boo energi logo boo energi logo
Jumbo - Energimix

Vår energimix

Uppdaterad: 7 februari 2024

Boo Energi valde redan 2014 att enbart sälja el som är producerad från förnyelsebara energikällor. En ståndpunkt vi varit väldigt stolta över.

All el som du köper av oss kommer från sol, vind, vatten och biogas, 100 % från förnyelsebara energikällor. 

I slutet av 2022 bestämde vi att göra ett avsteg från vår miljömärkta el tillfälligt. Vi erbjöd fortfarande 100 % miljömärkt och 110 % klimatpositiv el, men som vår kund hade du möjlighet att välja bort miljömärkningen.

Detta när priset på ursprungsgarantier (UG) ökade kraftigt. UG är ett elektroniskt certifikat som visar hur och var den el vi säljer är producerad.

I och med att hushållen fick större utgifter inte bara för el utan även ökade drivmedels-, livsmedel- och räntekostnader ville vi kunna erbjuda ett lite lägre elpris för den som hade det tufft.

Vi hoppades att trenden skulle vara övergående och att vi snabbt skulle kunna gå tillbaka till att enbart sälja förnybar el igen. Den dagen är nu äntligen här! 

Från och med februari 2024 är det miljömärkt el vi säljer igen, enbart från 100 % förnyelsebara energikällor och klimatkompenserad med 10 % extra, vilket innebär 110 % klimatpositiv el.

Ursprungsgaranti (UG)

När klimatkraven ökade i hela världen medförde det att företag och större industrier blev tvungna att agera kraftigt för att minska CO2-utsläppen. Det gjorde att priset på ursprungsgarantier (UG) ökade, mycket i sin tur. Under 2023 har en ursprungsgaranti per kilowattimme kostat 7 öre exkl. moms i början av det här året är priset nere i ca 3 öre. 

Miljöbild

El som inte är miljömärkt

Om du valt att köpa el som inte är ursprungsmärkt under 2023, även kallad Nordisk Energimix kommer du fortsatt att göra det. Däremot är vår önskan förstås att du väljer miljömärkt igen, nu när priset gått ner igen. 

Bor du i villa och använder 20 000 kilowattimmar per år, så betalar du ca 60 kronor i månaden för att köpa el som är miljömärkt. Bor du i lägenhet är kostnaden istället 6 kronor/månad. 

 Ett lugnare elpris med Boo portföljen 12

Vi klimatkompenserar alltid extra 

För all el vi säljer klimatkompenserar vi i certifieraded hållbarhetsprojekt, där man ersätter fossila bränslen med förnybar energi. Klimatkompensationen motsvarar 10% av vår sålda elvolym, där miljövärdet i kompensationen motsvarar basvärdet för miljöuträkningar, dvs dvs Residualmixens* utsläppsvärde.

Vi har under 2023 stöttat tre olika projekt som har en positiv påverkan för vårt klimat. Fossila bränslen byts ut mot förnyelsebara, vilket leder till minskade globala koldioxidutsläpp.

Samtliga projekt har kvalitetsstämpeln Gold Standard:

  • Solenergiprojekt i Indien
  • Vindkraft i Indien 
  • Träkolskaminer i Nigeria

* Residualmix

Resudialmix är det miljövärde som är kvar när man räknat bort den el som sålts med garanterat ursprung. Resudialmixen baseras på nordisk produktionsmix där använda ursprungsgarantier räknats bort och där hänsyn är tagen till import och export.

2022 års resudialmixvärde var 468 gram koldioxid/kWh. Värdet justeras en gång per år och presenteras av Energimarknadsinspektionen. 2023 års värde presenteras sommaren 2024.  

Vindkraft

 

 

 

Alla rättigheter Boo Energi 2024