhus

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra din eluppvärmning till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Hund med filt i soffan

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av apparater och släck lamporna

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Täta ditt hus

Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt.

 Sockor

 

Välkommen!

Nu ändrar appen utseende
Alla rättigheter Boo Energi 2016