boo energi logo boo energi logo
Jumbo Generell

Tryggt och säkert!

 

 

 

 

 

 

 

Boo Energi kallar till föreningsstämma

Medlemmarna i Boo Energi ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl 18.00 i Boo Energis lokaler Värmdövägen 657 SALTSJÖ-BOO.

Sista anmälningsdag är torsdagen den 24 maj.

Anmäl din närvaro på 08-747 51 70 eller skicka en e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Formell kallelse har i enlighet med stadgarna skett via medlemmens majfaktura från Boo Energi.

Valberedningens förslag till ny styrelse och övriga handlingar kommer att presenteras på www.booenergi.se före föreningsstämman.

Ärenden:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
3. Fastställande av röstlängd.                 
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om fastställande av resultat & balansräkning.                     
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD.
10. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen.
11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av styrelseordförande.
14. Val av revisorer jämte suppleanter.
15. Beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.
16. Ärenden som styrelsen eller medlem jämlikt § 22 hänskjutit till stämma

  •  - Förslag till ändring av stadgar med anledning av ändring av till ekonomisk föreningar (stämmobeslut 2)
  •  - Motion inlämnad av Mikael Järforsen.

    

Nuvarande styrelse i Boo Energi ek. för. består av följande stämmovalda ledamöter:

Nuvarande styrelse:

Lars Nordström - vald t.o.m. stämman 2018 - ordförande
Ulrika Giers - vald t.o.m. stämman 2018 - ordinarie
Charlotta Balodis - vald t.o.m. stämman 2018 - ordinarie
Ulf Draggart - vald t.o.m. stämman 2019 - ordinarie
Göran Hult - vald t.o.m. stämman 2019 - ordinarie
Monica Ulfhielm - vald t.o.m. stämman 2019 - ordinarie

Nuvarande revisorer:

Lars Wallén, PwC - vald t.o.m. stämman 2018 - ordinarie
Hans Wernström - vald t.o.m. stämman 2018 - ordinarie
Bo Åsell, PwC - vald t.o.m. stämman 2018 - suppleant 
Bo Söderholm - vald t.o.m. stämman 2018 - suppleant

Nuvarande valberedningen har varit sammansatt av:

Magnus Plathin (sammankallande)
Åke Cederqvist
Peter Zethraeus

OBS! Vid stämman skall legitimation kunna uppvisas vid entrén. Röstberättigad medlem framgår av namnet i kallelsen/faktura enligt Boo Energis senast uppdaterade medlemsregister.

Välkommen!

 


 

 

 

 

pdf ikon Dagorning_stämma_2018.pdf

pdf ikon Ändring_av_stadgar_i_enlighet_med_lag_om_ekonomisk_förening.pdf

pdf ikonValberedningens förslag 2018.pdf

Inkomna motioner

pdf ikonMotion 1 2018.pdf

Svar på inkomna motioner

pdf ikonSvar på Motion 1

 

Årsredovisningarna 

pdf ikonÅrsredovisningar

 

 

 

 

 

Boo Energi


Värmdövägen 657
Box 103
132 23 SALTSJÖ-BOO
08 - 747 51 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alla rättigheter Boo Energi 2016

Karta

Adress