boo energi logo boo energi logo

100% förnyelsebar energi, det är rätt val!

Vi levererar alltid 100% miljömärkt el till ett utmärkt pris

All el vi säljer produceras till 100% av förnyelsebara källor som sol, vind och vatten. Det är ett viktigt ställningstagande från vår sida, som indirekt också innebär att om ni vill ha el producerad från kärnkraft eller fossila energikällor, så får ni välja en annan elleverantör.

2017 var 99,5% av all såld el producerad av vatten och resterande 0,5% producerades av vind vilket innebär att den el Boo Energi levererar innehåller noll gram CO2 per kWh och noll gram kärnbränsleavfall per kWh.

 miljocirkel

Bra Miljöval

Bra Miljöval är ett tillägg där också produktionsanläggningen i sig är miljöklassificerad samt att vid valet Bra Miljöval bidrar ni även till olika typer av miljöprojekt, så som reparera miljöskador och genomföra större energieffektiviseringsprojekt.

bra miljoval svanen

Bra Miljöval innebär att el framställs ur förnyelsebara energikällor och produceras i anläggningar som drivs enligt miljökrav som Svenska Naturskyddsföreningen fastställt. Väljer du att köpa el som är märkt Bra Miljöval är du med och säkrar produktionen av miljömärkt el. Du kan med det valet påverka elproduktionen.

 
Kostnaden är 24 kr/månad inkl moms.

Du kan välja tillägget Bra Miljöval i det avtalsförslag vi skickar till dig eller om du tecknar nytt avtal här på hemsidan. Angivet pris gäller för konsumenter med en årlig elanvändning upp till 30 000 kWh. 

Läs mer här Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Alla rättigheter Boo Energi 2016