boo energi logo boo energi logo
Jumbo Generell

Vi fick utmärkelsen Årets Nackaföretag 2019

Jumbo Byt till E-postfaktura

Byt till e-postfaktura

Boo Energis Integritetsskyddspolicy (GDPR)

Boo Energi ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom företaget och i enlighet med GDPR. (Dataskyddsförordningen)

Det gäller såväl behandlingen av personuppgifter om kunder och personal, som om andra individer som kan komma att registreras i Boo Energis IT-system.
All systemutveckling, tjänsteutveckling och affärsutveckling ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av aktuell svensk integritetsskyddslagstiftning. För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ska Boo Energi inte bara se till att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik.

Det är minst lika viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation. Det åligger varje chef att sörja för att all personal som hanterar personuppgifter har tillräcklig utbildning och tekniska resurser för att något tillbörligt intrång i en registrerads personliga integritet inte ska förekomma.
I Boo Energi ska det finnas ett personuppgiftsombud som ska arbeta självständigt och med tillräckliga resurser i form av exempelvis tid, utbildning och möjligheter till effektivt samarbete med samtliga enheter. Personuppgiftsombudet ska granska behandlingen av personuppgifter iföretaget, påpeka brister, föra en registerförteckning över alla behandlingar hjälpa de registrerade, lämna registerutdrag, hålla kontakten med Datainspektionen osv.

All personal som arbetar med systemutveckling, tjänsteutveckling, affärsutveckling och annat som kan påverka skyddet för den personliga integriteten i Boo Energi, är skyldiga att samråda med personuppgiftsombudet innan förändringar i behandlingen av personuppgifter genomförs och när nya behandlingar planeras.

Tredje part
I vissa fall tar Boo Energi hjälp av tredje part i marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta synpunkter om våra tjänster. Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster. I dessa fall kan vi komma att överföra dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Boo Energis räkning i samband med att de utför en tjänst för oss, till exempel att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation.

 pdf ikonBegäran om registerutdrag

Alla rättigheter Boo Energi 2016