boo energi logo boo energi logo

100% förnyelsebar energi, det är rätt val!

Avtal - elleverans från solpaneler

Boo Energi vill uppmuntra och stödja mikroproducenter som producerar el från förnybara källor.

Vi köper gärna din överskottsenergi
När du väl tagit beslut att installera solpaneler med hjälp av oss på Boo Energi eller någon av våra partners, finns det ytterligare några saker som du behöver ta ställning till. Om du installerat dina solceller med hjälp av en annan leverantör, hör av dig till oss, så tittar vi på just ditt ärende.

  • Vem skall köpa den el jag producerar?
  • Vem skall leverera den el som jag konsumerar?
  • Skall jag själv hantera mina Elcertifikat och Ursprungsgarantier eller skall jag be min elleverantör om hjälp?

Vi på Boo Energi levererar med glädje miljömärkt el till dig och vi köper gärna din egenproducerade miljövänliga överskottsel. 

Vi kan också hjälpa till med administrationen för dina Elcertifkat och Ursprungsgarantier. Bocka för kryssrutan på avtalet och bilägg fullmakt och ansökan i retur till oss. Så hanterar vi detta löpande åt dig till du meddelar oss annat.

Jag är elkund hos Boo Energi och vill sälja mitt överskott till er.
Vi ger dig dubbel ersättning för den el som överskrider din konsumtion under 12 månader. Om ni vill att vi köper era  elcertifikat och ursprungsgarantier behöver vi även få in fullmakt samt anöskan om godkännande av anläggning, enligt blanketter nedan. 

pdfLadda ner solcellsavtal här och läs mer

pdfBilaga för hantering av Elcertifikat och Ursprungsgarantier

pdfAnsökan om godkännande av anläggning

Jag vill bli elkund hos Boo Energi och vill sälja mitt överskott till er.
Vi ger dig dubbel ersättning för den el som överskrider din konsumtion under 12 månader. Avtalet nedan avser elleverans från solceller där du är säljare. Viktigt är att du dessutom behöver teckna ytterligare ett avtal där Boo Energi säljer el till dig. När du laddat ner avtalet, går du vidare till ”teckna avtal” och fyller i formuläret på hemsida, eller så hör du av dig till vår kundservice, så hjälper de dig vidare. 

Om ni vill att vi köper era era elcertifikat och ursprungsgarantier behöver vi även få in fullmakt samt anöskan om godkännande av anläggning, enligt blanketter nedan. 

pdfLadda ner solcellsavtal här och läs mer

pdfBilaga för hantering av Elcertifikat och Ursprungsgarantier

pdfAnsökan om godkännande av anläggning

Jag vill ha kvar den elleverantör jag har idag.
Vi ersätter dig med priset som elen handlas för på Nord Pool i ditt elområde, reducerat med en avgift om 3,3 öre/kWh.

pdfLadda ner solcellsavtal och läs mer

pdfBilaga för hantering av Elcertifikat och Ursprungsgarantier

pdfAnsökan om godkännande av anläggning

Alla rättigheter Boo Energi 2016