boo energi logo boo energi logo

Vilket elavtal passar dig bäst?

Vill du veta vad du betalar varje månad eller är det viktigare att betala så lite som möjligt totalt sett, oavsett har vi ett avtal för dig!

Boo-portföljen

Sveriges smartaste elpris - Boo-portföljen - ger dig ett budgeterbart, långsiktig och bra elpris med låg riskexponering och låga priser över tid.

simple smiley

Elpriset är en kombination av bundet och fast elpris vilket ger ett lugnt rörligt elpris där pristoppar kapas. Priset är alltid säkrat mellan 80-100% de närmsta 12 månaderna. Avtalet rullar så länge du vill, med 3 månaders uppsägningstid. Boo-portföljen omfattar kostnad av elkraft, portföljens förvaltade resultat samt Boo Energis påslag. Utöver detta innehåller elfakturan elcertifikat, energiskatt och moms.

Boo-portföljen - Så här går det till

Boo-portföljen är en produkt där vi samlar flera kunders beräknade elvolym till en stor volym. Professionella elhandlare köper el till Boo-portföljen på Elbörsen vid de tidpunkter då de anser att elen är prisvärd. Faktorer elhandlarna tar hänsyn till är bland annat väder, valuta, svensk-, nordisk- och världspolitik samt produktionskapacitet. 

Våra duktiga förvaltare har lyckats 7 procent bättre än marknadprisindex i sitt arbete under de senaste 5 åren.

Inköp görs upp till 30 månader framåt i tiden (innevarande år samt ytterligare 18 månader framåt). Handeln på elbörsen sker i finansiella kontrakt. Därefter betalar de kunder som har Boo-portföljen resultatet av det finansiella resultatet i kombination med ett rörligt elpris innehållande elkraft, Boo Energis påslag samt elcertifikatskostnad.

 

Skärmklipp kurva

 

Bilden visar kurvan över elbörsens stängningskurser 2012-2018, där de röda markeringarna är exempel på när elhandlarna bestämmer sig för att köpa el upp till 30 månader framåt, i olika volymer. Genom att köpa elen framåt i tiden när den är prisvärd får man hela tiden en bra indikation på sitt eget elpris utveckling framöver, vilket gör att man aldrig behöver få obehagliga överraskningar över skenande kostnader. Priset är alltid säkrat mellan 80-100% de närmsta 12 månaderna.

När en ny kund vill ansluta sig till Boo-portföljen, vilket resulterar i att portföljens totala volym och värde kommer ändras, behöver man marknadsanpassa den nya kundens pris, så att pris- och volymnivån harmoniseras ihop mellan befintlig portföljs pris- och volymbild med den nya volymen och det aktuella priset som råder på marknaden. Denna prisharmonisering kallas för marknadsprisanpassning, och det innebär att den nya kundens avvikande prisbild mot portföljens pris, redovisas som en extra post i form av extra avgift eller extra rabatt mot portföljens pris. Marknadsprisanpassningen sker under ca 18 till 24 månader. Om ett företag som har marknadsprisanpassning avslutar sina elinköp via Boo-portföljen justeras resterande summa på sista fakturan.

Elnätkostnad tillkommer och faktureras vanligtvis av din elnätsägare. Elnätsägaren debiterar även elskatt från 2018-01-01.

Privatperson - teckna avtal nedan

Företag kontaktar våra företagssäljare
Alla rättigheter Boo Energi 2016