boo energi logo boo energi logo
Jumbo Elavtal

Vilket elavtal passar dig bäst?

Vill du veta vad du betalar varje månad eller är det viktigare att betala så lite som möjligt totalt sett, oavsett har vi ett avtal för dig!

Boo-portföljen

Sveriges smartaste elpris ger dig ett budgeterbart, långsiktig bra elpris med låg risk och låga priser över tid.

Vi rekommenderar Boo-portföljen som sedan starten för fyra år sedan haft ett elpris som i snitt varit 5,78 öre lägre per kWh jämfört med det rörliga elpriset (inkl. moms).

Inom Boo-portföljen sköter våra professionella elhandlare inköpen av el åt dig, på samma sätt som de köper el åt den tunga industrin. Du behöver inte tänka på hur eller när, det gör våra elhandlare, de köper in elen vid rätt tillfällen. De tar hänsyn till marknaden, väder, valuta, fyllnadsgrad i vattenmagasin och världens händelser i stort. Du kan luta dig tillbaka och fokusera på andra saker. Boo-portföljen har dessutom till utmärkta villkor, endast tre månaders uppsägningstid. 
 
Elpriset i Boo-portföljen är en kombination av bundet och rörligt elpris vilket ger ett lugnt elpris där pristoppar kapas. Priset är alltid säkrat mellan 80-100% de närmsta 12 månaderna. I Boo-portföljen ingår kostnad av elkraft, portföljens förvaltade resultat samt Boo Energis påslag. Utöver detta innehåller elfakturan elcertifikat, energiskatt och moms. Enkelt formulerat, vi tar inget extra för denna utmärkta produkt, inga dolda avgifter eller obehagliga överraskningar och självklart är elen förnybar. 

Se vår film om Sveriges smartaste elpris,  "Boo-portföljen, så fungerar det."

Boo-portföljen - Så här går det till

Boo-portföljen är en produkt där vi samlar flera kunders beräknade elvolym till en stor volym. Professionella elhandlare köper el till Boo-portföljen på Elbörsen vid de tidpunkter då de anser att elen är prisvärd. Faktorer elhandlarna tar hänsyn till är bland annat väder, valuta, svensk-, nordisk- och världspolitik samt produktionskapacitet.

Inköp görs upp till 30 månader framåt i tiden (innevarande år samt ytterligare 18 månader framåt). Handeln på elbörsen sker i finansiella kontrakt. Därefter betalar de kunder som har Boo-portföljen resultatet av det finansiella resultatet i kombination med ett rörligt elpris innehållande elkraft, Boo Energis påslag samt elcertifikatskostnad.

Boo portföljen vs rörligt elpris sep 2020 NY

 

Bilden visar jämförelsen mellan det rörliga elpriset och Boo Portföljen. Våra professionella elhandlare köper el framåt i tiden när de anser att elen är prisvärd. De följer prisutvecklingen och får hela tiden en bra indikation för hur elpriset kommer att se ut framåt, vilket gör att man aldrig behöver få obehagliga överraskningar över skenande kostnader. Priset är alltid säkrat mellan 80-100% de närmsta 12 månaderna.

När en ny kund vill ansluta sig till Boo-portföljen, vilket resulterar i att portföljens totala volym och värde kommer ändras, behöver man marknadsanpassa den nya kundens pris, så att pris- och volymnivån harmoniseras ihop mellan befintlig portföljs pris- och volymbild med den nya volymen och det aktuella priset som råder på marknaden. Denna prisharmonisering kallas för marknadsprisanpassning, och det innebär att den nya kundens avvikande prisbild mot portföljens pris, redovisas som en extra post i form av extra avgift eller extra rabatt mot portföljens pris. Marknadsprisanpassningen sker under ca 18 till 24 månader. Om ett företag som har marknadsprisanpassning avslutar sina elinköp via Boo-portföljen justeras resterande summa på sista fakturan.

Elnätkostnad tillkommer och faktureras vanligtvis av din elnätsägare. Elnätsägaren debiterar även elskatt från 2018-01-01.

Privatperson - teckna avtal nedan

Företag kontaktar våra företagssäljare
Alla rättigheter Boo Energi 2016