boo energi logo boo energi logo
Jumbo Energilager

För ett flexiblare elnät

Ett energilager som nu tas i drift innebär en kostnadseffektiv lösning för att möta Saltsjö-Boos växande behov av eleffekt.

Energilagret gör att vi kan hålla en fortsatt hög nivå på elleveransen till våra kunder, och att vi slipper straffavgifter när efterfrågan är som störst. Bra för oss på Boo Energi förstås, då vi kan minska utgifterna samtidigt som vi ökar både i kvalitet och effetktivitet genemot våra kunder. 

Energilagret hjälper oss att utveckla elnätet i Saltsjö-Boo

Det pågår en utbyggnad av överföringskapaciteten i Stockholmsregionen med det dröjer innan det är på plats. Genom en investering i ett stort 2 MWh energilager kan vi bidra till att Saltsjö-Boos omställning till elektrifering inte stannar av på grund av effektbrist. 

Tillsammans med Fortum installerar vi ett energilager på 2 MWh i vårt elnätsområde. När det byggs fler bostäder samtidigt som  efterfrågan på el ökar behöver de boende som är anslutna till elnätet i Saltsjö-Boo mer effekt. Även Vattenfall och Svenska kraftnät kommer kunna dra nytta av att vår nätkapacitet blir mer flexibel. Detta genom att kunna försörja fler när effektuttaget ökar i hela Stockholmsområdet. 

Energilagret som nu installerats ryms i en container. Det består av 6 336 litiumjonbatterier som tillsammans har en effekt på 2 MW.

Batteriet hjälper till: 

  • att se till så vi inte överskrider vår abonnerade effekt, det gör att vi slipper straffavgifter gentemot överliggande nät. 
  • att vi inte får effektbrist, som gör att våra kunder är utan ström under några minuter. Om vi inte skulle få tillräckligt med effekt när förbrukningen är hög, kan batteriet stötta under denna stund.

Fakta 

Energilagringskapacitet: 2,2 MWh

Maxeffekt: 2 MW

Levererat av: Alfen

Battericeller tillverkade av: Samsung

Bra bild Sven Erik

2 MWh = 2 000 kilowattimmar. Vad motsvarar det egentligen? 

  • Batteriet kan försörja drygt 200 villor i en timme under en kall vinterdag
  • Ladda 200 000 mobiltelefoner (10 W) under 1 timme
  • Du kan dammsuga (1 000 kwh) i 2 000 timmar
  • En ljusslinga (200 W) kan lysa i 10 000 timmar 
  • En lågenergilmpa (11 W) kan lysa i 182 000 timmar 

Ett lyft både för kvalitet och effektivitet  

Detta är en del i arbetet för att klara av kommande effektökningar i den pågående elektrifieringen när laddbara bilar ökar samtidigt som hushållen blir fler. Vårt energilager kommer vara anpassat för att klara timmarna på året då behovet är som störst, det gör att vi nu kan klara av fler effekttoppar utan att överskrida vårt effektuttag från Vattenfall som äger det överliggande regionnätet i området.

Energilagret gör att vi kan hålla en fortsatt hög nivå på elleveransen till våra kunder, och att vi kan slippa straffavgifter när efterfrågan är som störst. Bra för oss på Boo Energi förstås, då vi kan minska utgifterna samtidigt som vi ökar både i kvalitet och effetktivitet genemot våra kunder. 

 

Containern väger hela 45 ton och innehåller 6 336 litiumjonbatterier och batteriet har en energilagringskapacitet på 2,2 MWh. 

Ett batteri kommer laddat till Saltsjö-Boo

Vi har klippt ihop en kort film från dagen när containern som åkt hela vägen från Holland skall lyftas och sättas rätt. Ett tungt och krångligt lyft, över vår egna elledning för att ställas ner på sin nya plats på Koldalsvägen.

Alla rättigheter Boo Energi 2016