boo energi logo boo energi logo
Jumbo - Tim- och månadsavräkning

Kontakta oss för mer information om företagsel

Vad är skillnaden mellan tim- och schablonavräkning?

Timavräknat rörligt elpris innebär att Boo Energi levererar el när elen köps på Nord Pools spotmarknad i aktuellt elprisområde timme för timme. Timpriset ändras timme för timme men bestäms dygnet före och du debiteras i efterskott för den faktiska elanvändningen

Vid schablonavräkning* fakturerar vi dig utefter en "schablonprofil", det vill säga hur en genomsnittsperson nyttjar elen över dygnet. Då kan du inte själv påverka din elkostnad genom att använda elen nattetid till exempel.

Detta gäller enbart om om du har rörligt elpris eller Boo-portföljen hos Boo Energi Försäljnings AB eller motsvarande avtal hos någon annan elleverantör. Har du ett bundet elavtal med fast elpris gör det ingen skillnad om du har tim- eller scablonavräkning då du alltid betalar samma pris per kilowattimme oavsett tid på dygnet. 

Hammarby Sjöstad kväll

Om du har schablonmätning och önskar timavräknat elpris 

Ser du att du har schablonmätning och vill ändra detta kan du höra av dig till oss, så justerar vi till närmaste månadsskifte inom vårt elnät. Tillhör du ett annat elnät kan ändringen ta upp till 3 månader. Du kan däremot inte ändra från timmätning till schablonmätning.

I köket

Att tänka på för att få ett lägre pris per kilowattimme

Du kan påverka elpriset genom att använda el på "obekväma eltider" då priset oftast är lägre. I bland är elpriset dagtid flera gånger dyrare än på natten och på helgerna.

Försök att minska din elanvändning mellan klockan 7-10 och 17-19 om du kan, då är efterfrågan nästan alltid som störst och priset som högst.

Använder du elen på timmar när elpriset är lägre kommer du märka att priset per kilowattimme blir lägre än genomsnittspriset för månaden. 

När du har timavräkning kommer du kunna följa din faktiska elanvändning dag för dag, timme för timme. Vill du följa din elanvändning och hur mycket du använder finns det redovisat på "Mina sidor".

Oktober - har du använt elen på "rätt" tider? 

Titta på din faktura som avser oktober och titta på andra sidan för att se ditt elpris per kilowattimme. Har du ett lägre rörligt elpris än månadens snitt som för oktober var 0,96 kronor per kWh exkl. moms så har du använt el på "bättre" tider än det genomsnittliga hushållet. Har du däremot ett högre rörligt elpris har du använt elen på "sämre" tider när efterfrågan av el är hög och priset också dyrare.

Diagrammet visar elprisets variation över dygnet.  

Priser över dygnet den 7 september utan enhet

Exemplet ovan visar spotpris* och avser prisområde 3, den 7 september 2022. Lägst pris just detta dygn är mellan klockan 23-24.

*Spotpris är det elpris som vi som elhandlare betalar på elbörsen Nord Pool (exkl. moms). Spotpriset uppdateras varje timme och påverkas av utbud och efterfrågan på marknaden.

Hur du ser om du har timavräkning eller schablonavräkning

På din faktura:

Om det på din faktura (sida 2) står 0 på raden mätarställning, så har du timmätning. Finns där i stället ett långt nummer, så har du schablonmätning.

Mätarställning 2

 På "Mina Sidor"

Om du går in på mina sidor och väljer förbukning och sedan timmar. Finns där värden med staplar på sidan, så har du timmätning, saknas information så har du schablonmätning. 

MIna sidor

*Vid schablonmätning säljer Boo Energi volymvägt rörligt pris. Volymvägt rörligt elpris är Svenska Kraftnäts volymvägda timpris (spotpris)/kalendermånad, där du som kund erhåller snittpriset för alla elkunder med schablonmätning.  

Vem har timavräkning i Boo Energis nätområde?

När du har en smart elmätare från oss, kommer vi innan årsskiftet att flytta alla våra kunder till timavräkning. Den nya mätaren heter Kamstrup Omni Power.

När du får en ny mätare från oss flyttas du till timavräknat elpris. Målet är att alla våra elmätare skall vara utbytta innan årsskiftet 2023/2024.

Timavräkning är en förutsättning för en väl fungerande marknad och för att kunden ska ha förtroende för marknaden. Du som kund ska bara behöva betala för den elenergi du använt, inte mer och inte mindre. 

 

 

Välkommen!

Nu ändrar appen utseende
Alla rättigheter Boo Energi 2016