boo energi logo boo energi logo
Jumbo - Tim- och månadsavräkning

Kontakta oss för mer information om företagsel

Vad är skillnaden mellan tim- och schablonavräkning?

Timavräknat rörligt elpris innebär att Boo Energi levererar el när elen köps på Nord Pools spotmarknad i aktuellt elprisområde timme för timme. Timpriset ändras timme för timme men bestäms dygnet före och du debiteras i efterskott för den faktiska elanvändningen

Vid schablonavräkning fakturerar vi dig utefter en "schablonprofil", det vill säga hur en genomsnittsperson nyttjar elen över dygnetDu kan själv inte påverka din elkostnad genom att använda elen nattetid till exempel.

Vid schablonmätning levererar Boo Energi volymvägt rörligt pris. Volymvägt rörligt elpris är Svenska Kraftnäts volymvägda timpris (spotpris)/kalendermånad, där du som kund erhåller snittpriset för alla elkunder med volymvägt rörligt elpris. 

Detta gäller enbart om om du har rörligt elpris eller Boo-portföljen hos Boo Energi Försäljnings AB eller motsvarande avtal hos någon annan elleverantör. Har du ett bundet elavtal med fast elpris gör det ingen skillnad om du har tim- eller scablonavräkning då du alltid betalar samma pris per kilowattimme oavsett tid på dygnet. 

Vem har timavräkning?

När du har en smart elmätare från oss, kommer vi innan årsskiftet att flytta alla våra kunder till timavräkning. Den nya mätaren heter Kamstrup Omni Power.

När du får en ny mätare från oss flyttas du till timavräknat elpris. Målet är att alla våra elmätare skall vara utbytta innan årsskiftet 2023/2024.

Timavräkning är en förutsättning för en väl fungerande marknad och för att kunden ska ha förtroende för marknaden. Du som kund ska bara behöva betala för den elenergi du använt, inte mer och inte mindre. 

Om du har schablonmätning och önskar timavräknat elpris 

Ser du att du har schablonmätning och vill ändra detta kan du höra av dig till oss, så justerar vi till närmaste månadsskifte. Du kan däremot inte ändra från timmätning till schablonmätning.

I köket

Att tänka på för att få ett lägre pris per kilowattimme

Du kan påverka elpriset genom att använda el på "obekväma eltider" då priset oftast är lägre. I bland är elpriset dagtid flera gånger dyrare än på natten och på helgerna.

Försök att minska din elanvändning mellan klockan 7-10 och 17-19 om du kan, då är efterfrågan nästan alltid som störst och priset som högst.

Använder du elen på timmar när elpriset är lägre kommer du märka att priset per kilowattimme blir lägre än genomsnittspriset för månaden. 

När du har timavräkning kommer du kunna följa din faktiska elanvändning dag för dag, timme för timme. Vill du följa din elanvändning och hur mycket du använder finns det redovisat på "Mina sidor".

Grafen visar elprisets variation över dygnet 

Priser över dygnet den 7 september utan enhet

Exemplet ovan visar spotpris* och avser prisområde 3, den 7 september 2022. Lägst pris just detta dygn är mellan klockan 23-24.

*Spotpris är det elpris som vi som elhandlare betalar på elbörsen Nord Pool (exkl. moms). Spotpriset uppdateras varje timme och påverkas av utbud och efterfrågan på marknaden.

Hur du ser om du har timavräkning eller schablonavräkning

På din faktura:

Om det på din faktura (sida 2) står 0 på raden mätarställning, så har du timmätning. Finns där i stället ett långt nummer, så har du schablonmätning.

Mätarställning 2

 På "Mina Sidor"

Om du går in på mina sidor och väljer förbukning och sedan timmar. Finns där värden med staplar på sidan, så har du timmätning, saknas information så har du schablonmätning. 

MIna sidor

 

 

 

 

Boo Energi


Värmdövägen 657
Box 103
132 23 SALTSJÖ-BOO
08 - 747 51 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alla rättigheter Boo Energi 2016

Karta

Adress