booenergi logotyp  booenergi logotyp

Vi hjälper dig effektivisera din energianvändning!

Energirådgivning

Vi hjälper dig att minska din energianvändning och dina kostnader

energianvandning

Här kan du se hur energin fördelar sig i ett svenskt hushåll.

Hushållselen är normalt ca 3 000- 5 000 kWh/år.

Se hur mycket du kan spara med olika åtgärder:

Beräkna din hushållsel

Så här kan du  minska dina kostnader:

Spara 3 000 kr per år
Byt 40 st 60 W glödlampor, normalvillan har 30-40 st, till motsvarande 11 W lågenergilampor och du kan spara ca 3 000 kr per år.

Spara 1 000 kr per år
Byt äldre kyl och frys till nya och du kan spara upp till 1000 kr på ett år.

Spara 600 kr per år
Stäng av elapparater helt, använd inte standby, för TV, video, stereo, dator och skärm och spara upp till 600 kr per år.

Hämta en lathund nedan med information om vad i ditt hushåll som konsumerar el och fler tips på energibesparande åtgärder.

pdflathund med energiråd

Beräkna din energianvändning och få tips om förändringar för att minska den.

 

Så här mycket kan du spara

  • 20-25 procent av energiförbrukningen i ett hushåll går åt till belysning.
  • En lågenergilampa drar bara en femtedel så mycket energi som en vanlig glödlampa men räcker 6-15 gånger längre.
  • För varje glödlampa som du byter till en lågenergilampa sparar du över 600 kr under lampans livslängd!*

Totalkostnad glödlampa: 
(1,40 kr x 10 000 timmar x 0,060 kW ) + ( 5 kr x 10 st ) = 890 kr

Totalkostnad lågenergilampa (med 10 000 timmars livslängd):
(1,40 kr x 10 000 timmar x 0,011 kW ) + ( 100 kr x 1st ) = 254 kr

Besparing med lågenergilampa: 
890 kr - 254 kr = 636 kr under 10 år.

* En lågenergilampa kräver bara en femtedel så mycket energi (watt) för att ge samma ljusstyrka.

Så mycket minskar koldioxidutsläppen

  • En lågenergilampa som håller i 10 000 timmar sparar mer än 500 kWh under sin livslängd. Det innebär 200 kilo i minskade koldioxidutsläpp*, vilket motsvarar en bilresa mellan Stockholm och Berlin.
  • Varje dag används 3,6 miljarder glödlampor i Europa. Om hälften av dessa byttes ut till lågenergilampor skulle vi minska utsläppen med 23 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 27 kolkraftverk.

90-100 % av materialen i en lågenergilampa återvinns. Så glöm inte att lämna in dina förbrukade lampor i återvinningen.

* För att översätta sparad energi (kWh) till utsläpp av koldioxid har vi utgått från hur mycket koldioxid som genereras av elkraftproduktionen i EU:s 25 medlemsländer. (0,424 kilo koldioxid per kWh)

Lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver och det är en förutsättning för att kunna göra dem så energieffektiva som de är. Det är bra för miljön då lågenergilampors miljöbelastning till 90 - 95 % sker via den energi som förbrukas under lampornas livstid. Produktionen av denna energi ger okontrollerade utsläpp av bl.a. kvicksilver och koldioxid, om fossila bränslen som kol och olja används.

[Källa: www.lampinfo.se]

 

 
Alla rättigheter Boo Energi 2016