boo energi logo boo energi logo
Jumbo Klimatpositiv

Vi klimatkompenserar extra

Vi klimatkompenserar extra

Den globala uppvärmningen innebär mycket mer än att det blir några grader varmare och vi behöver alla hjälpas åt.

Vi på Boo Energi har sålt el enbart från förnyelsebara energikällor sedan 2014, 100 % miljömärkt. Från och med 2020 ser vi även till att klimatkompensera, så att slutprodukten såld el till kund alltid blir 110 % klimatpositiv.

För att klimatkompensera för den el vi säljer investerar vi i projekt (Gold Standard) där fossila bränslen byts ut mot förnyelsebara, vilket leder till minskade globala koldioxidutsläpp.

2021 valde vi att investera i vind- och solkraft i Indien. Elen som i projekten är 100 % miljömärkt går till Indiens statsnät och ersätter fossil energi som i huvudsak dominerar i Indien. Projekten är certifierade av Gold Standard*, som är en slags kvalitetsstämpel för projektet. 

En solkraftspark i Rajastahan

Ministeriet för miljö, skog och klimatförändring (MoEFCC) har fastställt att projektet innehåller fyra hållbara delar. Det är bra för Indiens ekonomi, samhället, tekniskt välbefinnande och vår miljö. 

Projektet leder inte bara till att vi ökar den förnyelsebara energin utan främjar ävan andra delar av samhället. 

Solpark Indien Beskuren

En vindkraftpark i distriktet Satara, Mahrashtra

33 vindkraftverk installeras i området Mahrashtra i staden Satara. Detta innebär att elen från värmekraftverken minskar och istället ersätts av förnybar el från framställd av vind. Den genomsnittliga minskningen av växthusgasutsläpp i detta projekt är beräknas bli 73 789 ton koldioxid per år för hela vindkraftparken. 

Satara i Indien

Socialt 

Projekten skapar sysselsättningsmöjligheter under bygg- och driftsfaserna och leder till att infrastrukturen förbättras, till exempel behöver vägar byggas till och från sol- och vindkraftsparken.

Ekonomi 

Projekten är en investering i ren teknik som inte skulle ha ägt rum om inte dessa satsningar på förnyelsebar energi skulle göras. Löpande och långsiktiga ekonomiska resultat innebär också att efterfrågan på bidrag från staten minskar.

Teknik 

Förutom den tekniska utvecklingen kommer projekten även se till att fler ser fördelarna och uppmuntrar andra företag att delta i liknande projekt. 

Miljö 

Sol och vind är en förnybara energikällor som ersätter beroendet av fossila bränslen och dess utsläpp av växthusgaser. 

Sammantaget bidrar detta projekt till minst 8 av de 17 globala målen:

  • Ingen fattigdom
  • God hälsa och välbefinnande
  • God utbildning för alla
  • Hållbar energi för alla
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Minskad ojämlikhet
  • Hållbara städer och samhällen
  • Bekämpa klimatförändringarna

8 mål

* Gold Standard

Gold Standard är en märkning för utsläppsrätter från projekt där höga krav ställs på additionalitet och projektens totala miljö- och samhällspåverkan. Det ä en global ideell stiftelse som startades 2003 av ett flertal miljöorganisationer, bland annat WWF International och Greenpeace.

Gold Standard är sannolikt den “bästa” märkningen som går att hitta för klimatkompensation just nu. Vi hoppas att det framöver kommer bli lättare att kontrollera projekten, så vi ser att kraven efterlevs på bästa sätt.

 

Boo Energi


Värmdövägen 657
Box 103
132 23 SALTSJÖ-BOO
08 - 747 51 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alla rättigheter Boo Energi 2016

Karta

Adress