boo energi logo boo energi logo
Jumbo Nyhetsbrev

Snart producerar vi egen förnyelsebar el

Nyhetsbrev - september

Hans och elpriset 

Ovädret Hans har orsakat betydande skador på många platser, men den kraftiga vinden har samtidigt hjälpt till att öka våra energilager. När det blåst så mycket har vindkraften kunnat genererat en stor mängd el, vilket har minskat behovet av att använda vatten- och gasreserver för att producera elektricitet. Dessvärre var nederbörden centrerad till Norges och Sveriges mellersta delar vilket gör att nivåerna i våra vattenmagasin faktiskt fortfarande är under det normala även om lagren fylldes på i och med Hans besök.

Förra månaden blev en månad med ganska låga temperaturer och vi noterar relativt låga priser på el och även negativa elpriser under delar av augusti som vi berättade om i vårt förra nyhetsbrev. 

I augusti förra året inträffade något intressant på gasprisfronten. Priserna sköt plötsligt i höjden när Ryssland tillkännagav att de skulle stänga av gasledningen Nord Stream mellan Ryssland och Tyskland i tre dagar för planerat underhållsarbete. Oron fortsatte och spreds sig ytterligare när sabotageincidenten på Nord Stream inträffade. Trots detta återgick gaspriserna till en mer stabil nivå senare på året, i linje med tidigare år. Detta berodde delvis på den relativt milda hösten och vintern bortsett från december månad 2022 som var riktigt kall.

I grafen nedan ser ni en jämförelse av våra sommarmånader för de tre senaste åren. Grafen visar Boo Energis genomsnittliga rörliga elpris, inklusive moms.

574 Sommaren 3 år
Rörligt elpris och Boo-portföljen i augusti

Nordisk energimix - exklusive ursprungsgarantier: 

Boo Energis rörliga genomsnittspris per kilowattimme landade på 44,51 öre exkl. moms och 55,64 öre inkl. moms.

Boo-portföljens genomsnitt per kilowattimme blev lägre än rörligt elpris och landade på 43,21 öre exkl. moms och 54,01 öre inkl. moms.

El från förnyelsebara energikällor (110 % klimatpositiv el): 

Det rörliga elpriset per kilowattimme inklusive ursprungsgarantier hamnade på 51,51 öre exkl. moms och 64,39 öre inkl. moms.

Boo-portföljens pris per kilowattimme inklusive ursprungsgarantier hamnade på 50,21 öre exkl. moms och 62,76 öre inkl. moms.

Observera att priserna ovan är genomsnittspriset över månaden. Vilket ditt unika genomsnittspris per månad blir beror på hur du använder elen över dygnet. Om du har prismodellen Boo-portföljen är det fler saker som spelar in. Titta gärna på vår film om Boo-portföljen, där vi förklarar mer om hur priset sätts.

Här kan du se vår film om Boo-portföljen

När vi i informationen anger priser, så inkluderar det elcertifikat samt Boo Energis inköpskostnader och påslag, men exklusive ursprungsgarantier. Vi använder prisområde 3 (SE3) och Svenska kraftnäts schablonmedelpris för aktuell månad. I historiska värden anger vi alltid Boo-portföljens ”baspris”, vilket är utan marknadsprisanpassning. Vi anger om priset är exkl. alt. inkl. moms. 

Framåt

Vad tror vi om elpriset framåt?

Just nu ser det ut som att elpriserna kommer vara relativt stabila fram till mitten av november. Därefter blir det mer osäkert då det är så många faktorer som påverkar priserna, särskilt om det skulle bli kallt och elanvändningen ökar.

Vädret spelar stor roll förstås, mycket vind och regn underlättar, men också andra saker som vattennivåer i våra vattenkraftverk, mängden i Europas gaslager och kärn- och kolkraftsproduktionen. Även kärnkraften i Sverige och Finland har stor inverkan, vad som händer i Kina och till och med Australien påverkar också våra elpriser här i Sverige. Det har vi lärt oss nu i veckan då gaspriset plötsligt gick upp trots välfyllda gaslager. Bakgrunden är en strejk som slår mot Australiens naturgasexport.

Kärnkraften i Frankrike  

Efter att ha varit på väg att fasa ut kärnkraften har Frankrike svängt. Alla kärnkraftverk som kan behållas ska nu göra det och regeringen överväger även att bygga fler reaktorer.

Frankrikes kärnkraftsproduktion har en betydande inverkan på elpriserna, då de vanligtvis exporterar el till sina grannländer. Förra året ställdes flera av deras kärnkraftverk inför reparationer, vilket ledde till en negativ påverkan på elpriserna när Frankrike istället behövde importera el. Nu återgår de till sin roll som exportörer, men behovet av underhåll och de tillfälliga nedstängningarna av kärnkraftverken kan fortsätta att påverka elpriserna i hela Europa.

Fredrik Heleander
Fredrik Heleander, VD på Boo Energi Försäljnings AB

Välkommen til oss och prata elpris 

Den 26 september är du välkommen till oss och prata el. Vi kommer titta närmare på vad som faktiskt hände på energimarknaden för drygt två år sedan och vilka utmaningar som ligger framför oss.

Det är Fredrik Heleander, vd på Boo Energi Försäljnings AB som kommer ge dig insikter om elpriset och svara på de vanligaste frågorna våra kunder ställer. Vi beräknar att själva genomgången tar ungefär 1 timme, och därefter kommer det finnas tid för frågor och diskussion.

Välkommen till vårt kontor i Saltsjö-Boo:

När: den 26 september. klockan 18:00
Var: Boo Energi, Värmdövägen 657, Saltsjö-Boo

Vi behöver din anmälan före den 22 september.  

Varmt välkommen till en informativ session om elpriset här hos oss

Anmäl dig före den 22 september

565 Susanne och emblem nyhetsbrev

Vi fick "Mycket väl godkänd" trots två utmanande år 

Vartannat år genomför vi på Boo Energi en kundundersökning i samarbete med TMJ Group, som är experter på kundundersökningar inom energibranschen.

Tack till alla er som tagit er tid för att svara på våra frågor. Genom era svar har vi nu bättre insikt i vad vi gör bra och vilka önskemål som finns framåt. 

Vi kommer löpande använda de insikter vi fått av er i vårt utvecklingsarbete. En del saker gör vi redan, men i bland lyckas vi inte nå ut till alla. I detta nyhetsbrev tar vi upp två kommentarer som vi fått från er kunder. 

Fråga: När det blir strömavbrott så räcker strömmen inte till för att driva mobilmasten?

Svar: När det blir strömavbrott och en mobilmast drabbas kommer mobiltelefonnätet att fungera en viss tid. Hur länge beror på om, och hur mycket reservkraft eller batteri back-up som är kopplat till mobilmasten. Hur länge reserven räcker, vet endast mobiloperatörerna. 

Vårt engagemang när det kommer till grön el

Vinkraft web

Fråga: Allt prat om grön el är lite märkligt, jonerna som kommer i jacket är ju inte grönmärkta. Jag kan tycka att Boo Energi ska ta ställning i frågan om utsläppsrätter.

Levererad el

Svar: Detta är inte helt lätt och det är mycket att sätta sig in i. 

Vi på Boo Energi har valt att erbjuda våra kunder 100 % miljömärkt el. I de fall du valt miljömärkt säkerställer vi att den sålda mängden el har en garanterad ursprungsmärkning (EECS-standard) från sol, vind, vatten eller biobränsle.  

Det innebär dessvärre inte att den el du får levererad i ditt eluttag innehåller den energimix du valt. Den blandas med all övrig såld och producerad el som finns i elnätet. Elen tar alltid närmste vägen från produktionskälla till användning. 

Genom val av miljömärkt el är du med och bidrar till att utblandningen av el producerad av förnyelsebara energikällor ökar och därmed minskas utsläppen av bland annat koldioxid i energisystemet, vilket på sikt ger ett mer hållbart elsystem. 

Vi klimatkompenserar extra 

Oavsett vilken typ av el du väljer att köpa, så har vi valt att klimatkompensera extra i olika hållbarhetsprojekt. Arbetet innebär att fossila bränslen byts ut mot förnybara alternativ så att koldioxidutsläppen minskar. 

Det är viktigt att välja pålitliga och trovärdiga projekt för klimatkompensation och att följa upp resultat för att säkerställa att ditt bidrag verkligen gör skillnad. Projekten vi valt är certifierade av Gold Standard, som är en kvalitetsstämpel för projektet etablerat av Världsnaturfonden WWF tillsammans med andra internationella organisationer.

110 % klimatpositiv el

Kombinationen med el från 100 % förnyelsebara energikällor och klimatkompensation motsvarande 10 % av våra kunders elanvändning, leder till att den miljömärkta elen får ett nettopositivt utsläppsvärde. Detta koncept är mer känt som uttrycket klimatpositiv el. 

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete

559 Solpanel på Boo Energi nyhetsbrev

Mer förnyelsebar el till våra grannar

Som vi nämnde i vårt förra nyhetsbrev, så kommer vi snart kunna producera el från panelerna på vårt kontors hustak. Det gör att vi och våra grannar kommer få en större mängd ursprungsmärkt el i sina uttag, detta även om de inte valt el med ursprungsmärkning (läs mer om levererad el i avsnittet ovan). 

Vi har spelat in ett kort klipp där projektledaren för uppdraget berättar mer.

Vi välkomnar Therese 

I vår strävan att alltid vara i framkant inom teknik och erbjuda användarvänliga lösningar är vi glada över att meddela att vårt IT-team nu utökas.

Therese, som bor i Nacka, kommer att fungera som projektledare. Hon ser verkligen fram emot att bidra till leveransen av hållbara energilösningar, där innovation möter tradition.

Therese och trygghetsdag

Trygghetsdag på Boo Folkets Hus

På tisdag den 19 september bjuder Boo Folkets hus i Orminge in dig som är senior mellan klockan 13.00-16.00.

Där finns representanter från polisen, Nacka kommun och sakkunniga från bankvärlden. 

Även vi på Boo Energi är på plats i som utställare för att informera om elavtal och vad som är viktigt att tänka på. Vi har även bidragit med en liten pryl som passar in på temat trygghet till den goodiebag som delas ut.  

Läs mer på Boo Folkets Hus hemsida

548 Se när priset är lägst Följ och jämför Se din historik 2

  

Välkommen!

Nu ändrar appen utseende
Alla rättigheter Boo Energi 2016