boo energi logo boo energi logo
Jumbo Klimatpositiv

All el du köper är
110 % klimatpositiv.

Vi klimatkompenserar extra

Den globala uppvärmningen innebär mycket mer än att det blir några grader varmare och vi behöver alla hjälpas åt.

Vi har sedan 2014 sålt el enbart från förnyelsebara energikällor. Utöver 100 % miljömärk el klimatkompenserar vi på Boo Energi extra för de utsläpp som genereras för hela livscykeln vid energiframställningen och lite till.

För att klimatkompensera för den el vi säljer stödjer vi projekt som gör att koldioxidutsläppen minskar, arbetstillfällen skapas och ekonomier stabiliseras.

Vi investerar i projekt som har en positiv påverkan för vårt klimat, där fossila bränslen byts ut mot förnyelsebara, vilket leder till minskade globala koldioxidutsläpp.

I år 2022 har vi valt att investera i tre olika Gold Standard* projekt. 

 • Solenergiprojekt i Indien
 • Vindkraft i Indien 
 • Träkolskaminer i Nigeria

Klimatpositiv

En solkraftspark i Rajastahan

Ministeriet för miljö, skog och klimatförändring (MoEFCC) har fastställt att projektet innehåller fyra hållbara delar. Det är bra för Indiens ekonomi, samhället, tekniskt välbefinnande och vår miljö. 

Projektet leder inte bara till att vi ökar den förnyelsebara energin utan främjar ävan andra delar av samhället. Solkraftparker byggs i byarna: Darbia och Tehsil Railmagra i distriktet Rajasthan. 

Hela projektet kommer att ersätta utsläpp av växthusgaser som uppskattas till cirka 25 368 ton co2 per år.

Detta projekt bidrar till tre av de 17 globala målen (minst):

 • Hållbar energi för alla (mål 7)
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8)
 • Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

Initiativtagare till detta projekt är Hindustan Zink Limitid. 

Solpark indien

En vindkraftpark i Gujarat, Indien

Huvudsyftet i detta projekt är att generera ren el genom förnybar vind. 20 vindturbiner med vardera 2 MW kapacitet i distriktet Morbi Gujarat. Den totala kapaciteten för projektet är därmed 40 MW per år. Genom att byta ut vind från denna park gentemot exempelvis kol minskas utsläppen med ca 8 000 ton koldioxid årligen. 

Byggandet, driften och underhållet av detta projekt skapar många jobb för lokalbefolkningen. De behöver också utbildas vilket skapar än mer arbetstillfällen och det gör att vindparken även stödjer den lokala ekonomin och minskar arbetslösheten.

Detta projekt bidrar till tre av de 17 globala målen (minst):

 • Hållbar energi för alla (mål 7)
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8)
 • Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

Initivativtagare till detta projekt är: Orange Agar Wind Power Private Limited company. 

Vindkraft i Indien

Träkolskaminer i Nigeria 

I hemmen i byarna används ofta kol eller ved för uppvärmning i spisar till matlagning. Att samla kvistar är tidsödande för familjemedlemmarna samtidigt som röken är skadlig att andas in och försämrar inomhusluften.

Projektet omfattar tillverkning och distribution av effektiva träkolskaminer som ersätter de ineffektiva spisar som för närvarande används i Nigeria. Det kommer hjälpa flera familjer att få bättre förutsättningar i sina kök samtidigt som vi minskar utsläppen av växthusgaser.

Träkolskaminerna byggs av lokalbefolkningen vilket skapar arbetstillfällen.

Detta projekt bidrar till tre av de 17 globala målen (minst):

 • Ingen fattigdom (mål 1)
 • Hållbar energi för alla (mål 7)
 • Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

Initiativtagare till detta projekt är Toyola Energy services limited. 

By i Afrika

Socialt 

Projekten skapar sysselsättningsmöjligheter under bygg- och driftsfaserna och leder till att infrastrukturen förbättras, till exempel behöver vägar byggas till och från sol- och vindkraftsparken.

Ekonomi

Projekten är en investering i ren teknik som inte skulle ha ägt rum om inte dessa satsningar på förnyelsebar energi skulle göras. Löpande och långsiktiga ekonomiska resultat innebär också att efterfrågan på bidrag från staten minskar.

Teknik

Förutom den tekniska utvecklingen kommer projekten även se till att fler ser fördelarna och uppmuntrar andra företag att delta i liknande projekt. 

Miljö

Sol och vind är en förnybara energikällor som ersätter beroendet av fossila bränslen och dess utsläpp av växthusgaser. 

Ser vi till helheten så bidrar projekten ovan till 8 av de 17 globala målen:

 • Ingen fattigdom
 • God hälsa och välbefinnande
 • God utbildning för alla
 • Hållbar energi för alla
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbara städer och samhällen
 • Bekämpa klimatförändringarna

8 mål

* Gold Standard

Gold Standard är en märkning för utsläppsrätter från projekt där höga krav ställs på additionalitet och projektens totala miljö- och samhällspåverkan. Det är en global ideell stiftelse som startades 2003 av ett flertal miljöorganisationer, bland annat WWF International och Greenpeace.

Gold Standard är sannolikt den “bästa” märkningen som går att hitta för klimatkompensation just nu. Vi hoppas att det framöver kommer bli lättare att kontrollera projekten, så vi ser att kraven efterlevs på bästa sätt.

 

Boo Energi


Värmdövägen 657
Box 103
132 23 SALTSJÖ-BOO
08 - 747 51 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alla rättigheter Boo Energi 2016

Karta

Adress