boo energi logo boo energi logo
Jumbo Jordfel

Har din jordfelsbrytare löst ut?

Slå till jordfelsbrytaren

Uppdaterad: 11 mars 2021

En jordfelsbrytare är ett komplement till säkringarna i en elcentral och bryter strömmen vid felströmmar mot jord. Om din jordfelsbrytare löst ut, prova att slå till jordfelsbrytaren. Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning som var övergående. Inträffar det igen bör du kontakta en elinstallatör. 

Jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring som skyddar vid elfel. Den bryter strömmen snabbt vid jordfel både i elanläggningen och i anslutna produkter. Kom ihåg att jordfelsbrytaren ska testas minst två gånger per år.

Slå till jordfelsbrytaren - Löser den ut igen, är något fel.

Felsökning: 

 • Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren igen.
 • Återställ därefter en säkring i taget till dess att jordfelsbrytaren löser ut igen.
 • Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes.
 • Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar återställts finns felet i eller före centralen. Ta då hjälp av en elinstallatör.
 • När felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp: fortsätt dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren.
 • Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Ta hjälp av en elinstallatör.
 • Om jordfelsbrytare förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till dess att den ånyo löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt en fackkunnig person undersöka och reparera.

Jordfelsbrytare

Tips!

Kontrollera utomhus elanslutna apparater, utelampor, trädgårdsbelysning, infravärmare, motorvärmare. Andra apparater som brukar kunna lösa ut jordfelsbrytare kan vara en hydrofor-pump, varmvattenberedare, spis, tvätt och diskmaskin. 

Testa/prova din jordfelsbrytare

På jordfelsbrytaren finns oftast en provknapp. Du kan kontrollera funktionen, genom att trycka på knappen, då ska ordfelsbrytaren ska slå ifrån omedelbart.

Vad kan du själv kontrollera när du inte har ström?

Kontrollera stegen i listan nedan, eller se vår film som går igenom de olika stegen. 

 • Kontrollera om någon säkring eller jordfelsbrytare har löst ut i ditt proppskåp.
 • Hittar du inte något fel kan du titta ut för att se om gatubelysningen har slocknat eller om det lyser hos grannen. Om omgivningen inte heller har el beror detta förmodligen på ett strömavbrott. Håll dig informerad om händelseutvecklingen och avvakta.
 • Om du har eget boende kan det vara så att inget vatten kommer ur kranarna samtidigt som elektriska apparater och element slutar att fungera. Tänk på att toaletten inte fylls på och utan vatten kan du inte spola.
 • Du kan ringa ditt nätbolag (Boo Energi i Saltsjö-Boo) och anmäla felet. Vi och de allra flesta elbolag finns på sociala medier som exempelvis Facebook.
 • Om du har en mobiltelefon, ha den nära dig. SOS alarm har ett system där du vid en krissituation kan få ett varnings-SMS med viktig information till din mobil. 

 

 

Alla rättigheter Boo Energi 2024