booenergi logotyp  booenergi logotyp

Energikonto

Syftet med Energikontot är att kontohavaren ska kunna jämna ut sina elkostnader över året genom att betala ett lika stort belopp varje månad till Boo Energi för elhandel och elnätsavgifter.

Så här fungerar det

Energikontot fungerar så att du utgår från dina kostnader för el under det senaste året och delar dem med tolv. Då får du en uppskattad månadskostnad för din elkonsumtion under det kommande året. Du kan när som helst justera månadsinbetalningen. Om du vill betala mindre någon månad, finns möjlighet till kredit. Om du istället vill bygga upp en buffert och betala mer under en period, så erbjuder vi ränta på förskottsbetalningen. Efter 12 månader görs en avstämning av ställningen på kontot och eventuella över- eller underskott redovisas. Du kan själv följa din dagliga förbrukning på ”Mina Sidor” på Boo Energi och kontoställningen redovisa på varje faktura.

edd4 83c9363665 a19d6739d810d5e0

Villkoret för att kunna ha Energikonto är att du ansluter dig till e-faktura. E-faktura ansöker du om hos din internetbank och energikontot kan inte börja gälla förrän detta är klart.

Fakta om Energikontot

Avgifter
Uppläggningsavgift: 295 kr.

 

Månadsavgift

Ej medlem 20 kr/mån

Medlem* 15 kr/mån

 * Medlem i Boo Energi ekonomisk förening

 

Räntesatser

Tillgodoränta Referensränta - 1% = 0% idag
Skuldränta Referensränta + 8% = 9% idag
Övertrasseringsränta Referensränta + 13% = 14 % idag

 

Lägsta belopp att betala

Lägsta betalningsbelopp per månad 200 kronor.

 

Kreditgränser

Förbrukning kWh Kreditgräns (SEK)
0 – 5 000 kWh 1 000 kr
5 000 – 15 000 kWh 3 000 kr
15 000 kWh och uppåt 8 000 kr

 

Mer information:

pdfVillkor för Energikontot

Önskas mer information är du givetvis välkommen att kontakta kundservice på 08-747 51 70.

 
Alla rättigheter Boo Energi 2016