boo energi logo boo energi logo

Vi fick utmärkelsen Årets Nackaföretag 2019

Fakturainformation

På baksidan av fakturan finner du en specifikation på ingående poster.

Som elkund ingår du två avtal.

  • ett för nätanvändningen
  • ett för elleveransen

Ellagen föreskriver att det på fakturan tydligt skall framgå hur stor del som är nätavgifter respektive elhandelsavgifter.

Förklaring till fakturan

Klicka på bilderna nedan för att se viktig infomation om de fakturor du får från oss.

pdfLadda ner denna pdf med instruktion över hur du läser fakturan.

Hur ofta kommer fakturan?

Har du en beräknad årsförbrukning som överstiger 15 000 kWh, eller e-faktura, får du tolv fakturor per år, alltså en gång per månad.

Har du en beräknad årsförbrukning som understiger 15 000 kWh får du sex fakturor per år, alltså varannan månad.

Även du som har en lägre beräknad årsförbrukning kan välja att få tolv fakturor per år, vi ser då gärna att du väljer e-faktura eller e-postfaktura.

Understiger summan av fakturan 200 kr så skickar vi ingen faktura den månaden utan lägger beloppet på nästa faktura.

När förfaller fakturan?

Enligt de allmänna avtalsvillkoren som utarbetats mellan Svensk Energi och konsumentverket och som Boo Energi tillämpar så ska kunden få minst 20 dagars betalningsfrist på sin faktura från det att den sänts iväg. Vi läser av våra kunders förbrukning den sista varje månad. Sedan måste alla inlästa värden kvalitetskontrolleras och alla spotpriser läsas in innan vi kan fakturera. Förfallodatum kommer att bli den sista vardagen i månaden.

Alla rättigheter Boo Energi 2016