boo energi logo boo energi logo
Jumbo - Elavtal start

Ditt lokala energibolag
sedan 1920

Vi är stolta över vår långa historia av goda kundrelationer

Miljömärkt eller ospecificerad el?

Vi på Boo Energi har sedan januari 2014 sålt el som enbart är producerad från förnyelsebara energikällor. En ståndpunkt vi varit stolta över och inte gjort avsteg från. Men med ökade priser på ursprungsgarantier (UG) av el kommer vi från och med den 1 februari i år erbjuda dig att välja bort miljömärkningen.

Klimatkraven ökar i hela världen, vilket medfört att företag och större industrier agerat kraftigt under 2022 för att minska CO2-utsläppen. Det i sin tur har gjort att priset på UG ökat.
UG är ett elektroniskt certifikat som visar hur och var den el vi säljer är producerad.

I och med att hushållen fått större utgifter i form av ökade el-, drivmedels-, livsmedel- och räntekostnader har vi kommit fram till (även om det skär i bröstet) att ge våra kunder valet att ta bort miljömärkningen. Vi hoppas att detta är en övergående trend och att vi snart kan gå tillbaka till att endast sälja enbart förnybar el. Med start från februari 2023 har du möjlighet att göra ditt val.

Önskar du ta bort miljömärkningen för din el, kan du via vårt formulär längre ner på sidan meddela oss detta. 

Har du ett fastprisavtal med oss idag, behöver du inte göra något val, ditt avtal löper på som tidigare. 

Glad Nationaldag 18

Följande två alternativ kommer finnas tillgängliga från och med den 1 februari

1. 110% klimatpositiv el (100 % miljömärkt + 10 % klimatkompensation):  
El som kommer från enbart 100 % förnyelsebara energikällor, sol, vind, vatten och biogas. 

2. Nordisk energimix (ospecificerad energimix + 10 % klimatkompensation):
Elen kommer från ospecificerade energikällor som även är fossila. 

Vi vill poängtera att vi fortsätter att klimatkompensera för all den el vi säljer som vi gjort innan. Och väljer du aktivt inte bort miljömärkningen löper ditt elavtal på, precis som tidigare. 

Ett lugnare elpris med Boo portföljen 12

Varför denna förändring? 

För att kunna garantera ursprunget på el till våra kunder måste vi köpa så kallade Ursprungsgarantier (UG). UG är ett elektroniskt certifikat som visar hur och var den el vi säljer är producerad.

Under 2022 har vi en produktionsmix bestående av, sol, vind, vatten och biogas (100% miljömärkt). Vi garanterar ursprunget på vår sålda el genom att köpa motsvarande mängd UG.

Tidigare har en ursprungsgaranti inte kostat så mycket för oss som elbolag och i slutändan inte heller för dig som kund ocg kostnaden för UG har tidigare setts som en del i vår inköpskostnad.

I och med de ökade klimatkraven har efterfrågan av UG ökat kraftigt, vilket i sin tur har medfört att priset på UG gått upp markant och blivit svårare att förutspå.

Vad kostar en ursprungsgaranti? 

Priset på ursprungsgarantierna styrs i likhet med el, av tillgång och efterfrågan. Vi kan idag inte säga vilket pris som ursprungsgarantierna kommer att ha. För närvarande är prognosen mellan 7-12 öre per kilowattimme, exklusive moms. Vi kommer från och med faktureringen som avser februari specificera posten ursprungsgaranti på din faktura.
 
För dig som bor i villa kommer detta innebära en prisökning på ungefär 150 kronor /månad och för dig som bor i lägenhet en ökning med knappt 20 kronor /månad. Beroende på din elanvändning och vad priset för en ursprungsgaranti i slutändan blir. 

Vindkraft

Hållbarhet

Om någonting är hållbart ska ekonomi, miljö och det sociala/samhället ge en positiv effekt över tid. Om någon av delarna saknas eller inte harmoniserar med varandra blir lösningen heller inte hållbar.

Nu när vi har höga elpriser och räntor samt höga drivmedel- och matkostnader, kan den för stunden höga kostnaden för miljömärkt el bli för stor för vissa. Då skapar miljön ekonomiska svårigheter och kanske även sociala problem. Därmed gör vi ett avsteg för stunden och ger våra kunder möjligheten att välja om du vill betala för miljön eller inte. När vi närmar oss normaltillståndet igen (förhoppningsvis snart) har vi för avsikt att all el vi säljer ska vara från förnyelsebara eller fossilfria produktionskällor. Detta är ett tillfälligt avsteg.

Vi fortsätter med klimatkompensation 

Priset på UG styrs i likhet med el, dvs av tillgång och efterfrågan. Vi kan idag inte säga vilket pris som UG:na kommer att ha under nästa år. För närvarande är prognosen någonstans mellan 7-12 öre per kilowattimme, exklusive moms. Från och med faktureringen som avser februari kommer vi specificera certifierade hållbarhetsprojekt, där man ersätter fossila bränslen med förnybar energi. Klimatkompensationen motsvarar 10% av vår sålda elvolym, där miljövärdet i kompensationen motsvarar basvärdet för miljöuträkningar, dvs dvs Residualmixens* utsläppsvärde.

Vi har under 2022 stöttat tre olika projekt som har en positiv påverkan för vårt klimat. Fossila bränslen byts ut mot förnyelsebara, vilket leder till minskade globala koldioxidutsläpp.

Samtliga projekt har kvalitetsstämpeln Gold Standard:

  • Solenergiprojekt i Indien
  • Vindkraft i Indien 
  • Träkolskaminer i Nigeria

* Residualmix

Resudialmix är det miljövärde som är kvar när man räknat bort den el som sålts med garanterat ursprung. Resudialmixen baseras på nordisk produktionsmix där använda ursprungsgarantier räknats bort och där hänsyn är tagen till import och export.

2022 års resudialmixvärde var 468 gram koldioxid/kWh. Värdet justeras en gång per år och presenteras av Energimarknadsinspektionen. 2023 års värde presenteras sommaren 2024.  

Jag vill ta bort miljömärkningen för min el

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det händer mycket just nu på elmarknaden och i övriga världen. Vi arbetar hela tiden för att anpassa oss till de nya förutsättningarna.

Vill du göra ett aktivt val och välja bort miljömärkningen och istället köpa el som är ospecificerad meddelar du oss genom att fylla i formuläret nedan. 

Vill du däremot ha kvar samma energimix som tidigare behöver du inte göra något, ditt avtal löper på precis som tidigare. 

Jag väljer att köpa el som inte är miljömärkt.

Elen jag köper kommer framöver att vara från ospecificerade energikällor som även är fossila.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack!

Vi kommer kontrollera dina uppgifter och om allt stämmer ändra till Nordisk Energimix.

 

 

Välkommen!

Nu ändrar appen utseende
Alla rättigheter Boo Energi 2016