boo energi logo boo energi logo
Jumbo Miljö

100% förnyelsebar energi, det är rätt val!

Vi säljer alltid 100% miljömärkt el till ett utmärkt pris

All el vi säljer produceras till 100% av förnyelsebara källor så som sol, vind och vatten. Det är ett viktigt ställningstagande från vår sida, som indirekt också innebär att om ni vill ha el producerad från kärnkraft eller fossila energikällor, så får ni välja en annan elleverantör.

2019 var ca 50% av all såld el producerad av vatten och ca 50% producerades av vind vilket innebär att den el Boo Energi säljer innehåller noll gram CO2 per kWh och noll gram kärnbränsleavfall per kWh. Vi köpte även in 400 MWh el producerad av sol från mikroproducenter, vilket motsvarar ca 1 promille av totala mängden el vi sålde under året. 

 miljocirkel

Skillnad mellan såld och levererad miljömärkt el

Boo Energis ställningstagande är att all den el vi säljer ska produceras från förnyelsebara energikällor enligt vad som beskrivs ovan. På så sätt säkerställer vi att den mängd el vi säljer har en garanterad ursprungsmärkning (EECS-standard) från sol, vind eller vatten. 

Det innebär dock inte att den el du får levererad till dig är producerad av sol, vind eller vatten. Den el vi säljer blandas med all övrig el som säljs av andra elleverantörer. Om de valt en produktionsblandning som innehåller kärnkraft (inget CO2-utsläpp) och fossila bränslen, blir själva elleveransen till alla elanvändare en mix, oavsett vilken elklassificering Boo Energi säljer.

Varför är det då viktigt för Boo Energi att sälja miljömärkt el?

En bra liknelse är att blanda saft*. Låt säga att vattnet motsvarar el producerad från förnyelsebara källor och saftkoncentratet motsvarar el producerad av kärnkraft och fossila bränslen. Ju mer vatten i saftblandningen desto svagare blir saften. Därmed mindre farligt för tänderna. Lika är förhållandet med miljövalet. Ju mer förnyelsebar elproduktion av totala elmixen, desto mindre farlig miljöpåverkan för moder jord.

Därför är det viktigt att Boo Energi och så många andra elleverantörer som möjligt väljer el producerad från förnyelsebara källor så att totala elmixen blir mer miljövänlig.  

* Saft är väldigt gott och det finns även saft utan socker. Jämförelsen om utspäddhet blir dock väldigt tydlig om man tar en saftblandning som exempel. 

 

Bra Miljöval

Bra Miljöval är ett tillägg där också produktionsanläggningen i sig är miljöklassificerad samt att vid valet Bra Miljöval bidrar ni även till olika typer av miljöprojekt, så som att reparera miljöskador och genomföra större energieffektiviseringsprojekt.

bra miljoval svanen

Bra Miljöval innebär att el framställs ur förnyelsebara energikällor och produceras i anläggningar som drivs enligt de miljökrav som Svenska Naturskyddsföreningen fastställt. Väljer du att köpa el som är märkt Bra Miljöval är du med och säkrar produktionen av miljömärkt el.

Kostnaden är 24 kr/månad inkl. moms. 

Du kan välja tillägget Bra Miljöval i det avtalsförslag vi skickar till dig eller om du tecknar nytt avtal här på hemsidan. Angivet pris gäller för konsumenter med en årlig elanvändning upp till 30 000 kWh. 

Läs mer här Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

 

Viktig driftinformation

Svealands- och Stockholms Elbolag ringer just nu till våra kunder. De presenterar sig som Boo Energi eller att de har ett samarbete med oss. Vårt råd, acceptera inte per telefon eller sms. Ring oss gärna, vi gör en ärlig jämförelse, 08-747 51 70.

Alla rättigheter Boo Energi 2016