boo energi logo boo energi logo
Jumbo - Tim- och månadsavräkning

Kontakta oss för mer information om företagsel

Vad innebär timavräkning?

Uppdaterad: 23 januari 2024

Timavräknat rörligt elpris innebär att Boo Energi levererar el när elen köps på Nord Pools spotmarknad i aktuellt elprisområde timme för timme. Timpriset ändras timme för timme men bestäms dygnet före och du debiteras i efterskott för den faktiska elanvändningen

Detta gäller enbart om om du har rörligt elpris eller Boo-portföljen hos Boo Energi Försäljnings AB eller motsvarande avtal hos någon annan elleverantör. Har du däremot tecknat ett bundet elavtal med fast elpris gör timpriset ingen skillnad och det spelar för din skull ingen roll när du använder elen då du vid bundet elpris alltid betalar samma pris per kilowattimme oavsett tid på dygnet. 

Hammarby Sjöstad kväll

Att tänka på för att få ett lägre pris per kilowattimme

Du kan påverka elpriset genom att använda el på "obekväma eltider" då priset oftast är lägre. I bland är elpriset dagtid flera gånger dyrare än på natten och på helgerna.

Försök att minska din elanvändning mellan klockan 7-10 och 17-19 på vardagarna om du kan, då är efterfrågan nästan alltid som störst och priset som högst. Som lägst är efterfrågan oftast mellan klockan 23-06 och på helgerna. 

Använder du elen på timmar när elpriset är lägre kommer du märka att priset per kilowattimme blir lägre än det genomsnittliga priset för månaden. 

När du har timavräkning kommer du kunna följa din faktiska elanvändning dag för dag, timme för timme. Vill du följa din elanvändning och hur mycket du använder finns det redovisat på "Mina sidor" eller i vår app. 

Diagrammet visar hur elpriset kan variera över dygnet.  

Priser över dygnet den 7 september utan enhet

Exemplet ovan visar hur spotpriset* kan variera över dygnet. Lägst pris just detta dygn är mellan klockan 23-24.

*Spotpris är det elpris som vi som elhandlare betalar på elbörsen Nord Pool (exkl. moms). Spotpriset uppdateras varje timme och påverkas av utbud och efterfrågan på marknaden.

På mina sidor 

Om du går in på mina sidor och väljer förbukning och sedan timmar ser du hur din elanvändning ser ut över dygnet.  MIna sidor

 

 

 

Alla rättigheter Boo Energi 2024