boo energi logo boo energi logo
Jumbo Elavtal

Vilket elavtal passar dig bäst?

Vill du veta vad du betalar varje månad eller är det viktigare att betala så lite som möjligt totalt sett, oavsett har vi ett avtal för dig!

Rörligt elpris

Elpriset som sätts efter tillgång och efterfrågan

simple smiley
  • Priset sätts timme för timme och man blir fakturerad för det rörliga faktiska elpriset i efterhand, vilket leder till att produkten är svår att budgetera efter.
  • Om man klarar eventuella kraftiga prissvängningar är rörligt pris oftast billigast över tid.
  • Risk för snabba prissvängningar med stor skillnad mellan dyr och billig el.
  • Vanligtvis har rörligt elpris sin dyraste prisperiod under vintern, då förbrukningen oftast är högst.
  • Rörligt elpris omfattar Boo Energis faktiska inköpskostnad* för elkraft. Utöver detta innehåller elfakturan elcertifikat, Boo Energis påslag och moms.

Det finns två varianter av rörligt elpris. 

Med timmätt rörligt elpris innebär det att Boo Energi levererar el till Kunden där elen köps på Nordpools spotmarknad i aktuellt elprisområde timme för timme, och Kunden debiteras i efterskott för den faktiska elanvändningen.  Timmätt rörligt pris gäller för anläggningar med en elanvändning från 10 000 kWh och mer om inget annat överenskommes. Det kan ta upp till tre månader innan timmätning erhålls. Fram till dess samt för anläggningar med en elanvändning under 10 000 kWh levererar Boo Energi volymvägt rörligt pris. Volymvägt rörligt elpris är Svenska Kraftnäts volymvägda timpris(spotpris)/kalendermånad.

Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad + innevarande kalendermånad. 

Källor för prissättning

*Elkraftpriset för Rörligt elpris är Boo Energis faktiska inköpskostnader vilket omfattar; Nordpools aktuella spotmarknadspris/Svk volymvägda timpris, handelsavgift elkraft, eventuell prisområdeskostnad, balanskraft, ursprungsgaranti och pålagor från Svk som Effektreservavgift, Regleravgift och Förbrukningsavgift. Elkraften är priset för den faktiska månaden. Övriga kostnader utöver elkraften är genomsnittskostnaden för de tolv senaste månaderna innan den faktiska elkraften som fakturan avser.

Elnätkostnad tillkommer och faktureras vanligtvis av din elnätsägare. Elnätsägaren debiterar även elskatt från 2018-01-01.

Privatperson - teckna avtal nedan

Företag kontaktar våra företagssäljare
Alla rättigheter Boo Energi 2016