boo energi logo boo energi logo
Jumbo Generell

Tryggt och säkert!

Nyhetsbrev - juni

I vårt förra nyhetsbrev funderade vi på hur vårfloden skulle utveckla sig? Vårfloden har tyvärr nått extremt höga strömhastigheter och jämförs med det tidigare rekordåret, 1968. Både hus och vägar längs med Torne älv har översvämmats. När det varit torrt så länge minskar markens förmåga att absorbera vatten, vilket förvärrar läget i kombination med snabb snösmältning och kraftigt regn.

Finsk kärnkraft och mycket vind är andra komponenter som bidrar till ett lågt elpris i maj

Vi såg i slutet på maj, riktigt låga elpriser och vid några tillfällen även negativa priser under vissa timmar, vilket inte bara beror på den kraftiga vårfloden. Vårt grannland Finland har sitt nya kärnkraftverk Olkiluoto 3 i drift och har precis som Sverige haft en månad som varit blåsig.

Finland har inte så mycket vattenkraft och det är vanligen vattenkraften som hjälper till att balansera elen i systemet (hydrologisk balans), så när Finland har överskott på el exporterar de gärna till oss, vilket bidrar till lägre elpris främst i elområde 3.

Vårflod


Vi blickar tillbaka

Många gissar att det är sommarmånaderna som har det lägsta elpriserna varje år. Faktum är att elpriset nästan alltid är som lägst i april och maj när snön smälter och vårfloden börjar fylla vattenmagasinen.

Om vi ser till de fem senaste åren (2018-2022) så har priset per kilowattimme varit som lägst i april och maj med genomsnitt på 42 respektive 44 öre. Därefter kommer juli (46 öre), februari (47 öre) och juni (49 öre). Detaljerade priser för maj 2023 finner du i nästa stycke.

December är den månad som de fem senaste åren varit den dyraste med ett genomsnitt på 92 öre/kilowattimme.

Priserna som anges här och i diagrammet nedan är Boo Energis rörliga elpris i öre per kilowattimme inklusive ursprungsgarantier men exkl. moms. Från och med februari i år är ursprungsgarantierna för förnyelsebar el inte inkluderade i Boo Energis "baspris".

Priser de fem senaste åren

Rörligt elpris och Boo-portföljen i april 

Priserna som anges är exklusive ursprungsgarantier. 

Boo Energis rörliga genomsnittspris per kilowatt landade i april på 76 öre exkl. moms och 95 öre inkl. moms. 

Genomsnittet för Boo-portföljen i april landade på 64 öre exkl. moms och 80 öre inkl. moms. 

Historiska priser från 2021

För dig som vill se våra historiska priser, så har vi på hemsidan listat Boo Energis genomsnittspriser för Rörligt elpris och Boo-portföljen månad för månad från 2021. Priserna på sidan är exklusive moms.

Nyhetsinslaget från TV4:s Efter fem visades den 8 oktober 2021, när vi på allvar förstod att Rysslands "drag" att strypa gastillförseln gentemot Tyskland även skulle påverka våra elpriser här hemma i Sverige.

Boo Energis historiska priser per kilowattimme

När vi i informationen anger priser, så inkluderar det elcertifikat samt Boo Energis inköpskostnader och påslag, men exklusive ursprungsgarantier. Vi använder prisområde 3 (SE3) och Svenska kraftnäts schablonmedelpris för aktuell månad. Inte respektive kunds unika timpriser. I historiska värden anger vi alltid Boo-portföljens ”baspris”, vilket är utan marknadsprisanpassning. Vi anger om priset är exkl. alt. inkl. moms. 

Tv sändning

Vi sänker den rörliga nätavgiften från den 1 juli 

Nu när elpriserna gått ner lite grann, minskar även Boo Energis elnätskostnader. Våra utgifter mot överliggande nät och våra nätförluster har blivit lägre och medför att vi fått utrymme att sänka elnätsavgiftens rörliga del.

Visserligen ser vi fortfarande höga elpriser, men de är ändå betydligt lägre nu, än vad prognosen för 2023 tidigare visade. Vi är därför glada över att kunna sänka elnätspriset per kilowattimme med 6 öre exklusive moms och 7,5 öre inklusive moms från och med den 1 juli.

Du kommer se förändringen på din faktura i augusti.

För dig med vanligt säkringsabonnemang innebär det att det nya rörliga elnätspriset blir 20 öre exkl. moms och 25 öre inkl. moms per kilowattimme.

Effektabonnemang

Är du en så kallad effektkund sänks priset under låglasttid till 11 öre/kWh (13,75 inkl. moms). Elnätspriset under höglasttid lämnas utan ändring tills vidare.

Boo Energi kranbil

Boo Energi firar 103 år

Den 30 maj 1920 träffades några Boo-bor i Sågtorps skola för att diskutera det gemensamma intresset att anskaffa elektricitet. Boo Elektriska Distributionsförening bildades och 5 km elledning köptes in.

I dag 103 år senare är över 14 000 fastigheter ansluta till vårt elnät. Vi sätter fortfarande våra kunder och tryggheten främst och testar gärna ny teknik, nu som då......

Bilden på Sågtorpsskola nedan har vi fått från Boo hembygdsförening. 

Facebook 30 maj

Ormingekarnevalen 

Orminge Karneval startades av folkrörelsen i Orminge 1980 och den 26-27 maj var det dags för 2023 års arrangemang. Programmet har varit liknande år efter år, med gratis underhållning, knallar, food trucks, dans, teater och olika artister på scen.

Vi på Boo Energi ser till att karnevalen får el utdragen varje år och är glada över att kunna bidra till denna både häftiga och härliga underhållningshelg för hela familjen. Inte långt från vårt kontor här i Boo.

All världens mat var temat för året och det var många besökare på plats under helgen.

Så här fint poserade vår montör Micke, när vi förberedde med elanslutning inför Karnevalen.  

Micke i gräset nyhetsbrev

En händelserik bransch

Det har varit ett otroligt fokus på elbranschen i nära två år nu. Det märks även tydligt när vi Boo Energiare är på middagsbjudning, mingel eller liknande. Fler vill gärna samtala om el, något som hände väldigt, väldigt, sällan för några år sedan....

Då det hänt och händer så otroligt mycket både på energimarknaden i stort, och här på vårt kontor är vi riktigt glada över att Roberto kommit till oss för att hjälpa till.

Roberto är konsult och kommer hjälpa oss med vissa delar inom it och digitalisering på vår resa framåt.

Strömmingsvagnen

Varje sommar ser vi till att Strömmingsvagnen i Boo får el till sin verksamhet.

Om du har vägarna förbi Boo badet i Boo så rekommenderar vi ett stopp hos Roger och hans kollegor i Strömmingsvagnen. De serverar bland annat, strömming, laxburgare eller bakad potatis. Vissa dagar finns även rökta räkor och laxfenor med aioli. Det går även bra att bara ta en fika eller glass.

Nu är luckan i vagnen öppen varje dag, mellan klockan 11-19.

Strömmingsvagnen i Boo

Nyhetsbrev på webben

 

 

Alla rättigheter Boo Energi 2024